Hyppää sisältöön

TKI toimintaa Kokkolassa

Alueen yritykset ja suurteollisuusalue tekevät tiivistä TKI-yhteistyötä alueen koulutus- ja tutkimusorganisaatioiden kanssa. Vahva ja toimiva yhteistyöverkosto takaa hyvät lopputulokset!

Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksessa tutkimustoiminta tarttuu globaaleihin ongelmiin alueen lähtökohdista. Tutkimuksemme edistää elinkeinoelämän uudistumista ja kilpailukykyä sekä kansalaisten hyvinvointia, osallisuutta ja opiskelumahdollisuuksia.

Tutkimustoiminnan monitieteiset fokusalueet:

Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen tieteenalat:

 

Centria-ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta (TKI) Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintamme on alueellisesti merkityksellistä ja vaikuttavaa. Neljä tiimiämme, digitalisaatio, tuotantotalous, kemia ja biotalous sekä yrittäjyys ja hyvinvointi, tähtäävät alueemme kehittämiseen tutkimuksen ja kehittämisen keinoin.

Merkittävä teollisen tuotannon ja viennin alue

Toiminta-aluettamme tarkasteltaessa alueen yritysten teollinen tuotanto ja vienti per henkilö ovat Suomen kärjessä. Muutamia kärkialoja ovat mm. Ylivieskan ja ympäröivän seudun mekaaninen puunjalostus, Kokkolan Industrial Park -alueen epäorgaanisen kemianteollisuus sekä Pietarsaaressa Alholmens Industrial Park. Nämä työllistävät yhdessä lähes 8000 työntekijää ja tekevät vuosittain liikevaihtoa yli 4 miljardin euron edestä. Alueellamme on tämän lisäksi paljon muuta menestyvää teollisuutta.

Näitä alueellisia piirteitä otamme huomioon toiminnassamme ja tutkimuksessamme. Digitalisaatiotiimin osaaminen tutkii laajasti erilaisia digitalisaation mukanaan tuomia haasteita ja kehittää mahdollisuuksia soveltaa uusinta teknologiaa käyttöön. Kemian ja biotalouden tiimissä mm. kiertotalous ja kestävä kehitys ovat keskiössä. Tuotantoteknologian tiimimme tutkivat mm. kuinka robotiikan ja tekoälyn keinoin voidaan parantaa tehokkuutta ja työturvallisuutta yrityksissä. Yrittäjyyden ja hyvinvoinnin tiimi huolehtii osaltaan siitä, että huomioimme myös ihmisten hyvinvointia ja osallisuutta. Lisäksi tarjoamme koulutus- ja kehittämispalveluita yrityksille erityisesti sellaisilta alueilta, joissa muuta tarjontaa ei riittävästi ole.