Hyppää sisältöön

Lapsiystävällinen kunta –kehittämistyö

Kokkolan kaupunki lähti mukaan UNICEFin Lapsiystävällinen kunta –kehittämistyöhön kaupunginhallituksen päätöksellä §256 8.5.2017. Kolmen vuoden kehittämistyön jälkeen Suomen UNICEF myönsi Kokkolalla ensimmäisen Lapsiystävällinen kunta -tunnustuksensa 1.9.2020. Tunnustus on voimassa kaksi vuotta.

Tunnustuksen myöntäminen tarkoittaa, että lapsiystävällisessä kunnassa

  • lapset ovat tasa-arvoisia kunnan asukkaita ja kokevat olevansa tärkeitä omissa lähiyhteisöissään
  • lapset ja nuoret ovat vahvasti kehittämistyössä mukana
  • koko kunta on sitoutunut mallin toteuttamiseen ja kehittämistyöhön
  • kunta sitoutuu rakenteellisiin muutoksiin tähtäävään, pitkäjänteisteen työhön
  • kehittämistyössä huomioidaan erityisesti haavoittuvassa asemassa olevat lapset ja lapsiryhmät.

Lapsi- ja nuorisoystävällisyyden kehittämistyö jatkuu Kokkolassa, sillä lapsen oikeuksien toteutumisesta on pidettävä huolta joka päivä toimintasuunnitelman mukaisesti. Painopisteinä kaupungin lapsiystävällinen kunta -työssä ovat lasten ja nuorten osallisuus, harrastustoiminta sekä lasten oikeuksista kouluttaminen ja tiedottaminen. Kehittämistyön koordinaatioryhmänä toimii Kokkolassa kaupungin hyvinvointityöryhmä.

 

Taustalla lapsen oikeuksien sopimus

Lapsen oikeuksien sopimus on maailman laajimmin ratifioitu YK:n ihmisoikeussopimus, joka koskee kaikkia alle 18-vuotiaita. Ratifioimalla sopimuksen valtio sitoutuu muuttamaan lakinsa ja toimintansa sopimusta vastaaviksi.

Lapsen oikeuksien sopimuksen neljä yleistä periaatetta ovat:

  1. syrjimättömyys
  2. lapsen edun huomioiminen
  3. oikeus elämään ja kehittymiseen
  4. lapsen näkemysten kunnioittaminen

 

Unicefin lapsiystävällinen kunta logo.