Hyppää sisältöön

TKI toimintaa Kokkolassa

Alueen yritykset ja suurteollisuusalue tekevät tiivistä TKI-yhteistyötä alueen koulutus- ja tutkimusorganisaatioiden kanssa. Vahva ja toimiva yhteistyöverkosto takaa hyvät lopputulokset!

Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksessa tutkimustoiminta tarttuu globaaleihin ongelmiin alueen lähtökohdista. Tutkimuksemme edistää elinkeinoelämän uudistumista ja kilpailukykyä sekä kansalaisten hyvinvointia, osallisuutta ja opiskelumahdollisuuksia.

Tutkimustoiminnan monitieteiset fokusalueet:

Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen tieteenalat:

 

Centria-ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta (TKI) on monipuolista ja laajuudeltaan Suomen ammattikorkeakoulujen kärkeä. Meidän missiona on kehittää alueen yritysten ja organisaatioiden osaamista niiden toiminnan ja kilpailukyvyn vahvistamiseksi. Haluamme tuoda ja luoda uutta tietoa, osaamista ja teknologioita alueen elinkeino- ja työelämän käyttöön sekä tarjota työelämälähtöinen oppimisympäristö opiskelijoille TKI-toiminnan ja opetuksen yhteistoiminnan kautta.

Tutkimus- ja kehittämistyötä toteutetaan asiantuntijoista ja opettajista koostuvissa kehittämis- ja tutkimusryhmissä.  Centria noudattaa avoimen tieteen ja tutkimuksen tavoitteita ja periaatteita.

Centrian TKI-toiminnan painoalat ovat:

  • Kemia ja biotalous
  • Tuotantoteknologia
  • Digitalisaatio
  • Yrittäjyys ja hyvinvointi