Hyppää sisältöön
Käsi asettaa puisen palikan pinon päälle

Kehittämissuunnitelmat

Varhaiskasvatus- ja opetuspalvelujen vuosien 2018-2021 kehittämissuunnitelma muodostaa jatkumon varhaiskasvatuksesta esi- ja perusopetukseen ja aina lukiokoulutukseen saakka.

Kehittämissuunnitelma rakentuu neljän teeman ympärille: oppiminen, osaamisen kehittäminen, hyvinvointi ja johtaminen. Oppimista on tarkasteltu pedagogisen jatkumon ja kehittyvien oppimisympäristöjen sekä laaja-alainen osaamisen näkökulmasta.

Jokainen teema sisältää nykytilan kuvauksen, tavoitteen ja toimenpiteiden aikataulun ja arvioinnin. Osa toimenpiteistä on kaikille yhteisiä, osa varhaiskasvatukselle, esi- ja perusopetukselle sekä lukiokoulutukselle erillisiä. Kehittämissuunnitelma toteutumista väliarvioidaan ja suunnitelmaa päivitetään tarpeen mukaan. Suunnitelma on voimassa valtuustokausi kerrallaan.