Hyppää sisältöön

Globaalikasvatus ja kansainvälisyys

Kokkolan varhaiskasvatusyksiköissä ja kouluissa tehdään kansainvälistä yhteistyötä ystävyyspäiväkotien ja -koulujen sekä opintomatkojen ja liikkuvuuksien myötä. Koulut voivat hakea tukea opetuspalveluilta kansainvälisen yhteistyön rahoittamiseen.

Globaalikasvatuksen kehittämistiimin muodostavat varhaiskasvatuksen, suomenkielisen 1-6 luokkien, 7-9 luokkien, lukion ja ruotsinkielisen koulutuksen edustajat, yhteensä 5 jäsentä. Tiimin tehtävänä on tukea, kehittää ja koordinoida koulujen globaalikasvatustyötä. Tiimi vastaa käynnissä olevien globaalikasvatuksen kehittämishankkeiden toteutumisesta ja Maailmankoulun toiminnasta sekä tiedottaa ja seuraa globaalikasvatuksen suunnitelman toteutumista yhdessä sivistyskeskuksen kehittämistiimin kanssa.

Kestävyys- ja globaalikasvatuksen suunnitelma

Kestävän tulevaisuuden edellytysten rakentaminen on tärkeä osa varhaiskasvatuksen ja oppilaitosten tehtävää. Kokkolan kaupungin kestävyys- ja globaalikasvatuksen suunnitelmassa esitellään globaali- ja kestävyyskasvatuksen tavoitteita, ohjaavia asiakirjoja ja toiminnan laajempia viitekehyksiä, käsitteitä sekä näkymistä opetussuunnitelmissa. Suunnitelma toimii pohjana ja tukena varhaiskasvatuksen ja oppilaitosten kestävyys- ja globaalikasvatusta toteutettaessa.

Suunnitelma antaa avaimia ja käytännön työvälineitä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmien laatimiseen, syrjinnän kitkemiseen, kiusaamisen vastaiseen työhön sekä ilmasto- ja ympäristökasvatukseen. Selkeä muutos edelliseen suunnitelmaan on näkökulman laajentaminen kohti kokonaisvaltaisempaa kestävän tulevaisuuden tavoitetta. Uusi suunnitelma kytkee yhteen tasa-arvon, yhdenvertaisuuden sekä ilmasto- ja ympäristötavoitteiden edistämisen.

Globaalikasvatuksen blogi

Kokkolan varhaiskasvatuksen yksiköiden ja koulujen globaalikasvatuksen käytäntöjä, materiaaleja ja kokemuksia on esillä Kokkolan kaupungin globaalikasvatuksen blogissa.

Kokkolan kaupungin globaalikasvatuksen blogi on tarkoitettu kaikille teemasta kiinnostuneille tiedotuskanavaksi. Blogissa voimme jakaa kokemuksiamme ja saada lisävinkkejä omaan toimintaamme. Oppilaitostemme globaalikasvatuksen vastuuopettajat viestivät blogin kautta tapahtumista ja ideoista. Blogia ylläpitävät globaalikasvatuksen kehittämistiimin jäsenet. Jos haluat julkaista juttusi, lähetä se kuvan kanssa esimerkiksi osoitteeseen eeva-liisa.kiiskila(at)edu.kokkola.fi.

Globaalikasvatuksen blogi

Kokkolan Maailmankoulu

Maailmankoulu on globaali- ja kehityskasvatuksen tukipalvelu opettajille ja kasvattajille. Maailmankoulu tarjoaa kansalaisjärjestöjen tuottamaa ja helposti hyödynnettävää globaalikasvatusmateriaalia sekä kouluttaa ja auttaa opettajia globaalikasvatuksen toteutuksessa.

Kokkolan Maailmankoulu

Varhaiskasvatus- ja opetuspalvelujen Erasmus+ ja Nordplus -hankkeita

 • Hankkeen nimi: Behind the Walls

  Hankkeessa mukana oleva koulu: Karleby svenska gymnasium

  Hankkeen tyyppi: Erasmus+ KA220-SCH Cooperation partnerships in school education

  Hankkeen koodi: 2021-1-BE02-KA220-SCH-000032520

  Hankkeen kokonaisbudjetti: 46 787 €

  Hankkeen kesto on 32 kuukautta. Hanke alkaa 1.11.2021 ja päättyy 1.7.2024.

