Hyppää sisältöön

Elinkeinot / Laajempi horisontti yrittämiseen

Meillä Kokkolassa on monipuolinen ja useaan vahvaan toimialaan pohjautuva elinkeinorakenne. Kärkitoimialojamme ovat kemia, cleantech, biotalous, veneala sekä palvelut. Kokkolassa ja lähialueella toimivilla yrityksillä on satojen vuosien perinteet ja osaaminen kansainvälisestä liiketoiminnasta. Merkittäviä työllistäjiä ovat myös julkinen sektori, terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut sekä koulutusala.

Olemme mukana myös elinkeinoelämän kehittämisen monissa verkostoissa. Ekosysteemisopimus valtion kanssa antaa suuntaviivat kärkialojen edellytysten kehittämiselle vuoteen 2027 saaakka, ja kaupungin ja yrittäjien välinen elinkeinopoliittinen yhteistyösopimus ohjaa paikallisia tavoitteitamme vuosittain.

Panostamme uusien yritysten syntyyn. Kokkolanseudun Kehitys Oy  KOSEK vastaa uusyritysneuvonnasta ja uusien yritysten perustamisesta ja kasvuyritysten kehittämisen tukemisesta sekä toimii invest in -kumppanina. Kokkolan Teollisuuskylä Oy kehittää yritysten toimitiloja ja täydentää yksityisten toimijoiden tarjontaa, ja Kokkola Industrial Parkin infran ja kiinteistöjen kehittämisestä vastaavat yhteistyössä KIP Infra Oy ja KIP Service Oy.

Yhdessä vahvistamme yrittäjäystävällistä ilmapiiriä ja luomme tulevaisuuden Kokkolan!

Elinkeinot ja työllistäjät Kokkolassa

Scientist researcher using microscope in laboratory. Medical healthcare technology and pharmaceutical research and development concept.

Miksi juuri Kokkola?

Omien alojensa kärkitoimijoiden ajatuksia yritystoiminnan puitteista ja mahdollisuuksista.

Ovatko nämä oikeassa paikassa??

 • Kokkolassa sijaitsee Pohjois-Euroopan merkittävin kemian klusteri Kokkola Industrial Park (KIP). Kokkola Industrial Parkin alueelle on sijoittunut 10 teollista toimijaa sekä yli 70 palveluyritystä. Suurteollisuusalueen viennin arvo on 1,1 miljardia euroa vuodessa siellä toimivien yritysten työllistäessä suoraan 2 200 henkilöä.

  Tulevaisuuden liiketoimintamahdollisuudet nähdään valoisina. KIPin alueen yritykset investoivat vuosina 2010-2014 yhteensä 413 miljoonaan euroa. Suurimpia investoijia olivat muun muassa Woikoski, Boliden Kokkola, Freeport Cobalt ja Kokkolan satama. Samaan aikaan suurteollisuusalueelle syntyi 200 uutta työpaikkaa.

  Kemian klusterin toimintaa tukevat hyvä logistinen sijainti, työvoiman saatavuus sekä kansainvälistä huippuosaamista edustava tutkimus ja kehitys.

  Kokkolan satama on Suomen kolmanneksi suurin yleissatama, minkä lisäksi raideliikenteen kapasiteettiin on investoitu merkittävästi. Lentokentälle on Kokkolan keskustasta ainoastaan 20 kilometriä.

  Kokkolan alueelle muodostunut koulutusverkosto tarjoaa koulutusväylät ammatillisen tason koulutuksesta tohtorikoulutukseen. Tämän ansiosta kemiantekniikan osaajia voidaan kouluttaa räätälöidysti yritysten tarpeisiin. Kokkolan kampusalueen tutkimuslaboratoriossa koetehtaineen kohtaavat Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen tutkimusryhmä sekä Centria-ammattikorkeakoulun ja yritysten tutkijat.

  Olemassa oleva kemian klusteri, sen moninaiset synenergiaedut sekä toimiva infra luovat mielenkiintoiset edellytykset myös kemian ja biotalouden yhdistämisestä syntyville uusille teknologioille ja tuotteille. Samalla kasvaa erilaisen palvelutuotannon tarve. Kun KIPin alueella on lisäksi vapaana plug in-valmista tonttimaata 70 hehtaaria, Kokkolasta löytyy ainutlaatuinen ympäristö myös täysin uudenlaiselle menestyvälle liiketoiminnalle.

 • Kokkola sijaitsee suomalaisen veneenrakennuksen ytimessä, sillä Pohjanmaan rannikolla toimivien alan yritysten osuus suomalaisen veneviennin kokonaisarvosta on noin 65 prosenttia. Korkea osaaminen ja satavuotiset perinteet näkyvät kokkolalaisessa veneenrakennuksessa erityisesti huippulaadukkaina moottoriveneinä.

  Kokkolan ja lähialueen veneklusteri on yli 100 yrityksen kokonaisuus, joka työllistää noin 1 500 ihmistä. Yrityksissä valmistetaan vapaa-ajankäyttöön useita kansainvälisesti tunnettuja huippubrändejä. Sen lisäksi Kokkolasta lähtee maailmalle esimerkiksi viranomaiskäyttöön räätälöityjä erikoisveneitä.

  Venevalmistuksemme yksi vahvuus on kattava paikallinen suunnittelu- ja alihankintaverkosto. Materiaalihankinnat sujuvat joustavasti valmiita kansainvälisiä verkostoja hyödyntämällä, ja venealalle koulutetaan koko ajan uusia ammattilaisia.

  Kun edellisten lisäksi alueelta löytyy muun muassa vahvaa komposiitti- ja alumiiniosaamista, vaativien propulsiolaitteiden valmistusta sekä kansainväliset huoltopalvelut ja erinomainen tonttitarjonta meren ääreltä, Kokkola tarjoaa optimaaliset puitteet erityisesti uusien 40-60 -jalkaisten hybridimoottoriveneiden kehittämiselle ja valmistukselle.

 • Kokkolasta on kehittynyt merkittävä päivittäis- ja erikoistavarakaupan keskus. Kaupan ja palveluiden tarjoamat mahdollisuudet ovat kiinnostaneet lukuisia Kokkolaan investoineita kotimaisia ja kansainvälisiä kaupan ketjuja. Näiden lisäksi tarjontaa monipuolistavat eri alojen erikoisliikkeet.

  Merkittävin keskustan ulkopuolinen kauppakeskittymä sijaitsee Heinolan alueella, missä toimii erityisesti kaupan suuria yksiköitä. Seuraava huomattava kaupallinen kehityskohde on Piispanmäen seutu, joka sijaitsee liikenteellisesti mielenkiintoisella alueella.

  Kokkolan kaupunki investoi pitkäjänteisesti myös kaupallisen ydinkeskustan kehittämiseen. Kokkola onkin palkittu esimerkiksi valtakunnallisella Vuoden kaupunkikeskusta-palkinnolla.

  Kymmenen viime vuoden aikana Kokkolan keskustaan on tehty yksityisiä investointeja lähes 80 miljoonalla eurolla. Tulossa olevat investoinnit Rautatientorin matkakeskukseen, tapahtumakeskukseen sekä maanalaisiin pysäköintitiloihin vahvistavat entisestään kaupan toimintaedellytyksiä ydinkeskustassa.

  Selvitysten mukaan Kokkolan kaupallinen asema vahvistuu jatkossakin positiivisen väestökehityksen sekä lisääntyvän ostovoiman myötä. Ostovoiman kasvu kohdistuu sekä päivittäis- että erikoistavarakauppaan, minkä seurauksena uutta vähittäiskaupan pinta-alaa tarvitaan edelleen.