Hyppää sisältöön

Kokkolaan on syntynyt merkittävä yritysten, yrittäjien, tutkimuksen, koulutuksen, julkishallinnon sekä kolmannen sektorin toimijoiden muodostama verkosto – ekosysteemi.

Ekosysteemin sisällä toimii aktiivisesti pienempiä verkostoja, joissa yhteishyödyllisiä innovaatioita kehitetään esimerkiksi koulutukseen, ympäristöön ja turvallisuuteen liittyvissä projekteissa. Alueella tehdään tiivistä TKI-yhteistyötä koulutus- ja tutkimusorganisaatioiden kanssa. Vahva ja toimiva yhteistyöverkosto takaa hyvät lopputulokset!

Suurteollisuusalueen kemian klusteri on malliesimerkki kehittyvän kiertotalouden ympäristöstä, jonka kehittymispotentiaali on edelleen merkittävä. Toimijat ovat aidosti linkittyneitä toisiinsa, ja pitkän historian ansiosta taustalla on vahva osaaminen. Kokkola Industrial Parkin (KIP) tuotannolliset yritykset toteuttavat yritysten välistä synergiaa tuotantoprosesseissaan sekä niissä syntyvien sivutuotteiden jatkokäsittelyssä. Näin materiaali- ja energiavirrat tehostuvat ja prosessijätteen määrää voidaan vähentää huomattavasti. Alueella on kartoitettu ja hyödynnetty monia sivuvirtoja ja toimintaa on tehostettu kiertotalouden hengessä.

Eri koulutusväylien ansiosta Kokkolassa pystytään kouluttamaan yrityksille työvoimaa esimerkiksi kemiantekniikassa ammatillisen tason osaajista aina tohtoritason asiantuntijoihin. Koulutusjärjestelmä reagoi joustavasti ja nopeasti työvoiman koulutustarpeisiin. Kemian- ja prosessitekniikan lisäksi koulutusorganisaatiot kouluttavat muun muassa logistiikka- sekä IT- ja kaupallisen alan osaajia. Alueella on ammattitaitoista, alueelle sitoutunutta työvoimaa.

Esimerkkejä toimivista verkostoista:

  • Paikallisesti – Kokkolan Suurteollisuusalueyhdistys ry
    Kokkolan suurteollisuusalueen yritykset ryhtyivät 2000-luvun puolivälissä järjestelmälliseen yhteistyöhön perustamalla Kokkolan Suurteollisuusalueyhdistyksen (KIP ry). Yhdistyksen perustaminen on ollut merkittävä askel alueen tunnettuuden, kehittämisen ja yhteistyön kannalta. Yhdistyksen tärkeimpiä toiminnan osa-alueita ovat turvallisuus- ja ympäristöasiat, joiden korkea tason ansiosta Kokkolalla on hyvä maine kemianteollisuuden sijoittumispaikkana.KIP ry on kehittänyt toimintamuotoja (= ainutlaatuista työryhmätoimintaa), joiden avulla suurteollisuusalueen yritykset ja niiden asiantuntijat osallistuvat aktiivisesti alueen toimintaan ja yhdessä määriteltyjen tavoitteiden saavuttamiseen.
  • Kansallisesti – Ekoteollisuuspuistojen verkosto
    KIP on mukana kansallisessa ekoteollisuuspuistojen verkostossa. Ekoteollisuuspuistojen verkosto toimii aktiivisesti ja kokemusperäinen tieto kulkee ympäri Suomen. Verkosto tarjoaa erinomaiset kontaktit kiertotalouden moninaiselle kentälle. Parhaimpien käytänteiden ja tietojen vaihdon lisäksi verkosto järjestää työpajoja ja tutustumiskäyntejä ekoteollisuuspuistoissa. Kiertotalouskeskus johtaa koko Suomen laajuista ekoteollisuuspuistojen verkostoa, joka tarjoaa näkymän suomalaiseen kiertotalouteen.
  • Kansainvälisesti – European Chemical Site Promotion Platform
    KIP on ainoana suomalaisena ja pohjoismaisena jäsenenä mukana eurooppalaisessa kemianteollisuusalueiden yhteistyöjärjestössä ECSPP:ssä (European Chemical Site Promotion Platform). ECSPP:n tarkoituksena on tukea ja vaalia Euroopan eri kemianteollisuuspuistojen välistä yhteistyötä ja kommunikointia, ja markkinoida jäsenalueita globaaleille investoijille.