Hyppää sisältöön
Kolme iloista lasta värikkäissä kasvomaalauksissa

Taitojen polku

Taitojen polku on suomenkielisen perusopetuksen oma kulttuurikasvatussuunnitelma. Taitojen polku toteutuu koulun ja kulttuurin eri toimijoiden yhteistyönä. Taitojen polku on toimintamalli ja työkalu opettajille ja kulttuurialalla työskenteleville opintojakson suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin. Se tarjoaa oppilaille mahdollisuuden tutustua erilaisiin taiteen muotoihin oman koulupolun aikana sekä löytää ”oma juttunsa” kulttuurialalta. Toiminta tapahtuu sekä koulussa että sen ulkopuolella sekä eri oppiainekokonaisuuksissa.

Pääpaino on oppilaiden osallisuudessa ja aktiivisuudessa. Oppilaat osallistuvat toiminnan suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin.

Jokaiselle luokalle on suunniteltu oma työpaja omalla teemalla. Yhteistyökumppanit ovat mukana toiminnassa ja toiminta ja materiaalit on suunniteltu yhdessä opettajien ja kulttuurituottajien kanssa. Suunnittelussa on huomioitu opetussuunnitelman laaja-alaisen osaamisen tavoitteet. Niistä keskustellaan myös oppilaiden kanssa, kun tavoitteita asetetaan.

Vuosiluokkien 1-6 työpajat järjestetään syys-toukokuussa. Opettajat varaavat oman luokkansa työpajan Vello-varauskalenterin kautta.

Taidetestaajat (vl 8) järjestetään järjestäjien kanssa sovitun aikataulun mukaan. Dokkino-elokuvanäytös (vl 9) järjestetään kevätlukukaudella helmi-maaliskuussa.

Taitojen polun nettisivuille pääset tästä linkistä:   https://www.taitojenpolku.fi/. Taitojen polun nettisivuilla on tarkempi kuvaus vuosiluokkien 1-6 pajoista.

Vuosiluokka 8 – Taidetestaajat

 • Taidetestaajat on Suomen suurin kulttuurikasvatusohjelma, joka tarjoaa kaikille Suomen kahdeksasluokkalaisille ja heidän opettajilleen 1–2 vierailua lukuvuodessa korkealaatuisen taiteen pariin. Toimintamme tavoittaa vuosittain yli 65 000 henkeä, kaikista Suomen kunnista. Vierailujen määrä ja kohteet vaihtelevat lukuvuosittain rahoituksesta riippuen.

  Taidetestaajat-toimintaa tuottaa Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto. Toiminta käynnistyi Suomen Kulttuurirahaston aloitteesta lukuvuosina 2017–2020. Päärahoittajana toimivan Kulttuurirahaston lisäksi mukaan lähti Svenska kulturfonden. Syksyllä 2020 rahoittajien joukkoon liittyi eduskunnan päätöksellä Suomen opetus- ja kulttuuriministeriö.

 • Taidetestaajat-toiminta tarjoaa lisäresurssin koulun taidekasvatukseen sekä kansalais- ja demokratiakasvatukseen. Kaikki osallistumisen esteet pyritään poistamaan, jotta nuoret pääsevät tasa-arvoisille taidevierailuille esimerkiksi liikuntarajoitteista, äidinkielestä tai asuinpaikasta riippumatta.

  Toiminnan ydintavoitteena on tarjota kahdeksasluokkalaisille nuorille taide-elämyksiä ja työkaluja muodostaa kokemuksestaan perusteltu mielipide. Mitä mieltä he ovat kokemastaan? Lähtisivätkö he uudelleen?

  Nuorilta saadun palautteen perusteella Suomen taidekentän toimijat oppivat huomioimaan paremmin nuoret ja heidän tarpeensa taidesisältöjen suunnittelussa, toteuttamisessa ja niihin liittyvässä yleisötyössä.

  Taidetestaajat tarjoavat myös opettajille mahdollisuuksia ja tukea taidesisältöjen hyödyntämiseksi opetus- ja kasvatustyössä – opettajalla on merkittävä rooli kahdeksasluokkalaisen nuoren taidekokemuksen onnistumisessa.

  Huom! Taidelaitosvierailuihin liittyy myös elämystä syventävää ennakko- ja jälkityöskentelyä. Muistathan kertoa oppilaille, että taidekokemuksia käsitellään jälkikäteen luokassa. Lisätietoa löytyy täältä.

 • Vierailut räätälöidään luokkakohtaisesti ja matkat suunnitellaan luokkien toiveiden mukaan ilmoittautumisvaiheessa annettujen tietojen mukaisesti.

  Ilmoittautuminen tapahtuu vierailua edeltävän vuoden keväällä. Lisätietoa löytyy Taidetestaajien verkkosivuilta.

