Hyppää sisältöön

Hollihaan koulu

Hollihaan koulu on aloittanut toimintansa syksyllä 1960. Koulu sijaitsee puistossa Suntin rannalla luonnon keskellä aivan kaupungin keskustan tuntumassa. Koulun läheisyydessä kävelymatkan päässä ovat: Brita Marian puisto, urheilutalo, keskusurheilukenttä, uima- sekä jäähalli.

Koulu on kolmesarjainen:
suomenkieliset luokat ja ruotsin- sekä englanninkieliset kielikylpyluokat. Lisäksi koululla on maahanmuuttajien perusopetukseen valmistavaa opetusta (valo).

Koulun tiloissa toimivat myös Hollihaan suomenkielinen esiopetusryhmä (Tervanpolttajan päiväkodin alainen), ruotsinkielinen esiopetusryhmä (Hakalahden päiväkodin alainen) sekä englanninkielinen esiopetusryhmä (The English Gindergarten of Kokkola).

Koulun yhteydessä on Hollihaan liikuntahalli.

 • Henkilökunnan sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@edu.kokkola.fi
  Osalla henkilökuntaa sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@kokkola.fi. Ne on merkitty *

  Rehtori, Kuosmanen Pertti*, 044 7809767
  Apulaisrehtori Tommi Nurmi, 0447809112
  Koulusihteeri Jonna Piispanen* (paikalla tiistaisin ja perjantaisin), 0404892198
  Opettajahuone, 0503379692

  Luokanopettajat:
  1S Kirsi Vainio
  1R Maria Källström
  1E Pirjo Prescott
  2S Paula Typpö
  2R Laura Biskop
  2E Ilona Leimu
  3S Susanne Parpala
  3R Maj-Britt Vikman
  3E Sharon Keaveney
  4S Elias Majuri
  4R Anna-Kaisa Bodbacka
  4E Bonnie Kankkonen
  5S Tommi Nurmi
  5R Liisa Keränen
  5E Terry-Ann Owen
  6S Heini Nissinen
  6R Monica Häggblom
  6E Satu Lundström
  Perusopetukseen valmistava opetus (Valo) Emma-Pauliina Ylimäki, 0447809770

  Erityisopettaja Sanna Kaivosoja (1-2lk.), 0504640617
  Erityisopettaja Taru Koppinen (3-4lk.), 0447809769
  Erityisopettaja Tiina Finnilä (5-6lk.), 0447809768
  Teknisen työn opettaja Miika Savola
  Tuntiopettaja Juha Mommo

  Esikouluopettaja Annika Dhaouadi
  Förskolelärare
  Preschool teacher

  Bosnian kieli, Islam: Mihrija Behluli
  Venäjän kieli: Raisa Kudzhieva
  Arabian kieli: Jinan Salman
  Espanjan kieli: Angel Cabezaolias

  Koulunkäynninohjaajat:
  Allison Rockseers
  Blässar-Zitting Maj-Britt
  Cabezaolias Angel
  Frazer Tessa
  Jaaksi Enna-Leena
  Nyakwama Malloy
  Saari Fiona
  Vesa Mirva

  Muu henkilökunta:
  Terveydenhoitaja Hilkka Teerikangas, 0404892019, hilkka.teerikangas@soite.fi
  Kuraattori Carola Holmbäck-Puskala (luokka-asteet 1-3, paikalla keskiviikkoisin), 0504303370
  Kuraattori Sari Rita (luokka-asteet 4-6, paikalla torstaisin), 0447809124
  Laitosmies Tomi Välikangas*, 0447809531
  Aamu- ja iltapäivätoiminta Annukka Ylispangar, 0407085678
  Keittiö: keittio.hollihaka@kokkola.fi
  Iltavahtimestari: iltavahtimestari.hollihaka@kokkola.fi, 0404892343*

 • Oppilaskuntatoiminta

 • Hollihaan koulussa toimii aktiivinen vanhempainyhdistys Hollihaan koulun vanhemmat ry.

  Hollihaan koulun vanhemmat ry on rekisteröity yhdistys vuodesta 1996 lähtien ja Suomen Vanhempainliitto ry:n jäsen. Hollihaan koulun vanhempainyhdistyksen toiminnan tarkoituksena on lisätä koulun ja kodin yhteistyötä. Tavoitteena on kodin ja koulun yhteistyön kautta olla mukana luomassa lapsille hyvä oppimis- ja kasvuympäristö sekä edistää heidän tasapainoista ja monipuolista kehitystään. Yhdistys on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton.

  Hollihaan koulun vanhempainyhdistyksen toiminta on moninaista. Yhdistys järjestää erilaisia tapahtumia yhteistyössä koulun kanssa. Vanhemmat tai huoltajat, oppilaat ja koulun henkilökunta voivat tavata toisiaan esim. vuosittain järjestettävässä jo perinteeksi muodostuneessa kevätriehassa.