  Hankkeen vastuuhenkilönä toimii Nina Hansén (nina.hansen@edu.kokkola.fi)

  Hankkeen keskeiset tavoitteet:

  “Behind the Walls” is a blended exchange project between partners in Austria, Belgium, Finland, Poland and Spain. Every country had strengths that could improve weaknesses in the pedagogical approaches of their partner schools. Austria teaches through storytelling, Belgium is a price-winning eTwinning school, in Finland teachers manage their students through mission based learning, Poland is a master in debating and the pedagogical project of the Spanish school is developed implementing gamification. These different expertises / methodologies are used to stimulate motivational teaching and learning in close relationship to daily life and the local community.

  The goal is to raise the awareness of Europe’s population for the inspiring and endless richness it hides. To be proud of it and realise this is the result of ages of history, cultural and natural interaction, survival and education. In times when walls are thrown up, the project partners invite everyone to look behind the walls, to listen to their stories and plan their joint future.

 • Hankkeen nimi: Circular economy for future community: reduce, reuse, recycle

  Hankkeessa mukana oleva koulu: Lucina Hagmanin koulu

  Hankkeen tyyppi: Erasmus+ KA229 School Exchange Partnerships

  Hankkeen koodi: 2020-1-SI01-KA229-075936_4

  Hankkeen kokonaisbudjetti: 20 669 €

  Hankkeen kesto on 36 kuukautta. Hanke alkaa 1.9.2020 ja päättyy 31.08.2023.

  Hankkeen vastuuhenkilönä toimii Lotta Honkaharju-Kykyri (lotta.honkaharju-kykyri@edu.kokkola.fi)

  Hankkeen keskeiset tavoitteet:

  The project aims to achieve better knowledge about preservation of environment and implementation of skills which are needed to prepare students and local communities for sustainable development targets such as ensuring healthy lives, well being for all ages, inclusive and equitable quality education, gender equality, critical thinking with ecological approach toward respect for the environment and responsible behaviour in the direction of reducing and recycling waste, sustainable production of food, new bio materials, renewable energy, natural resources, reusing of clothes, water and waste.

  Aims of the project are to improve quality education, student`s skills and cultural, social and ethical approach of future European community to Circular economy, cultural diversity, sustainable growth, social inclusion and prepare them for a global world in continuous change. We will promote Circular economy in our own school organisations and local communities by implementing new strategies, approaches and technology use for improving and preserving clean environment.

 • Hankkeen nimi: Think global, act local

  Hankkeessa mukana oleva koulu: Koivuhaan koulu

  Hankkeen tyyppi: Erasmus+ KA101 School education staff mobility

  Hankkeen koodi: 2020-1-FI01-KA101-066180

  Hankkeen kokonaisbudjetti: 24 030 €

  Hankkeen kesto on 36 kuukautta. Hanke alkaa 16.8.2020 ja päättyy 15.8.2023.

  Hankkeen vastuuhenkilönä toimii Suvi Heiska-Mäkelä (suvi.heiska-makela@edu.kokkola.fi)

  Hankkeen keskeiset tavoitteet:

  The Koivuhaka school strives to achieve consistently positive interactions with students and to empower them to participate and engage in their own education and school community. Our students come from a variety of countries and cultures and our goal is to maximize the cultural diversity within the student body in order to develop global education and home internationalization within local community.

  We create our curriculum and school community based on the theories, goals, and philosophies of the UNICEF Convention on the Rights of the Child and of the Erasmus + project. We work to implement pragmatic approaches to positively utilize the children’s own cultural backgrounds and home environments to strengthen global education in the school while at the same time providing daily opportunities for the students to share and learn from each other.

  Through the project, we aim to learn from existing schools and communities who have successfully developed and implemented models promoting balance, equity, and the value of every culture. We are committed to providing an atmosphere and program structure that uses opportunities in daily life to instill these values in our students. Job shadowing and professional development training will enhance our participation in European cooperation and networking. We aim to expand understanding of Finland and Finnish culture within Europe and the international community and to contribute to strengthening the feeling of a united, equal Europe.

