Fortsätt till innehållet
En flicka med ryggsäck tittar bakåt

Anmälan till skolan

 • Barn födda 2017 inleder sin skolgång på första klassen  hösten 2024. Anmäl ditt barn till skolan genom att fylla i en elektronisk blankett i Wilma-programmet, https://kokkola.inschool.fi.

  Barn som skall börja skolan får per post ett brev där det finns noggrannare information som behövs för anmälan.

  Vårdnadshavarna kan också anmäla sitt barn till skolan genom att fylla i en pappersblankett som fås från stadshusets kundbetjäning eller från bilagor på denna sida (Anmälning till grundläggande utbildning). Skicka blanketten till bildningscentralen.

  Kommunen anvisar en närskola till läropliktiga elever. Man kan ansöka on inträde till en annan skola än närskolan t.ex. på grund av inriktning av undervisningen eller annan orsak. I så fall är eleven inter berättigad till skjutsförmån.   Sökande från andra elevupptagningsområden kan antas endast om det finns lediga platser efter att eleverna i skolans eget elevupptagningsområde har fått en plats. Beslutet motiveras skilt.

  Anhållan om uppskov med inledandet av skolgången inlämnas till bildningscentralen. Ifall utredningen om uppskov inte ännu är klart vid inskrivningen skall anmälningsblanketten dock inlämnas. Lämna in anhållan fortast möjligt när utredningen är klar.

  Tilläggsinformation fås från chef för svenskspråkiga undervisningstjänster Ronnie Djupsund, tfn 040 8065 000 eller e-post ronnie.djupsund(at)kokkola.fi.

 • Elevens närskola bestäms på basis av hemadressen. Om vårdnadshavarna bor på olika adresser bestäms närskolan enligt adressen för första vårdnadshavaren som antecknats i befolkningsregistret. Elevens närskola bestäms i första hand också med tanke på barnets hälsotillstånd eller andra särskilda skäl, skolvägens längd och säkerhet samt syskonprincipen.

  Eleven har rätt att ansöka om inträde till en annan skola än sin närskola t.ex. på grund av tonvikten i undervisningen, ansökan till en klass med särskild inriktning eller av någon annan orsak som anses viktig för barnet/familjen. Då svarar vårdnadshavaren för transportkostnaderna.

  Du kan kontakta bildningscentralen för att ta reda på barnets närskola.

  sekreterare för bildningsväsendet Leena Finnilä-Österbacka, tfn 040 806 5243 eller förnamn.efternamn@kokkola.fi