Fortsätt till innehållet

Områdets företag och storindustriområdet idkar intensivt FUI-samarbete med utbildnings- och forskningsorganisationerna i området. Ett starkt och fungerande samarbetsnätverk garanterar goda resultat!

Forskning vid Karleby universitetscenter Chydenius. 
Universitetscentrets forskningsverksamhet tar upp globala problem ur regionens synvinkel. Vår forskning bidrar till företagens förnyelse och konkurrenskraft och medborgarnas välbefinnande, inkludering och studiemöjligheter.

De multidisciplinära fokusområdena av universitetscentret

Karleby universitetscenter Chydenius opererar inom följande discipliner:

 

Yrkeshögskolan Centrias forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet (FUI) Vår forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet är viktig och slagkraftig på regional nivå. Våra fyra team, digitalisering, produktionsekonomi, kemi och bioekonomi samt företagande och välbefinnande, har som mål att utveckla vårt område med hjälp av forskning och utveckling.

Ett betydande område för industriell produktion och export

En granskning av vårt verksamhetsområde visar att företagens industriella produktion och export per person hör till de högsta i Finland. Till spetsbranscherna hör bland annat mekanisk träförädling i Ylivieska med närområde, oorganisk kemisk industri i Kokkola Industrial Park samt Alholmens Industrial Park i Jakobstad. Dessa har sammanlagt nästan 8 000 anställda och en årlig omsättning på över 4 miljarder euro. Det finns dessutom många andra typer av framgångsrik industri i vårt område.

Vi beaktar dessa regionala drag i vår verksamhet och vår forskning. Digitaliseringsteamets kompetens undersöker i stor omfattning olika utmaningar som beror på digitaliseringen och utarbetar möjligheter att tillämpa den senaste teknologin. Kemi- och bioekonomiteamet sysslar i första hand med cirkulär ekonomi och hållbar utveckling. Våra produktionsteknologiteam undersöker bland annat hur man med hjälp av robotik och artificiell intelligens kan öka effektiviteten och arbetssäkerheten i företagen. Företagar- och välbefinnandeteamet sörjer för att vi också beaktar människornas välbefinnande och delaktighet. Dessutom tillhandahåller vi utbildnings- och utvecklingstjänster för företag särskilt i de områden där det övriga utbudet är otillräckligt.