Hyppää sisältöön

Hollihaan koulu on aloittanut toimintansa syksyllä 1960. Koulu sijaitsee puistossa Suntin rannalla luonnon keskellä aivan kaupungin keskustan tuntumassa. Koulun läheisyydessä kävelymatkan päässä ovat: Brita Marian puisto, urheilutalo, keskusurheilukenttä, uima- sekä jäähalli.

Koulu on kolmesarjainen: suomenkieliset luokat, ruotsin kielikylpyluokat ja englannin laajamittaisen kaksikielisen opetuksen luokat. Lisäksi koululla on maahanmuuttajien perusopetukseen valmistavaa opetusta (valo).

Koulun tiloissa toimivat myös Hollihaan suomenkielinen esiopetusryhmä, ruotsinkielisen kielikylpyesiopetuksen ryhmä sekä englannin laajamittaisen kaksikielisen esiopetuksen ryhmä. (Esiopetusryhmät toimivat Pikiruukin päiväkodin alaisuudessa.)

Koulun yhteydessä on Hollihaan liikuntahalli.

 • Henkilökunnan sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@edu.kokkola.fi
  Osalla henkilökuntaa sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@kokkola.fi. Ne on merkitty *

  Rehtori, Kuosmanen Pertti*, 044 7809767
  Apulaisrehtori Finnilä Tiina, 0447809768
  Apulaisrehtori Koppinen Taru, 0447809769
  Koulusihteeri Jonna Piispanen* (paikalla tiistaisin ja perjantaisin), 0404892198
  Opettajahuone, 0503379692

  Luokanopettajat:
  1S Susanne Parpala
  1R Anna-Kaisa Bodbacka
  1E Ilona Leimu
  2S Kirsi Vainio
  2R Maria Källström
  2E Pirjo Prescott
  3S Paula Typpö
  3R Heidi Åbacka
  3E Bonnie Kankkonen
  4S Heini Nissinen
  4R Maj-Britt Vikman
  4E Sharon Keaveney
  5S Elias Majuri
  5R Monica Häggblom
  5E Satu Lundström
  6S Päivi Knutar
  6R Liisa Keränen
  6E Terry-Ann Owen
  Perusopetukseen valmistava opetus (Valo) Emma-Paulina Ylimäki, 0447809770

  Erityisopettaja Sanna Kaivosoja (1-2lk.), 0504640617
  Erityisopettaja Taru Koppinen (3-4lk.), 0447809769
  Erityisopettaja Tiina Finnilä (5-6lk.), 0447809768
  Teknisen työn opettaja Miika Savola
  Teknisen työn opettaja Kimmo Järvelä
  Tuntiopettaja Juha Mommo
  Tuntiopettaja Roosa Määttälä

  Suomenkielinen esiopetusryhmä (Everstin eskarit), 040 489 2214
  Ruotsinkielinen kielikylpyesiopetus (Mustekalat), 044 780 9766
  Englanninkielinen kielikylpyesiopetus (Merihevoset), 040 806 5980

  Espanjan kieli: Angel Cabezaolias
  Kiinan kieli: Min Yu
  Ukrainan ja venäjän kieli: Tetiana Didenko
  Englannin kieli: Roosa Määttälä

  Koulunkäynninohjaajat:
  Allison Rockseers
  Anttila Krista
  Blässar-Zitting Maj-Britt
  Cabezaolias Angel
  Jaaksi Enna-Leena
  Kåla Jaana
  Melametsä Saara
  Saari Fiona
  Syrjälä Onni
  Uusitalo Pia

