Hyppää sisältöön

Yrittäjyyskasvatus

Yhteistyöllä luomme kouluverkon sisälle pysyviä yrittäjyyskasvatusta tukevia rakenteita ja toimintamalleja, jotka edistävät yrittäjyyttä ja yrittäjämäistä elämänasennetta lasten ja nuorten keskuudessa.

Yrittäjyyskasvatus ei ole vain yrittäjäksi kasvattamista. Tavoitteena on kokonaisvaltainen yrittäjämäisen asenteen ja taitojen kehittäminen. Yrittäjäkasvatuksen avulla voimme edistää myönteistä asennetta yrittäjyyteen, lisätä yrittäjyyteen liittyviä valmiuksia ja kehittää yrittäjämäistä toimintakulttuuria. Yrittäjyyskasvatuksessa tärkeää on tekemällä oppiminen, kokeileminen, projektioppiminen ja yhteistyö työelämän, yrittäjien ja muiden toimijoiden kanssa.

Kokkolassa yrittäjyyskasvatuksen kehittämistyötä tukee Yrittäjyyskasvatuksen tiimi, joka toimii alueellisena yrittäjyyskasvatuksen foorumina. Tiimin muodostavat varhaiskasvatuksen, suomenkielisen 1-6 luokkien, 7-9 luokkien, lukion ja ruotsinkielisen koulutuksen edustajat, yhteensä 12 jäsentä. Tiimi kehittää yrittäjyyskasvatuksen muotoja varhaiskasvatuksessa, esi- ja perusopetuksessa sekä lukiokoulutuksessa sekä jakaa hyviä toimintamalleja. Tärkeänä tehtävänä on myös kehittää yritysyhteistyötä opetussuunnitelman tavoitteiden mukaisesti.  Tiimi on aktiivisesti mukana yrittäjyyskasvatusta tukevassa hanketyössä ja kasvatus- ja opetushenkilöstön osaamisen kehittämisessä.

Yrittäjyyskasvatuksen yhteyshenkilönä ja Kokkolan Yrittäjyyskasvatuksen tiimin vetäjänä toimii luokanopettaja Toni Wentin (toni.wentin@edu.kokkola.fi)