Fortsätt till innehållet
En flicka med ryggsäck tittar bakåt

Anmälan till skolan

 • Barn födda 2016 börjar i årskurs 1 hösten 2023. Anmäl ditt barn till skolan i första hand elektroniskt via programmet Wilma på adressen kokkola.inschool.fi.

  Noggrannare anvisningar om anmälan skickas under januari.

  Om du inte vill eller inte kan använda den elektroniska anmälan ska du kontakta bildningscentralen och be om en pappersblankett. Du kan också skriva ut pappersblanketten Anmälan till skolan som finns som bilaga på denna sida och lämna in den till bildningscentralen.

  Kommunen anvisar elevens närskola. Eleven har rätta att ansöka om en plats i en annan skola bl.a. på grund av tonvikten i undervisningen, ansökan till en klass med särskild inriktning eller av någon annan orsak som anses viktig för barnet/familjen. Då svarar vårdnadshavaren för transportkostnaderna. När undervisningsgrupper bildas kan det vara möjligt att önskemålet inte kan uppfyllas. Beslutet motiveras separat.

  Anhållan om rätt att inleda skolgången ett år senare lämnas till bildningscentralen. Om uppskov med skolstart ännu inte har bekräftats i anmälningsskedet kan du i detta skede lämna in blanketten för anmälan till skolan och ansöka om uppskov senare. Lämna in anhållan till bildningscentralen så snabbt som möjligt efter att utredningarna blivit klara.

  Mer information ges av skoldirektör Ronnie Djupsund, tfn 040 806 5000 eller fornamn.efternamn@kokkola.fi och sekreterare för bildningsväsendet Leena Finnilä-Österbacka, tfn 040 806 5243 eller fornamn.efternamn@kokkola.fi

 • Elevens närskola bestäms på basis av hemadressen. Om vårdnadshavarna bor på olika adresser bestäms närskolan enligt adressen för första vårdnadshavaren som antecknats i befolkningsregistret. Elevens närskola bestäms i första hand också med tanke på barnets hälsotillstånd eller andra särskilda skäl, skolvägens längd och säkerhet samt syskonprincipen.

  Eleven har rätt att ansöka om inträde till en annan skola än sin närskola t.ex. på grund av tonvikten i undervisningen, ansökan till en klass med särskild inriktning eller av någon annan orsak som anses viktig för barnet/familjen. Då svarar vårdnadshavaren för transportkostnaderna.

  Du kan kontakta bildningscentralen för att ta reda på barnets närskola.

  sekreterare för bildningsväsendet Leena Finnilä-Österbacka, tfn 040 806 5243 eller förnamn.efternamn@kokkola.fi