 • Hankkeen nimi:  Sociolingvistisk jämlikhet och digital kreativitet

  Hankkeessa mukana oleva koulu: Donnerska skolan

  Hankkeen tyyppi: Erasmus+ KA1 liikkuvuushanke

  Hankkeen koodi: 2019-1-FI01-KA101-060509

  Hankkeen kokonaisbudjetti: 16 620 €

  Hankkeen kesto on 36 kuukautta. Hanke alkaa 1.8.2019 ja päättyy 31.7.2022.

  Hankkeen vastuuhenkilönä toimii Tomas Tiainen (tomas.tiainen@edu.kokkola.fi)

  Hankkeen keskeiset tavoitteet:

  Internationella projekt som Erasmus ger oss möjligheten att se hur andra länders skolor utvecklar sig och inspirerar sina lärare och som sedan för vidare inspirationen till eleverna. Vi vill aktivera lärare att öka internationell gemenskap. Vi kan se möjligheterna i våra egna system och vi vill gärna sprida de goda erfarenheter vi har i Finland åt andra. I det här Erasmus projektet vill vi lyfta fram hållbar utveckling, ämnesövergripande undervisningsmetoder, multilitteracitet, digital kompetens och framför allt kulturell och kommunikativ kompetens som tyngdpunktsområden. Vi vill aktivera lärare att öka internationell gemenskap. Ett fenomen som blivit vanligare är att elever vägrar komma till skolan. Trenden tycks hålla i sig och vi befarar att detta kan bli ett ännu större problem i framtiden. Risken som dessa elever löper är att de faller utanför samhällets stödsystem och blir marginaliserade. Genom att ta tag i detta problem redan i ett tidigt skede hoppas vi kunna förhindra kommande problem.

 • Hankkeen nimi: Lapsen oikeudet on mun oikeudet

  Hankkeessa mukana oleva koulu: Mäntykankaan koulu

  Hankkeen tyyppi: Erasmus+ KA1 liikkuvuushanke

  Hankkeen koodi: 2019-1-FI01-KA101-060553

  Hankkeen kokonaisbudjetti: 23146 €

  Hankkeen kesto on 36 kuukautta. Hanke alkaa 1.8.2019 ja päättyy 31.7.2022.

  Hankkeen vastuuhenkilönä toimii Taru Pihlajakangas (taru.pihlajakangas@edu.kokkola.fi)

  Hankkeen keskeiset tavoitteet: Hankkeen tarve ja tavoitteet nousevat YK:n lapsen oikeuksien sopimuksesta, opetussuunnitelmasta ja koulun omasta kehittämissuunnitelmasta. Perinteisesti ajatellen lapsen oikeudet toteutuvat Suomessa hyvin. Pyrkimyksenämme on kuitenkin laajentaa näkökulmaa lapsen oikeuksien toteutumisen todellisuudesta kansainvälisen verkostoitumisen, koulutusten ja reflektoinnin avulla. Haluamme löytää käytännönläheisiä toimintamalleja lapsen oikeuksien toteutumiseen jokapäiväisessä koulutyössä job shadowing –projektin ja täydennyskoulutusten kautta. Tavoitteena on luoda yhteisiä toimintatapoja, joissa lapsen oikeudet ja yhdenvertaisuus ovat keskiössä. Hankkeen myötä haemme esimerkkejä käytänteistä, jotka muualla Euroopassa on todettu hyviksi ja toimiviksi lapsen oikeuksien juurruttamiseksi luontevaksi osaksi heidän arkeaan.

 • Hankkeen nimi: Hur motivera utmanade elever – begåvade elever och elever med beteende problem

  Hankkeessa mukana oleva koulu: Villa skola

  Hankkeen tyyppi: Erasmus+ KA1 liikkuvuushanke

  Hankkeen koodi: 2019-1-FI01-KA101-060475

  Hankkeen kokonaisbudjetti: 6125 €

  Hankkeen kesto on 36 kuukautta. Hanke alkaa 2.9.2019 ja päättyy 1.9.2022.