  Muu henkilökunta:
  Terveydenhoitaja Hilkka Teerikangas (paikalla ma, ti ja to), 0404892019, hilkka.teerikangas@soite.fi
  Terveydenhoitaja Heidi Järviaho (paikalla ke), 0408043362, heidi.jarviaho@soite.fi
  Vastaava koulukuraattori Marjo Thoden (luokka-asteet 1-6, paikalla ti ja to), 0408068399, marjo.thoden@soite.fi
  Laitosmies Tomi Välikangas*, 0447809531
  Aamu- ja iltapäivätoiminta Annukka Ylispangar, 0407085678
  Ruokapalvelut: keittio.hollihaka@kokkola.fi, 0447809597
  Puhtauspalvelut: hollihaka.siivous@kokkola.fi
  Iltavahtimestari: iltavahtimestari.hollihaka@kokkola.fi, 0404892343*

 • Oppilaskuntatoiminta

 • Hollihaan koulussa toimii aktiivinen vanhempainyhdistys Hollihaan koulun vanhemmat ry.

  Hollihaan koulun vanhemmat ry on rekisteröity yhdistys vuodesta 1996 lähtien ja Suomen Vanhempainliitto ry:n jäsen. Hollihaan koulun vanhempainyhdistyksen toiminnan tarkoituksena on lisätä koulun ja kodin yhteistyötä. Tavoitteena on kodin ja koulun yhteistyön kautta olla mukana luomassa lapsille hyvä oppimis- ja kasvuympäristö sekä edistää heidän tasapainoista ja monipuolista kehitystään. Yhdistys on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton.

  Hollihaan koulun vanhempainyhdistyksen toiminta on moninaista. Yhdistys järjestää erilaisia tapahtumia yhteistyössä koulun kanssa. Vanhemmat tai huoltajat, oppilaat ja koulun henkilökunta voivat tavata toisiaan esim. vuosittain järjestettävässä jo perinteeksi muodostuneessa kevätriehassa.

  Yhdistyksen yksi valituista teemoista on turvallisuus. Yhdistys on ollut mukana järjestämässä yhteistyössä paikallisten yritysten ja poliisin kanssa liikenneturvallisuuspäivää, jossa liikenneturvallisuusasiaa esiteltiin monin eri tavoin oppilaille.

  Hollihaan koulun vanhempainyhdistyksen vuosimaksu on vuoden 2016 alusta 10 euroa/perhe. Maksu on vapaaehtoinen. Yhdistys pyrkii lisäksi keräämään varoja arpajaisilla ja erilaisilla tapahtumilla. Näillä varoilla avustetaan koulua ajankohtaisissa tarvikehankinnoissa ja lisäksi rahoitetaan osa oppilaille jaettavista stipendeistä. Stipendien saajien valinta tapahtuu koulun opettajien toimesta.

  Kaikki vanhemmat ja huoltajat ovat lämpimästi tervetulleita mukaan vanhempainyhdistyksen toimintaan. Yhteisiä ja avoimia kokoontumisia järjestetään kaksi kertaan vuodessa. Tapahtumista ja kokoontumisista tiedotetaan koteihin wilman kautta.

  Yhdistyksellä on myös omat Facebook-sivut nimellä Hollihaan vanhempainyhdistys.

 • Kaksikielinen opetus on menetelmä, jossa oppilaille opetetaan koulun opetussuunnitelman mukaisesti muulla kielellä, kuin heidän äidinkielellään.

  Menetelmän tavoitteena on toiminnallinen kielitaito, jolloin oppilaat omaksuvat vierasta kieltä käytännön ja opetettavien aineiden kautta. Kommunikaatiovalmiudet kehittyvät ymmärtämisen, kuuntelun, puhumisen, lukemisen ja kirjoittamisen kautta. Oppilaan äidinkielen kehitys ja kehityksen turvaaminen on kaksikielisen opetuksen keskeinen lähtökohta.

  Kaksikielinen opetus on vapaaehtoinen opetusmuoto, joka aloitetaan Kokkolassa 5-vuotiaina. Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa opettaja käyttää vain kielikylpykieltä/kohdekieltä, mutta lapset voivat käyttää tarvittaessa omaa äidinkieltään. Tällaista menetelmämallia kutsutaan varhaiseksi täydelliseksi kielikylvyksi.

