Hyppää sisältöön

Opetus- ja varhaiskasvatuspalvelujen vuosien 2022-2025 kehittämissuunnitelma muodostaa jatkumon varhaiskasvatuksesta esi- ja perusopetukseen ja aina lukiokoulutukseen saakka.

Lautakuntatasoisen kehittämissuunnitelman tarkoituksena on konkretisoida kaupunkistrategian tavoitteita opetus- ja varhaiskasvatuspalveluissa sekä ohjata opetus- ja varhaiskasvatuspalvelujen yksiköiden omien kehittämissuunnitelmien laadintaa. Samalla kehittämissuunnitelma toimii opetus- ja kasvatuslautakunnan työohjelmana kuluvalla vaalikaudella.

Kehittämissuunnitelmaan on kirjattu opetus- ja varhaiskasvatuspalveluiden yhteisiä kehittämistavoitteita ja -toimenpiteitä sekä kuvattu kunkin toimintamuodon  (varhaiskasvatus, esi- ja perusopetus, lukiokoulutus, vapaa sivistystyö ja taiteen perusopetus) nykytilaa ja erityisiä kehittämistavoitteita ja -toimenpiteitä.

Kehittämissuunnitelmassa kuvataan myös keskeisimmät vuosien 2022-2025 palveluverkkomuutokset ja rakennusinvestoinnit.

Kehittämissuunnitelman toteutumista väliarvioidaan ja suunnitelmaa päivitetään tarpeen mukaan. Suunnitelma on voimassa valtuustokausi kerrallaan.