Hyppää sisältöön
Lapset tekevät ryhmätyötä

Tieto- ja viestintäteknologia

Tieto- ja viestintäteknologinen (TVT) osaaminen on tärkeä kansalaistaito sekä itsessään että osana monilukutaitoa. Tietoteknisten laitteiden ja ohjelmistojen hallinta ovat tärkeitä tulevaisuustaitoja. Laitteiden käytön harjoittelu on opetussuunnitelmien mukaista opetusta ja hyvin suunniteltuna edesauttaa pedagogisten tavoitteiden saavuttamista. Mediataidot ja tietosuojakysymykset ovat tärkeä osa TVT-opetusta.

Kaupunkimme TVT-linjaukset on kirjattu varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen TVT-suunnitelmaan. Varhaiskasvatuksen ja opetuspalvelujen yhteinen TVT-tiimi tukee ja koordinoi suunnitelman toimeenpanoa sekä tieto- ja viestintäteknologian kehittämistä. Tiimissä on varhaiskasvatuksen, suomenkielisen 1-6, 7-9, lukion ja ruotsinkielisen koulutuksen edustus. Lisäksi mukana ovat tietohallinnon, koulusihteereiden ja sivistyskeskuksen edustajat sekä Wilman ja Primuksen pääkäyttäjät. Tiimi kokoontuu 4-6 kertaa lukuvuodessa.

Office 365-ympäristö toimii oppilaiden, opiskelijoiden ja henkilökunnan sähköisenä alustana. Oppilashallinnon ohjelmistona on Visman Primus ja Wilma. Muita koulujen käytössä olevia ohjelmistoja ovat Näppistaituri ja Showbie sekä lukiossa Moodle.

Jokaisessa koulussa toimii tvt-vastaava, jonka tehtävänä on huolehtia yksikkönsä tvt-pedagogisesta tuesta ja yhteydenpidosta tietohallintoon. Kaupungin tietohallinto vastaa koulujen käytössä olevien järjestelmien teknisestä tuesta ja hankintojen toteutuksesta.