  Hankkeen vastuuhenkilönä toimii Tua Masar (tua.masar@kokkola.fi)

  Hankkeen keskeiset tavoitteet:

  Vi är en skola som integrerar elever i behov av särskilt stöd. Bland våra elever finns både handikappade elever, elever med beteende problem och begåvade elever. För att stötta och motivera eleverna i deras skolgång vill vi jobba med att eleverna hittar sina styrkor genom positiv psykologi och att känna inge sin egen lärstil och att arbeta utgående från dem. Lärarkollegiet kommer att under 2019 få fortbildning i positiv psykologi. Genom utmanade undervisning, enligt James Nottinghams principer, vill vi lyfta och hjälpa våra elever. Via fortbildning och pedagogiska diskussioner inom kollegiet hart vi bekantat oss och börjar anamma Nottinghams teorier med utmanade undervisning. Vi tror att elevernas skolmotivation ökar om den blir mera utmanande, varje enskild elev kan jobba utgående från sina resurser och möjligheter.

 • Hankkeen nimi: Sustainability – Preserving Europe for Future Generations

  Hankkeessa mukana oleva koulu: Länsipuiston koulu

  Hankkeen tyyppi: Erasmus+ KA229 School Exchange Partnerships

  Hankkeen koodi: 2019-1-FI01-KA229-060702_1

  Hankkeen kokonaisbudjetti: 38 741 €

  Hankkeen kesto on 36 kuukautta. Hanke alkaa 1.9.2019 ja päättyy 31.8.2022.

  Hankkeen vastuuhenkilönä toimii Tarja Roslund (tarja.roslund@edu.kokkola.fi)

  Hankkeen keskeiset tavoitteet:

  Our main objective is to generate more awareness of the need for more sustainable solutions to present and future challenges. Moreover, the project will improve intercultural knowledge, language skills, self-esteem, soft skills, ICT skills, enhance critical thinking and a deeper understanding of a common Europe and its values amongst the participants. The project will enhance students’ creativity, make them familiar with different problem solving approaches and show them possibilities of how to become conscious and active European citizens well prepared for future education and job markets.

  This project will also help to establish international networks and equal opportunities for all participants coming from six schools from Turkey, Austria, Finland, Spain, Hungary and Germany. This ensures to have participants with different backgrounds, ages and fields of expertise. The constant exchange, collaboration and the teacher training sessions planned for the coordinator meeting strengthen the participating teachers’ methodological expertise. The project will motivate the participating schools to increase the creation and use of active learning and teaching methods.

  The concrete results of our project will be the developed products, such as informative video and photo documentations, CLIL material, a glossary, an online database, video quizzes and questionnaires as well as final comparative national reports that can serve as suggestions for the local authorities and other stakeholders.

 • Hankkeen nimi: Connecting Sport Nature and People for the Planet e-SNI

  Hankkeessa mukana oleva koulu: Kiviniityn koulu

  Hankkeen tyyppi: Erasmus+ KA229 School Exchange Partnerships

  Hankkeen koodi: 2019-1-FR01-KA229-062890_2

  Hankkeen kokonaisbudjetti: 20 856 €

  Hankkeen kesto on 24 kuukautta. Hanke alkaa 1.10.2019 ja päättyy 30.9.2021.

  Hankkeen vastuuhenkilönä toimii Tiina Kujala (tiina.kujala@edu.kokkola.fi)

  Hankkeen keskeiset tavoitteet:

  “Connecting Sport, Nature and People for the Planet”(e-SNI) is an innovative project combining the practice of an outdoor sport Orienteering with personal development and awareness of the environment. We would like to introduce young people to this mixed-gender outdoor activity as well as to develop knowledge about the environment. This project is in line with the ”objective2030” agenda of the UN in terms of advocating sustainable development. The project aims to develop the notion of tolerance where there is a growing tendency for people to cling to their cultural identity.

  The project objectives are:

  • equity and inclusion: mixed-gender teams, including students with disabilities
  • combat early school leaving: help students in difficulty to regain confidence and renew learning objectives
  • having knowledge of one’s territory through a sport activity as a source of openness to others rather than being a withdrawal into oneself
  • orienteering teaches respect of the environment
  • organized sporting practices have local and global and repercussions
 • Hankkeen nimi: Das kulturelle Erbe Österreichs und Finnlands – Lernen durch persönliches Kennenlernen

  Hankkeessa mukana oleva koulu: Karleby svenska gymnasium

  Hankkeen tyyppi: Erasmus+ KA229 School Exchange Partnerships

  Hankkeen koodi: 2019-1-AT01-KA229-051223_2

  Hankkeen kokonaisbudjetti: 14 568 €

  Hankkeen kesto on 24 kuukautta. Hanke alkaa 1.9.2019 ja päättyy 31.8.2021.