  Yhdistyksen yksi valituista teemoista on turvallisuus. Yhdistys on ollut mukana järjestämässä yhteistyössä paikallisten yritysten ja poliisin kanssa liikenneturvallisuuspäivää, jossa liikenneturvallisuusasiaa esiteltiin monin eri tavoin oppilaille.

  Hollihaan koulun vanhempainyhdistyksen vuosimaksu on vuoden 2016 alusta 10 euroa/perhe. Maksu on vapaaehtoinen. Yhdistys pyrkii lisäksi keräämään varoja arpajaisilla ja erilaisilla tapahtumilla. Näillä varoilla avustetaan koulua ajankohtaisissa tarvikehankinnoissa ja lisäksi rahoitetaan osa oppilaille jaettavista stipendeistä. Stipendien saajien valinta tapahtuu koulun opettajien toimesta.

  Kaikki vanhemmat ja huoltajat ovat lämpimästi tervetulleita mukaan vanhempainyhdistyksen toimintaan. Yhteisiä ja avoimia kokoontumisia järjestetään kaksi kertaan vuodessa. Tapahtumista ja kokoontumisista tiedotetaan koteihin wilman kautta.

  Yhdistyksellä on myös omat Facebook-sivut nimellä Hollihaan vanhempainyhdistys.

 • Kielikylpyopetus on menetelmä, jossa oppilaille opetetaan koulun opetussuunnitelman mukaisesti muulla kielellä, kuin heidän äidinkielellään.

  Menetelmän tavoitteena on toiminnallinen kielitaito, jolloin oppilaat omaksuvat vierasta kieltä käytännön ja opetettavien aineiden kautta. Kommunikaatiovalmiudet kehittyvät ymmärtämisen, kuuntelun, puhumisen, lukemisen ja kirjoittamisen kautta. Oppilaan äidinkielen kehitys ja kehityksen turvaaminen on kielikylvyn keskeinen lähtökohta.

  Kielikylpyopetus on vapaaehtoinen opetusmuoto, johon hakeudutaan Kokkolassa esiopetuksen aikana. Esikoulussa opettaja käyttää vain kielikylpykieltä, mutta lapset voivat käyttää tarvittaessa omaa äidinkieltään. Tällaista menetelmämallia kutsutaan varhaiseksi täydelliseksi kielikylvyksi.

  Kielikylpyopetus Kokkolassa

  Ensimmäinen ruotsinkielinen kielikylpyryhmä aloitti syksyllä 1991 toimintansa Hakalahden päiväkodissa. Esikouluryhmä siirtyi kielikylpyluokaksi Hollihaan koululle syksyllä 1992. Tällä hetkellä ruotsinkielistä esiopetusta annetaan 2 vuotta. 7. luokalta lähtien ruotsinkieliset kielikylpyoppilaat opiskelevat Länsipuiston koululla.

  Englanninkielinen kouluun tähtäävä kielikylpyryhmä perustettiin syksyllä 1993 Englantilaiseen Lastentarhaan, joka oli toiminut paikkakunnalla jo kauan. Tarhaan voi tulla jo 3,5-vuotiaana. Hollihaan kouluun englanninkielinen esikouluryhmä siirtyi syksyllä 1994. Englanninkieliset kielikylpyoppilaat käyvät Länsipuiston koulua 7. luokalta lähtien.

  Kielikylpyopetukseen ei järjestetä pääsykokeita, vaan oppilaaksi tullaan päiväkotien esikouluryhmien kautta.

  Kielikylpyopetus on osa Kokkolan kaupungin kansainvälisyysstrategiaa ja oppilaille järjestetään kielikylpyopetusta kaupungissa peruskoulun ajan. Kielikylpyopetus rajaa oppilaan mahdollisuuksia pyrkiä muihin peruskoulun aikana tapahtuviin valinnaisopintoihin (esim. musiikkiluokka).

  Kielikylpyopetukseen osallistuminen ei oikeuta maksuttomaan koulukyyditykseen.

  Näin me toimimme

  • Kannustamme oppilaita käyttämään kielikylpykieltä, mutta sallimme äidinkielen käytön niin kauan kuin oppilas sitä tarvitsee.
  • Esi- ja alkuopetuksessa korostamme tekemisen ja kokemisen kautta oppimista.
  • Kielikylpyluokkien opettajat edustavat vain yhtä kieltä toimiessaan oppilaiden kanssa.
  • Kouluaikana äidinkielen osuus lisääntyy asteittain. Kielikylpyopetuksen loppuvaiheessa opetuksesta annetaan 50-60% kielikylpykielellä ja loput oppilaiden äidinkielellä.
  • Noudatamme päiväkotien/koulujen yleisiä opetussuunnitelmia.
  • Tarjoamme mahdollisuuden käyttää kielikylpykieltä (vierailut, EU-projekti, kirjeenvaihto, sähköposti jne.)
  • Oppilaat oppivat yleensä ensin lukemaan ja kirjoittamaan kielikylpykielellä.
  • Äidinkielen asema

  Esi- ja alkuopetuksen aikana pidämme tärkeänä ylläpitää lasten luontaista kosketusta heidän äidinkieleensä ja suomalaiseen kulttuuriperinteeseen. Kielikylpyopettajan ja äidinkielenopettajan yhteistyö alkuopetuksesta lähtien on avainasemassa ohjelman onnistumisen kannalta. Kolmannelta luokalta lähtien oppilaat saavat varsinaista äidinkielenopetusta, johon sisältyy suomen kielen erityispiirteet rakenteiden, oikeinkirjoituksen ja kielen tuntemuksen osalta.

