Hyppää sisältöön

Ammatillisen osaamisen kehittäminen

Varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen sekä lukiokoulutuksen henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittymistä tuetaan aktiivisesti. Kasvatus- ja opetusalan tärkeistä ja ajankohtaisista teemoista järjestetään sekä yhteisiä että yksikkökohtaisia koulutustilaisuuksia. Varhaiskasvatus- ja opetuspalvelujen kehittämissuunnitelma​ sekä valtakunnalliset painopistealueet suuntaavat osaamisen kehittämistä ja koulutusten teemoja. Henkilökohtaista osaamisen kehittämistä tuetaan mahdollisuuksien mukaan. Henkilökohtaisten koulutustarpeiden määrittelyssä tärkeä osa on vuosittain esimiehen kanssa käytävät kehityskeskustelut.

Ammatillisen osaamisen kehittämistä ja täydennyskoulutusten järjestämistä koordinoidaan keskitetysti varhaiskasvatus- ja opetuspalveluissa. Varhaiskasvatuspalveluissa toimintaa koordinoi varhaiskasvatuspalvelujen kehittämiskoordinaattori. Suomenkielisten koulujen toimintaa koordinoi opetuspalvelujen kehittämiskoordinaattori. Ruotsinkielisten koulujen toimintaa koordinoi ruotsinkielisten opetuspalvelujen johtaja.

Henkilöstön ohjeistukset ja lomakkeet löytyvät intrasta.

 

Mentorointi

Kokkolassa halutaan tukea sekä uusia ja uran alkuvaiheessa olevia että kokeneempia varhaiskasvatus- ja opetuspalveluiden työntekijöitä tarjoamalla heille mahdollisuutta osallistua vertaismentorointiin. Kokkolassa mentorointi toteutetaan ryhmämentorointina.

Mentoroinnilla pyritään antamaan työkaluja ymmärtää oman kouluyhteisön ammatillisia suhteita, vuorovaikutusta ja koulun toimintakulttuuria. Mentorointiryhmän jäsenten sitoutuneen ja tuloksellisen vuorovaikutussuhteen edellytyksiä ovat avoimuus, molemminpuolinen täysi luottamus ja kunnioitus sekä rakentava keskustelu – dialogi. Tavoitteena on myönteisten ratkaisujen löytäminen ja eettisenä lähtökohtana on keskinäinen auttaminen. Tapaamisia on toiminta-/lukuvuoden aikana noin viisi.

Kaikille työntekijöille lähetetään lukuvuoden alussa sähköpostilla tarkempaa tietoa mentoroinnista.