  Hankkeen vastuuhenkilönä toimii Nina Hansén (nina.hansen@edu.kokkola.fi)

  Hankkeen keskeiset tavoitteet:

  The concrete goals are two project weeks in Finland and Austria: one is planned for 14 students and 2 teachers of the BG/BRG Lienz in Kokkola in November or December 2019, the other one for 14 students and 2 teachers of the Karleby svenska gymnasium in Lienz in May or June 2020.

  The main purpose of the two project weeks of this exchange program is the passing on of knowledge about European cultural heritage in geographical and economic peripheral regions like East Tyrol and the West coast of Finland. Getting to know local customs, traditional work methods and successful companies in niche positions should teach the Austrian and Finnish students the value of agricultural work, regional business as well as the social aspects of traditions and landscape conservation. Both project weeks will mainly be based on excursions to local companies and nature reserves (such as the National Park Hohe Tauern or the area of the South Tyrolean Dolomites which is classified as Unesco World Heritage Site) and interviews with local farmers or fishermen, artisans and artists. In addition to that workshops regarding photography, creative writing or land art should intensify the aspect of practical experience first, theoretical experience second. Both project weeks therefore have the motto ”learning by getting to know and seeing”.

 • Hankkeen nimi: Safe Schools for All – Teachers Transforming Societies

  Hankkeessa mukana: Sivistyskeskus/Globaalikasvatuksen tiimi

  Hankkeen tyyppi: Erasmus+ KA2 strateginen kumppanuushanke

  Hankkeen koodi: 2018-1-FI01-KA201-047311

  Hankkeen kokonaisbudjetti: 46 562 €

  Hankkeen kesto on 36 kuukautta. Hanke alkaa 1.9.2018 ja päättyy 31.8.2021.

  Hankkeen vastuuhenkilönä toimii Eeva-Liisa Kiiskilä (eeva-liisa.kiiskila@edu.kokkola.fi)

  Hankkeen keskeiset tavoitteet:

  • Introduce innovative co-creative approaches to dealing constructively with issues of hate speech, discrimination and racism in school.
  • Finding tools how teachers can create safer space for social transformation in schools.
  • Key concepts: hate speech, discrimination, racism, intersectionality, mentoring, co-operative work & participatory methods.
 • Hankkeen nimi: Various methods towards one goal – Successful Inclusive Education

  Hankkeessa mukana oleva koulu: Kiviniityn koulu

  Hankkeen tyyppi: Erasmus+ KA2 strateginen kumppanuushanke

  Hankkeen koodi: 2018-1-PL01-KA229-050566_3

  Hankkeen kokonaisbudjetti: 24 140 €

  Hankkeen kesto on 30 kuukautta. Hanke alkaa 1.9.2018 ja päättyy 28.2.2021.

  Hankkeen vastuuhenkilönä toimii Eeva-Liisa Kiiskilä (eeva-liisa.kiiskila@edu.kokkola.fi)

   

  Hankkeen keskeiset tavoitteet:

  The main objectives of the project are: spreading idea of inclusive education among the teachers and the community, learning the methods to use them as tools of the creative, innovative and equal learning process to prevent early school leavers and support disadvantaged pupils, supporting teachers in adopting collaborative and innovative practices and gaining knowledge and skills on methods supporting inclusive education. The implementation of the project assumes a six-part training course on different methods of inclusive education. Each partner country will organise a 5-days training on one method which is effective in the learning process of disadvantaged children:

  • Poland: Using visual arts in inclusive education
  • Spain: Art and creativity as a way to revolutionize the classroom
  • Macedonia: Formative assessment as a vehicle of inclusive education
  • Finland: Green empowerment as a tool of inclusive education
  • Italy: Technology for the inclusive classroom
  • Greece: Choreotherapy: a gift to the body and mind!