Hyppää sisältöön

Kaupungin kehittämishankkeet

Kokkola kehittää elinvoimaista ja vetovoimaista kaupunkia. Omien rakentamis- ja investointihankkeiden lisäksi kaupunki osallistuu valtakunnallisiin kehityshankkeisiin, ja tekee aktiivista edunvalvontatyötä. 

Kokkolan kaupungin elinvoimaohjelman 2019 – 2022 kärkihankkeet

 • Urheilupuiston/tapahtumapuiston kehittäminen
  Ydinkeskustan tuntumaan rakentuu laajaa Urheilu- ja tapahtumapuiston alue. Kehittyvä liikunta- ja tapahtuma-alue sisältää valmistuessaan mm. Hybridiareenan ja jääurheilukokonaisuuden. Kokonaisuutta vie eteenpäin kaupungin vuonna 2020 perustama yhtiö.

 

 • KLARA -hanke – Kokkolan raideliikenteen ja keskusta-alueen kehittämishanke
  KlaRa – Kokkolan raideliikenteen ja keskusta-alueen kehittämishanke on useiden yksittäisten hankkeiden muodostama kokonaisuus. Se tuo merkittäviä hyötyjä erityisesti Kokkolan suurteollisuusalueeseen liittyvälle elinkeinoelämälle, sujuvoittaa liikennöintiä ja matkaketjujen toimivuutta sekä edistää Kokkolan kaupunkirakenteen myönteistä kehitystä.Raideliikenteen rinnalla kaupunki ajaa valtatie 8 turvallisuuden ja toiminnallisuuden kehittämistä. Valtatie 8 on Länsi-Suomen rannikkoalueen pääväylä ja osa TEN-T-verkkoa. Kokkolan kohdalla sen kautta kulkee pääosa Kokkolan sataman tiekuljetuksista.

 

 • KIP – Kokkola Industrial Park alueen kehittäminen.
  KIP on Pohjois-Euroopan suurin epäorgaanisen kemianteollisuuden ekosysteemi, jossa toimii useita kemian- ja metallienjalostusteollisuuden huippuyrityksiä. Kokkolaan on kasvanut kemianalan vahva klusteri ja globaalien yrityksien joukko. Osaaminen näkyy sekä teollisuusalueen prosessiosaamisessa että koulutuksen ja korkeatasoisen tutkimuksen keskittymänä.

 

 • Kansallinen kaupunkipuisto
  Kokkolan kansallinen kaupunkipuisto on Suomen laajin ja merellisin kaupunkipuisto. Alue alkaa Luodon ja Kokkolan saaristoilta merenkulun ja virkistyskäytön historiaa sekä luontoarvoja säilyttäviltä Tankarin saarelta ja Poroluodonkarilta ja jatkuu Trullevin, Harriniemen ja Vanhansatamanlahden läpi Suntinsuuhun sekä sieltä edelleen Suntin uomaa ja sen varren viheralueita pitkin Neristanin, Oppistanin ja Mäntykankaan puutalokortteleihin ja rautatieasemalle.

Lisää videoita Kokkolan kansallisen kaupunkipuiston kohteista Kokkolan kaupungin YouTube -kanavalla.