Fortsätt till innehållet

Ett ekosystem

Karleby har ett betydande nätverk av företag, företagare, forskning, utbildning samt aktörer inom offentlig förvaltning och tredje sektorn – ett ekosystem.

I ekosystemet verkar aktiva, mindre nätverk där allmännyttiga innovationer utvecklas till exempel i projekt som gäller utbildning, miljö och säkerhet. FUI-samarbetet är starkt med utbildnings- och forskningsorganisationerna i området. Ett starkt och fungerande samarbetsnätverk garanterar goda resultat!

Det kemiska klustret i storindustriområdet är ett modellexempel på en omgivning där den cirkulära ekonomin alltjämt kan utvecklas i stor utsträckning. Aktörerna är genuint länkade till varandra och tack vare den långa historien är kompetensen stark. Det råder synergi mellan produktionsföretagen i Kokkola Industrial Park (KIP) i deras produktionsprocesser och i vidareförädlingen av biprodukterna som uppkommer i processerna. På detta sätt effektiveras material- och energiflödena och mängden processavfall kan minskas betydligt. I området har många sidoflöden undersökts och utnyttjats och verksamheten har effektiverats enligt principerna för cirkulär ekonomi.

Tack vare de olika utbildningsvägarna kan vi i Karleby utbilda arbetskraft för företagen, till exempel i kemisk teknik allt från arbetstagare med yrkesutbildning till experter på doktorsnivå. Utbildningssystemet reagerar smidigt och snabbt på behovet att utbilda arbetskraft. Förutom kemisk teknik och processteknik utbildar utbildningsorganisationerna bland annat arbetstagare i logistikbranschen, IT och handel. Området har kunnig, lokalt engagerad arbetskraft.

Exempel på aktuella nätverk:

  • Lokalt – Kokkolan Suurteollisuusalueyhdistys ry
    I mitten av 2000-talet organiserade företagen i Karleby storindustriområde sitt samarbete genom att grunda föreningen Kokkolan Suurteollisuusalueyhdistys (KIP ry). Detta var ett betydande steg med tanke på områdets synlighet, utveckling och samarbete. Till de viktigaste delområdena i föreningens verksamhet hör säkerhets- och miljöfrågor som är på hög nivå och därför har gett Karleby gott rykte som en ort där kemisk industri kan placeras. KIP ry har utvecklat verksamhetsformer (=unik arbetsgruppsverksamhet) som gör att företagen i storindustriområdet och deras experter aktivt deltar i områdets verksamhet och arbetar för att nå de gemensamt fastställda målen.
  • Nationellt – nätverket av ekologiska industriparker
    KIP är med i det nationella nätverket av ekologiska industriparker. Nätverket verkar aktivt och den erfarenhetsbaserade informationen sprids över hela Finland. Nätverket möjliggör utmärkta kontakter på det mångsidiga fältet för cirkulär ekonomi. Förutom de bästa förfaringssätten och utbyte av information ordnar nätverket workshoppar och exkursioner till de ekologiska industriparkerna. Kiertotalouskeskus leder nätverket av ekologiska industriparker som omfattar hela Finland och som ger en inblick i den cirkulära ekonomin i Finland.
  • Internationellt – European Chemical Site Promotion Platform
    KIP är den enda finländska och nordiska medlemmen i den europeiska samarbetsorganisationen för kemisk industri ECSPP (European Chemical Site Promotion Platform). ECSPP har i uppgift att stödja och värna om samarbetet och kommunikationen mellan olika kemiska parker i Europa samt marknadsföra medlemsområdena till globala investerare.