Hyppää sisältöön

Rakennustyössä vaaditut katselmukset on kirjattu lupapäätökseen. Rakennushankkeeseen ryhtyvä tai hänen edustajansa huolehtii katselmusten tilaamisesta. Käytännössä tilauksen tekee useimmiten vastaava työnjohtaja, joka osaa määrittää katselmuksen oikean ajankohdan. Tilaus tehdään ottamalla suoraan yhteyttä rakennustarkastajaan.

Vastaavan työnjohtajan tai erityisalan työnjohtajan tulee olla mukana katselmuksissa. Lisäksi rakennuttajan tai hänen edustajansa tulee ottaa osaa katselmukseen. 

Ennen katselmusten tilaamista tulee erityissuunnitelmat liittää sähköiseen lupapalveluun.

Rakennustarkastaja voi tarvittaessa rakennustyön aikana määrätä suoritettavaksi myös muita katselmuksia, mikäli kokee sen tarpeelliseksi. 

Lisätietoa erilaisista katselmuksista

 • Rakennuspaikan ja rakennuksen korkeusaseman merkitseminen tulee tehdä ennen rakentamisen aloittamista. Merkitseminen suoritetaan asiakkaan tilauksesta rakennusluvan myöntämisen jälkeen. Tilaus tehdään sähköisesti.

 • Pohjakatselmus pyydetään, kun rakennuksen perustamiseen liittyvät kaivu-, louhinta-, paalutus tai maapohjan täyttö- ja vahvistustyöt on suoritettu. Työt suoritetaan pohjatutkimuksen ja perustamistapalausunnon pohjalta. Edellä mainitut asiakirjat tulee tallentaa sähköiseen lupapalveluun ennen katselmuksen tilaamista. Katselmuksen suorittaa rakennustarkastaja.

  Hormikatselmus

  Tarkastuksen suorittamisesta vastaa hankkeen vastaava työnjohtaja.  

 • Kun kantavat rakenteet on pystytetty ja tuettu, mutta ei vielä peitetty, on aika suorittaa rakennekatselmus. Rakennesuunnitelmat ja lujuuslaskelmat tulee ennen katselmuksen tilaamista tallentaa sähköiseen lupapalveluun. Suunnitelmat on hyvä olla esittää myös rakennustyömaalla. Katselmuksen suorittaa rakennustarkastaja.  

 • Lämmitys-, vesi- ja viemäri- sekä ilmanvaihtolaitteiden katselmukset suorittaa LVI – tarkastaja. Kaikki asennukset tulee tarkastuttaa ennen niiden peittämistä. Lisäksi vesi- ja lämpöjohdoille tulee suorittaa painekoe.  LVI – laitteiden katselmus tulee olla suoritettu ennen rakennuksen käyttöönottokatselmuksen tilaamista.

  LVI-tarkastaja Katja Övermark

 • Sähköurakoitsija suorittaa sähkölaitteiden käyttöönottotarkastuksen ja siitä saatava pöytäkirja tulee esittää rakennustarkastajalle käyttöönottokatselmuksessa.  

 • Kun rakennustyö on valmistunut ja kaikki rakennuslupapäätöksessä määrätyt muut katselmukset on suoritettu, on aika tilata käyttöönotto- tai loppukatselmus.  

  Käyttöönottokatselmuksen hyväksymisen ehtona on, että rakennustyö on vain vähäiseltä osin kesken. Rakennuksen tulee olla turvallinen, terveellinen ja käyttökelpoinen. Asuntoa, jossa esim. ei voi peseytyä, ei voida hyväksyä käyttöönotettavaksi. Sen sijaan ulkopuoliset pihatyöt eivät lähtökohtaisesti ole esteenä rakennuksen käyttöönottamiselle.  

  Varsinainen loppukatselmus tulee kuitenkin suorittaa rakennusluvan voimassaoloaikana. Katselmuksissa tulee esittää sähkölaitteiden käyttöönottotarkastuspöytäkirja ja rakennustyönaikainen tarkastusasiakirja. 

  Käyttöönotto- ja loppukatselmukset suorittaa rakennustarkastaja. 

  Mikäli rakennustyö ei valmistu määräajassa, voidaan rakennusluvalle hakea jatkoaikaa. Jatkoaikahakemus tulee jättää luvan voimassaoloaikana. Viranomaiskatselmuksia, jotka tilataan rakennusluvan voimassaolon jälkeen, ei suoriteta. Näissä tapauksissa ota yhteys rakennustarkastajaan sopiaksesi, kuinka menetellä asiassa.  

Muut kuin pienkohteet

 • Väestönsuojan katselmus tilataan pelastusviranomaiselta.

  Savunpoisto-, paloilmoitin ja sprinkler -laitteisto

  Savunpoisto-, paloilmoitin ja sprinkler – laitteiston osalta tulee kolmannen osapuolen suorittaa tarkastus ennen käyttöönotto- tai loppukatselmuksen tilaamista. Tarkastuspöytäkirjaja palokatkotöistä laadittu ajantasainen dokumentti liitetään sähköisen hakemuksen erityissuunnitelmiin, ja esitetään rakennustarkastajalle katselmuksen yhteydessä. 

 • Ville Bogdanoff

  rakennustarkastaja

  Tavoitettavissa ti-pe klo 10.00-11.00 ja 12-00-14.00. Lupavalmistelu, katselmukset, aloituskokoukset ja tekninen neuvonta.

  Toimipaikka

  Kaupungintalo

  Palvelualue

  Kaupunkiluvitus

  Tavoitettavissa ti-pe klo 10.00-11.00 ja 12-00-14.00. Lupavalmistelu, katselmukset, aloituskokoukset ja tekninen neuvonta.

 • Toni Järvenpää

  Rakennustarkastaja

  Tavoitettavissa ma-pe klo 7.30-10.00. Katselmukset, tekninen neuvonta ja aloituskokoukset.

  Toimipaikka

  Kaupungintalo

  Palvelualue

  Kaupunkiluvitus

  Tavoitettavissa ma-pe klo 7.30-10.00. Katselmukset, tekninen neuvonta ja aloituskokoukset.

 • Jani Luokkanen

  Rakennustarkastaja

  Tavoitettavissa ma-pe klo 9.00-11.00 ja 12.00-15.00. Kälviän, Lohtajan ja Ullavan toimialue. Lupavalmistelu, lupapäätökset, tekninen neuvonta, katselmukset ja aloituskokoukset.

  Toimipaikka

  Kälviän aluetoimisto

  Palvelualue

  Kaupunkiluvitus

  Tavoitettavissa ma-pe klo 9.00-11.00 ja 12.00-15.00. Kälviän, Lohtajan ja Ullavan toimialue. Lupavalmistelu, lupapäätökset, tekninen neuvonta, katselmukset ja aloituskokoukset.