Hyppää sisältöön
Reppuselkäinen tyttö katsoo taakseen

Kouluun ilmoittautuminen

Kunta osoittaa alueellaan asuville oppivelvollisuusikäisille lähikoulun. Koulua osoitettaessa on huomioitava, että oppilaiden matkat ovat asutuksen, koulujen sijainti sekä liikenneyhteydet huomioon ottaen mahdollisimman turvallisia ja lyhyitä (Perusopetuslaki §6).

Oppilaan lähikoulu määräytyy väestörekisteriin merkityn osoitteen perusteella. Jos huoltajat asuvat eri osoitteissa, määräytyy lähikoulu väestörekisteriin kirjatun lähihuoltajan osoitteen mukaisesti.

Kokkolan perusopetuksessa on käytössä oppilaaksiottoalueet. Samalla oppilaaksiottoalueella voi olla useampi koulu. Oppilaalle osoitetaan jokin oman oppilaaksiottoalueen kouluista. Lähikouluksi ei aina voida osoittaa maantieteellisesti lähintä koulua. Päätöksen oppilaan lähikoulusta tekee suomenkielisessä perusopetuksessa sivistystoimen hallintopäällikkö.

Oppilaalla on oikeus pyrkiä oppilaaksi myös muuhun kuin lähikouluun esim. opetuksen painotuksen, erikoisluokalle hakemisen tai muun lapselle/perheelle tärkeäksi katsotun syyn vuoksi.

Painotettuun opetukseen hakeminen 

 

 • Syksyllä 2024 perusopetuksen ensimmäisen luokan aloittavat vuonna 2017 syntyneet lapset. Ilmoita lapsesi kouluun ensisijaisesti sähköisesti Wilma-ohjelman kautta osoitteessa: https://kokkola.inschool.fi.

  Koulutulokkaiden koteihin postitetaan tammi-helmikuun kuun aikana tarkemmat ohjeet ilmoittautumisesta.

  Mikäli et halua tai et voi käyttää sähköistä ilmoittautumista, pyydä paperilomake sivistyskeskuksesta tai tulosta se tämän sivun laidassa olevista liitteistä “ilmoittautuminen perusopetukseen” ja toimita se sivistyskeskukseen.

  Kunta osoittaa oppilaan lähikoulun. Oppilaalla on oikeus pyrkiä oppilaaksi myös muuhun kuin lähikouluun esim. opetuksen painotuksen, erikoisluokalle hakemisen tai muun lapselle/perheelle tärkeäksi katsotun syyn vuoksi. Tällöin huoltaja vastaa kuljetuskustannuksista. Opetusryhmiä perustettaessa voi olla mahdollista, että toive ei toteudu. Päätös perustellaan erikseen.

  Anomukset koulunkäynnin aloittamisesta vuotta myöhemmin toimitetaan sivistyskeskukseen. Mikäli lykkäyksen anominen ei ole ilmoittautumisvaiheessa vielä varmentunut, voit toimittaa tässä vaiheessa ilmoittautumislomakkeen ja anoa lykkäyksen myöhemmin. Toimita anomus  sivistyskeskukseen mahdollisimman nopeasti selvitysten valmistuttua.

  Lisätietoja antaa sivistystoimen sihteeri Meimi Lokkila p. 040 806 5146 tai s-posti meimi.lokkila(at)kokkola.fi ja hallintopäällikkö Virpi Niemelä p. 050 5688 201 tai s-posti virpi.niemela(at)kokkola.fi ja

 • Ilmoita oppilas kouluun sähköisellä lomakkeella https://kokkola.inschool.fi/. Suomenkielisen perusopetuksen lähikoulusta päättää sivistyskeskuksen hallintopäällikkö.

  Paperilomakkeen voit tulostaa sivun oikeasta reunasta ja palauttaa täytettynä kaupungintalon asiakaspalveluun.

  Lähikoulun selvittämiseksi voit ottaa yhteyttä sivistyskeskukseen:

  hallintopäällikkö Virpi Niemelä, puh. 050 5688 201

   

 • Oppilas voi hakeutua myös muuhun, niin sanottuun toissijaiseen kouluun. Toissijaiseen kouluun voi hakea ensimmäiselle luokalle ilmoittautumisen yhteydessä tai milloin tahansa myöhemmin. Oppilas voidaan ottaa toissijaiseen kouluun, mikäli ryhmässä on tilaa. Päätöksen toissijaisesta koulupaikasta tekee sen koulun rehtori, johon oppilas on hakeutumassa.

  Toissijaisessa oppilaaksiotossa noudatetaan seuraavaa valintaperustejärjestystä sellaisissa tapauksissa, joissa oppilaaksi hakevia on enemmän kuin kouluun voidaan ottaa:

  1. Jatkuvuus: oppilas jatkaa koulun oppilaaksiottoalueella toimineesta esiopetuksesta kyseiseen kouluun luokalle tai oppilas jatkaa yhtenäisessä perusopetuksessa 6. luokan jälkeen samassa koulussa
  2. Oppilaan terveyteen liittyvä tai muu erityinen syy, jonka vuoksi toista koulua voidaan pitää lähikoulua sopivampana
  3. Sisaruus: oppilaalla on samassa osoitteessa asuva sisarus, joka käy samaa koulua samanaikaisesti
  4. Muut kokkolalaiset oppilaat
  5. Muiden kuntien oppilaat

  Mikäli samalla valintaperusteella hakevia on enemmän kuin kouluun voidaan ottaa, ratkaistaan oppilaiden valintajärjestys arvalla.

  Huoltaja vastaa aina toissijaiseen kouluun hakeutuvan oppilaan koulumatkoista.

   

 • Jos oppilas muuttaa kesken lukuvuotta kaupungin sisällä, hänelle osoitetaan uuden kotiosoitteen perusteella lähikoulu. Oppilaalla on kuitenkin oikeus käydä kuluva lukuvuosi loppuun koulussa, jonka oppilas hän oli ennen muuttoaan, mikäli huoltaja vastaa mahdollisista oppilaan kuljettamisesta aiheutuvista kustannuksista (opetuspalvelujen suomenkielinen jaosto 24.11.2020 § 36). Huoltajien tulee ilmoittaa muutosta hyvissä ajoin koulun rehtorille.