  Muut vieraat kielet

  Hollihaan suomenkielisillä luokilla ensimmäisen vieraan kielen opiskelu alkaa viikoittaisella kieleen tutustumistunnilla jo ensimmäiseltä luokalta lähtien.

  Kielikylpyluokilla kolmannen kielen opiskelu alkaa 5.luokalta. Hyödynnämme kielikylpyopettajia kieltenopettajina eri ryhmissä. Pyrimme kehittämään kieltenopetusta kielikylpyopetuksen antamaa kokemusta ja tietoa hyväksikäyttäen. Peruskoulun ylemmillä luokilla kieltenopiskelu jatkuu valitun kieliohjelman mukaisesti.

  Seuranta ja tutkimus

  Kielikylpyopetuksen seurantatyöryhmä kehittää kielikylpyopetusta edelleen yhteistyössä vanhempien, viranomaisten ja tutkijoiden kanssa.
  Osallistumme aktiivisesti tutkimusprojekteihin omalla paikkakunnallamme, kuten myös kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.
  Tarjoamme myös koulutusta ja kokemusten välittämistä kielikylpyopetuksen saralta muille asiasta kiinnostuneille.
  Haluamme olla mukana kehittämässä kielikylpyopetusta ja vastaamaan osaltamme päiväkoti- ja koulumaailmaa kohtaaviin haasteisiin.

 • Hollihaan liikuntahalli valmistui joulukuussa 2009. Avajaiset pidettiin 28.12.2009 Futsal maaottelun merkeissä: Suomi-Latvia.

  Liikuntahallin  1265,5 m2 sali ja lähes 500 paikkainen katsomo sekä siirrettävät katsomoelementit 280 hengelle luovat oivan mahdollisuuden mitä erilaisimmille tapahtumille.
  HUOM! katsomoelementit 8kpl “varastoituna” katsomon kolmanteen lohkoon: tällöin käytössä vain n. 380 paikkaa. Siirtokatsomoiden levittämisestä saliin seinustoille vastaa Kokkolan Tiikereiden talkooryhmä ja katsomoiden levittämisestä on sovittava aina erikseen.

  Katsomo avattuna lattia pintaa jää käyttöön 1000 m2. Salissa 20m*40m pelialue. Liikuntahallin korkeus väliverhojen kohdalla 7,10 m. Sali jaettavissa väliverhoilla kolmeen osaan.

  Tapahtumia varten siirrettävä 60 m2 (10mx6m) näyttämö sekä 400 irtotuolia katsomon lisäksi. Peleihin ja tapahtumiin tarjoilut voi järjestää 170 paikkaisessa ruokasalissa. Hallin yleisökapasiteetti on max. 1 200 henkilö.

  Lattian päällysteenä Taraflex Sport M Plus Karelia Spring Action Combi joustorakenteella.

  Pelialueella viivoitukset:
  Futsal 20x39m (valkoinen 80mm)
  Salibandy 20x40m (keltainen 50mm)
  Koripallo 15x28m (musta 50mm)
  Lentopallo 9x18m (punainen 50mm)

  Poikittaiset kentät pelialueella:
  Koripallo 12x22m (ruskea 30mm), kaksi kenttää
  Lentopallo 9x18m (vihreä 30mm), kolme kenttää

  Pelialueen ulkopuolella, katsomotilan kohdalla:
  Sulkapallo 5,18×13,4m (valkoinen 40mm), kolme kenttää

 • Johtokunta

 • Koulumme haluaa tarjota oppilaille hyvän ja monipuolisen perusopetuksen yhdessä kotien ja yhteisyötahojen kanssa. Olemme mukana kehittämässä esi- ja alkuopetusta sekä asteetonta perusopetusta.

  Koulumme noudattaa suomalaista opetussuunnitelmaa. Koulussa painotetaan kieltenopetusta kaikilla luokilla ja kieltenopettajina toimivat pääasiassa kieltä äidinkielenään puhuvat opettajat.

  Oppilailla on mahdollisuus tutustua myös monipuoliseen vieraskieliseen kulttuuriin. Koulumme on mukana mm. eurooppalaisessa Comenius-hankkeessa.

  Koulumme on saanut European Label-kunniamaininnan kieltenopetuksen kehittämisestä v. 1998.

   

 • Erityisopetuksen ratkaisut

Ota yhteyttä