   

  Kaksikielinen opetus Kokkolassa

  Ensimmäinen ruotsinkielinen kielikylpyryhmä aloitti syksyllä 1991 toimintansa Hakalahden päiväkodissa. Esiopetusryhmä siirtyi kielikylpyluokaksi Hollihaan koululle syksyllä 1992. Ruotsinkielisen kielikylvyn opppilaat opiskelevat 7. luokalta lähtien Kiviniityn koululla.

  Englanninkielinen kouluun tähtäävä ryhmä perustettiin syksyllä 1993 Englantilaiseen Lastentarhaan, joka oli toiminut paikkakunnalla jo kauan. Hollihaan kouluun englanninkielinen esiopetusryhmä siirtyi syksyllä 1994. Englannin laajamittaisen kaksikielisen opetuksen oppilaat käyvät Kiviniityn koulua 7. luokalta lähtien.

  Kaksikieliseen opetukseen ei järjestetä pääsykokeita, vaan oppilaaksi tullaan päiväkotien 5-vuotisryhmien kautta.

  Kaksikielinen opetus on osa Kokkolan kaupungin kansainvälisyyssuunnitelmaa ja oppilaille järjestetään ruotsin kielikylpyopetusta ja englannin laajamittaista kaksikielistä opetusta kaupungissa perusopetuksen ajan. Kaksikielinen opetus rajaa oppilaan mahdollisuuksia pyrkiä muihin perusopetuksen aikana tapahtuviin valinnaisopintoihin (esim. musiikkiluokka).

  Kaksikieliseen opetukseen osallistuminen ei oikeuta maksuttomaan koulukyyditykseen.

  Näin me toimimme

  • Kannustamme oppilaita käyttämään kielikylpykieltä/kohdekieltä, mutta sallimme äidinkielen käytön niin kauan kuin oppilas sitä tarvitsee.
  • Esi- ja alkuopetuksessa korostamme tekemisen ja kokemisen kautta oppimista.
  • Kaksikielisten luokkien opettajat edustavat vain yhtä kieltä toimiessaan oppilaiden kanssa.
  • Kouluaikana äidinkielen osuus lisääntyy asteittain.
  • Noudatamme varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja perusopetuksen yleisiä opetussuunnitelmia.
  • Tarjoamme mahdollisuuden käyttää kielikylpykieltä/kohdekieltä (vierailut, EU-projektit, kirjeenvaihto, sähköposti jne.)
  • Oppilaat oppivat yleensä ensin lukemaan ja kirjoittamaan kielikylpykielellä/kohdekielellä.

  Äidinkielen asema

  Esi- ja alkuopetuksen aikana pidämme tärkeänä ylläpitää lasten luontaista kosketusta heidän äidinkieleensä ja suomalaiseen kulttuuriperinteeseen. Yhteistyö äidinkielen opetuksen kanssa alkuopetuksesta lähtien on avainasemassa ohjelman onnistumisen kannalta.

  Muut vieraat kielet

  Ruotsin kielikylvyssä ja englannin laajamittaisessa kaksikielisessä opetuksessa kolmannen kielen opiskelu alkaa 3.luokalta. Hyödynnämme kielikylpyopettajia kieltenopettajina eri ryhmissä. Pyrimme kehittämään kieltenopetusta kielikylpyopetuksen antamaa kokemusta ja tietoa hyväksikäyttäen. Peruskoulun ylemmillä luokilla kieltenopiskelu jatkuu valitun kieliohjelman mukaisesti.

  Seuranta ja tutkimus

  Kaksikielisen opetuksen koordinaatioryhmä kehittää kaksikielistä opetusta edelleen yhteistyössä huoltajien, opetuspalvelujen ja tutkijoiden kanssa. Osallistumme aktiivisesti tutkimusprojekteihin omalla paikkakunnallamme, kuten myös kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.