Vuosiluokka 9 – Mediakasvatus

 • DOKKINO on DocPoint-elokuvatapahtumat ry:n järjestämä valtakunnallinen ja vuosittainen lasten ja nuorten dokumenttielokuvatapahtuma. Vuonna 2022 DOKKINO vietti 20-vuotisjuhlavuottaan.

  DOKKINO järjestää sekä suomen- että ruotsinkielisiä elokuvanäytöksiä oppilaille ja opettajille ympäri Suomen.

  DOKKINOn tavoite on vahvistaa koulujen elokuva- ja mediakasvatusta sekä tarjota lapsille ja nuorille rikastuttavia elokuvakokemuksia paikallisissa elokuvateattereissa. Näytöskiertueiden dokumenttiohjelmat ovat korkeatasoisia ja niitä näytetään vain DOKKINOn tapahtumissa. Näytökset kestävät noin 60 minuuttia ja ne on sopeutettu oppilaiden iän mukaan. Esitettävät elokuvat on koottu vuosittain vaihtuvan ajankohtaisen teeman ympärille. Keväällä esitettävät DOKKINO-elokuvat julkaistaan DOKKINOn kotisivuilla edellisen vuoden joulukuussa.

  DOKKINO-kiertueella on joka vuosi oma teemansa. Teemat sisältävät kysymyksiä ja ajatuksia, joita lapsilla ja nuorilla on tämän päivän maailmassa, ja näytökset on helppo yhdistää useaankin kouluaineiseen.

  Elokuvat sopivat erinomaisesti tukemaan koulujen empatiakasvatusta ja vahvistamaan niiden mediakasvatusta. Elokuvat ja niihin liittyvät opetusmateriaalit (https://dokkino.fi/opetusmateriaalit/ylakoulujen-opetusmateriaali-2023/) inspiroivat ja rohkaisevat lapsia ja nuoria ilmaisemaan oman mielipiteensä sekä tarttumaan toimeen itselle tärkeiden asioiden puolesta.

  Lisää tietoa DOKKINOsta: https://dokkino.fi/

 • Mediakasvatustyöpajan tavoitteena on tarjota lapsille ja nuorille dokumenttielokuvia, joita he tavallisesti eivät katsele. Tavoitteena on koskettaa nuorta katsojaa omakohtaisen kokemuksen kautta ja avartaa heidän maailmankatsomustaan. Tavoitteena on myös tarjota nuorille media- ja taidekasvatusta sekä tunnekasvatusta elokuvien ja niiden teemojen avulla. Opetusmateriaali (lisätietoa alla) käsittelee tämän vuoden kiertue-elokuvia ja toimii opettajien tukena, kun elokuvista ja niiden teemoista käydään keskustelua luokassa näytöksen jälkeen.

  L4 Monilukutaito

  1. Kyky ymmärtää ja tulkita ympäröivää maailmaa ja hahmottaa sen kulttuurista monimuotoisuutta.
  2. Yhdessä pohtia ja tulkita monipuolista audiovisuaalista aineistoa.
  3. Yhdessä analysoida ja tarkastella oppilaiden kanssa yhteiskunnallisesti ajankohtaisia teemoja.
 • Tutustu laaja-alaisen osaamisen tavoitteisiin (L4 Monilukutaito)

  Arvioi oppilaiden mediataitoja, ymmärrystä kulttuureiden moninaisuudesta ja kykyä tulkita maailmaa ympärillään. Mitä oppilaiden pitäisi erityisesti harjoitella juuri nyt?

  HUOM! Muistathan kertoa oppilaille, että elokuvista keskustellaan ja niitä puretaan luokassa näytöksen jälkeen. Valmista aineistoa/kysymyksiä löytyy DOKKINOn kotisivulta. Lisätietoa löytyy myös otsikon ”Opetusmateriaalit” alta.

 • DOKKINO:lla on opetusmateriaalia sen esittämiin elokuviin liittyen. Opetusmateriaalin avulla opettajat ja pedagogit käsittelevät elokuvien aiheita ja teemoja 9. vuosiluokan oppilaiden kanssa näytöksen jälkeen. Kaikki opetusmateriaali julkaistaan DOKKINOn kotisivulla sen vuoden tammikuussa, kun elokuvat esitetään.

  Opetusmateriaali käsittelee jokaista yksittäistä elokuvaa ja DOKKINO-teemaa kokonaisuutena. DOKKINOn tuottaman opetusmateriaalin avulla koulut saavat tukea mediakasvatukseensa ja mahdollisuuden monipuolisella tavalla käsitellä DOKKINOn näytösten aikana esitettäviä elokuvia. Opettajat saavat valita tehtäviä ja kysymyksiä, jotka soveltuvat omalle luokalle  tai niihin aiheisiin, joita luokka parhaillaan käsittelee.

  Opetusmateriaalit löydät täältä:

  https://dokkino.fi/opetusmateriaalit/

  (vasen valikko)