Hyppää sisältöön

Monipuolinen elinkeinorakenne

Meillä Kokkolassa on monipuolinen ja useaan vahvaan toimialaan pohjautuva elinkeinorakenne. Kärkitoimialojamme ovat kemia, cleantech, biotalous, veneala sekä kauppa- ja palvelut. Kokkolassa ja lähialueella toimivilla yrityksillä on satojen vuosien perinteet ja osaaminen kansainvälisestä liiketoiminnasta. Merkittäviä työllistäjiä ovat myös julkinen sektori, terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut sekä koulutusala.

Olemme mukana myös elinkeinoelämän kehittämisen monissa verkostoissa. Ekosysteemisopimus valtion kanssa antaa suuntaviivat kärkialojen edellytysten kehittämiselle vuoteen 2027 saakka, ja kaupungin ja yrittäjien välinen elinkeinopoliittinen yhteistyösopimus ohjaa paikallisia tavoitteitamme vuosittain.

 

 •  

  Kokkolan Suurteollisuusalue (= Kokkola Industrial Park – KIP) sijaitsee Ykspihlajan kaupunginosassa noin viisi kilometriä kaupungin keskustasta luoteeseen. KIP on pinta-alaltaan 700 hehtaarin kokoinen alue. Alueella toimii 19 teollisuuslaitosta ja noin 60 palveluyritystä, yhteensä siis lähes 80 toimijaa. Näissä yrityksissä työskentelee 2 300 henkilöä. Palveluyritykset tarjoavat erilaisia tuotteita ja palveluja tukemaan alueen tuotantolaitoksien ydintoimintoja.

  Suurteollisuusalueen yritykset ovat useilla tuotemarkkina-alueilla ja monilla eri mittareilla mitattuina johtavia maailmassa. Tuotantolaitokset ovat pääosin kansainvälisiä ja suurin osa heidän tuotannostaan menee vientiin kaikkialle maailmaan, Kokkolan Sataman sijainti suurteollisuusalueen kupeessa on merkittävä tekijä vientiteollisuuden tukemisessa. Alueen menestymisen taustalla on vahva, jo vuosikymmenten ajan kestänyt, yhteistyö ja ns. teollisessa symbioosissa eläminen. Yritysten kesken on syntynyt monella tasolla erilaisia synergioita kuten prosessiteollisuuden sivuvirtojen hyödyntämisessä, keskitetyssä palvelutuotannossa ja toimintakulttuurien yhteisessä kehittämisessä erityisesti EHSQ-toimintojen (ympäristö, terveys, turvallisuus, laatu) ympärillä.

  Kokkola Industrial Park uskoo vahvasti tulevaisuuteen, josta kertovat myös alueelle tehdyt ja suunnitellut investoinnit sekä lähes jatkuvat työntekijöiden rekrytoinnit.

  Tutustu tarkemmin alueeseen!

 • Kokkola sijaitsee suomalaisen veneenrakennuksen ytimessä. Länsirannikolla toimivien alan yritysten osuus suomalaisen veneviennin kokonaisarvosta on noin 65 prosenttia. Korkea osaaminen ja satavuotiset perinteet näkyvät kokkolalaisessa veneenrakennuksessa erityisesti huippulaadukkaina moottoriveneinä, joita valmistetaan niin vapaa-ajankäyttöön kuin viranomaistehtäviin. Suuri osa alueella valmistettavista veneistä on tilaustuotteita, jotka räätälöidään tarkoin tilaajan toiveiden mukaan.

  Kokkolan ja lähialueen veneklusteri on yli 100 yrityksen kokonaisuus, joka työllistää alihankkijoineen noin 1500 ihmistä. Venealalle koulutetaan jatkuvasti uusia ammattilaisia. Yritysten ja paikallisten koulutuslaitosten välinen yhteistyö on mutkatonta, ja koulutuksia räätälöiden ajankohtaisten tarpeiden mukaan, opetuksen tapahtuessa sekä oppilaitoksissa että veneyritysten tuotantotiloissa.

  Venevalmistuksemme yksi vahvuus on kattava paikallinen suunnittelu- ja alihankintaverkosto. Materiaalihankinnat sujuvat joustavasti valmiita kansainvälisiä verkostoja hyödyntämällä. Kun edellisten lisäksi alueelta löytyy muun muassa vahvaa komposiitti- ja alumiiniosaamista, vaativien propulsiolaitteiden valmistusta sekä kansainväliset huoltopalvelut ja erinomainen tonttitarjonta meren ääreltä, tarjoaa Kokkolan seutu optimaaliset puitteet huipputason venevalmistukselle.

 • Kokkola on alueensa merkittävä päivittäis- ja erikoistavarakaupan keskus. Historiallinen kauppakaupunki Kokkola kehittää kaupunkikeskustan toiminnallisuutta ja elämyksellisyyttä. 

  Kokkolan kaupunki investoi pitkäjänteisesti kaupallisen ydinkeskustan kehittämiseen. Vuonna 2022 käynnistyvä työ yhdistää rautatieaseman ja Kosilan alueen, tiivistää kaupallisia palveluita, ja vahvistaa kaupan toimintaedellytyksiä ydinkeskustassa.

  Selvitysten mukaan Kokkolan kaupallinen asema vahvistuu jatkossakin positiivisen väestökehityksen sekä lisääntyvän ostovoiman myötä. Ostovoiman kasvu kohdistuu sekä päivittäis- että erikoistavarakauppaan sekä palveluihin.

Monipuolisen kemianteollisuuden osaamiskeskittymä – KIP

Kok­ko­la In­dustrial Park (KIP) on Poh­jois-Eu­roo­pan suu­rin epä­or­gaa­ni­sen ke­mian­teol­li­suu­den eko­sys­tee­mi, jossa toi­mii usei­ta ke­mian- ja me­tal­lien­ja­los­tus­teol­li­suu­den huip­pu­yri­tyk­siä.

Panostamme uuden liiketoiminnan syntyyn ja kehittämiseen!

Yritysystävällisyys on yksi Kokkolan kaupunkistrategian kolmesta pääteemasta. Yhdessä vahvistamme yritysystävällistä ilmapiiriä ja luomme tulevaisuuden Kokkolan!