  Tarjoamme myös koulutusta ja kokemusten välittämistä kaksikielisestä opetuksesta muille asiasta kiinnostuneille. Haluamme olla mukana kehittämässä kaksikielistä opetusta ja vastaamaan osaltamme varhaiskasvatus- ja koulumaailmaa kohtaaviin haasteisiin.

   

  Kielikylpyopetuksessa kielikylpykielellä (ruotsiksi) annettavan opetuksen osuus on koko ohjelman ajan vähintään 50 % niin, että varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa kielikylpykielen osuus on lähes 100 %, vuosiluokilla 1-2 noin 90%, vuosiluokilla 3-4 noin 70% ja vuosiluokilla 5-9 keskimäärin 50%.
  Kokkolan tuntijako ruotsin kielikylpyopetuksessa

   

  Laajamittaisessa kaksikielisessä opetuksessa kohdekielellä (englanniksi) annettavan opetuksen osuus on vähintään 25 % kullakin vuosiluokalla.
  Kokkolan tuntijako englannin laajamittaisessa kaksikielisessä opetuksessa

 • Hollihaan liikuntahalli valmistui joulukuussa 2009. Avajaiset pidettiin 28.12.2009 Futsal maaottelun merkeissä: Suomi-Latvia.

  Liikuntahallin  1265,5 m2 sali ja lähes 500 paikkainen katsomo sekä siirrettävät katsomoelementit 280 hengelle luovat oivan mahdollisuuden mitä erilaisimmille tapahtumille.
  HUOM! katsomoelementit 8kpl “varastoituna” katsomon kolmanteen lohkoon: tällöin käytössä vain n. 380 paikkaa. Siirtokatsomoiden levittämisestä saliin seinustoille vastaa Kokkolan Tiikereiden talkooryhmä ja katsomoiden levittämisestä on sovittava aina erikseen.

  Katsomo avattuna lattia pintaa jää käyttöön 1000 m2. Salissa 20m*40m pelialue. Liikuntahallin korkeus väliverhojen kohdalla 7,10 m. Sali jaettavissa väliverhoilla kolmeen osaan.

  Tapahtumia varten siirrettävä 60 m2 (10mx6m) näyttämö sekä 400 irtotuolia katsomon lisäksi. Peleihin ja tapahtumiin tarjoilut voi järjestää 170 paikkaisessa ruokasalissa. Hallin yleisökapasiteetti on max. 1 200 henkilö.

  Lattian päällysteenä Taraflex Sport M Plus Karelia Spring Action Combi joustorakenteella.

  Pelialueella viivoitukset:
  Futsal 20x39m (valkoinen 80mm)
  Salibandy 20x40m (keltainen 50mm)
  Koripallo 15x28m (musta 50mm)
  Lentopallo 9x18m (punainen 50mm)

  Poikittaiset kentät pelialueella:
  Koripallo 12x22m (ruskea 30mm), kaksi kenttää
  Lentopallo 9x18m (vihreä 30mm), kolme kenttää

  Pelialueen ulkopuolella, katsomotilan kohdalla:
  Sulkapallo 5,18×13,4m (valkoinen 40mm), kolme kenttää

 • Johtokunta

 • Koulumme haluaa tarjota oppilaille hyvän ja monipuolisen perusopetuksen yhdessä kotien ja yhteisyötahojen kanssa. Olemme mukana kehittämässä esi- ja alkuopetusta sekä asteetonta perusopetusta.

  Koulumme noudattaa suomalaista opetussuunnitelmaa. Koulussa painotetaan kieltenopetusta kaikilla luokilla ja kieltenopettajina toimivat pääasiassa kieltä äidinkielenään puhuvat opettajat.

  Oppilailla on mahdollisuus tutustua myös monipuoliseen vieraskieliseen kulttuuriin. Koulumme on mukana mm. eurooppalaisessa Comenius-hankkeessa.

  Koulumme on saanut European Label-kunniamaininnan kieltenopetuksen kehittämisestä v. 1998.

   

 • Erityisopetuksen ratkaisut

Ota yhteyttä