Hyppää sisältöön

Perusopetuksen iltapäivätoiminnan järjestäminen

Kokkolassa perusopetuslain 8 a luvun mukaista iltapäivätoimintaa järjestetään kaikkien alakoulujen yhteydessä.
Valtionosuuteen oikeuttavaa aamutoimintaa ei järjestetä yleisopetuksen oppilaille,
mutta aamutoimintaan ovat oikeutettuja erityishuollonpäätöksen (Soiten vammaispalvelut myöntää) saaneet lapset.

Kaupunki vastaa toiminnan lainmukaisuudesta sekä koordinoi sitä. Suurimmassa osassa kouluja eri järjestöt toimivat palveluntuottajina.
Toiminta on tarkoitettu ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaille sekä kaikkien vuosiluokkien osalta erityistä tukea saaville oppilaille.

Toimintaan osallistuminen on tarkoitettu ensisijaisesti niille lapsille, joiden vanhemmat ovat työssä tai opiskelemassa.
Toiminta toteutetaan pääsääntöisesti koulujen tiloissa.

Opetushallitus on hyväksynyt perusopetuslain 48 a §:n 3 momentin mukaiset aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitteita ja sisältöjä ohjaavat perusteet.
Aamu- ja iltapäivätoiminta tulee järjestää 1.8.2011 voimaan tulleiden perusteiden mukaisesti.

Iltapäivätoiminnan toiminta-ajat

 Iltapäivätoimintapaikat ovat avoinna klo 12-17

 • lukuvuonna 2023-2024 iltapäivätoimintaa järjestetään arkipäivisin 9.8.2023 – 31.5.2024 
 • lukuvuonna 2024-2025 iltapäivätoimintaa järjestetään arkipäivisin 8.8.2024 – 30.5.2025
 • toimintaa ei järjestetä poikkeuksellisina lauantai koulupäivinä, koulujen loma-aikoina (syys-, joulu- ja talviloma) eikä koulujen päättäjäispäivinä

 Toimintaan hakeminen

Iltapäivätoimintapaikka on tarkoitettu ensisijaisesti niille lapsille, joiden vanhemmat ovat työssä tai opiskelemassa. Kokkolassa ei ole valintakriteereitä käytössä, joten kaikki 1-2 –luokkalaiset hakijat saavat paikan.

 • Iltapäivätoimintaan haetaan kouluun ilmoittautumisen yhteydessä sähköisellä lomakkeella Wilma järjestelmässä.
  Hakuaika on vuosittain 1.2.-30.4. Sähköisesti voivat hakea vain uudet, tulevat ekaluokkalaiset.
 • Ilmoittautumisajan jälkeen paikkaa haetaan tästä täytettävällä ja  tulostettavalla lomakkeella. Lomake tulostetaan, täytetään ja allekirjoituksen jälkeen palautetaan esim. skannattuna carita.laitala(at)kokkola.fi.
 • Päätös iltapäivätoimintapaikasta lähetetään sähköpostissa (tai postissa).

Haku toimintaan kesken lukuvuoden

Iltapäivätoimintapaikan peruminen

 • Iltapäivätoiminnan paikka pitää perua kaksi viikkoa ennen toiminnassa lopettamista. Paikan perumisesta tulee ilmoittaa joko suullisesti tai kirjallisesti ko. toimintapisteeseen.

Toimintamaksut

 • 80 € / kuukausi, läsnäolopäiviä 13 päivää tai yli
 • 60 € / kuukausi, läsnäolopäiviä 1-12 päivää
 • sisaralennus –20 %

  Toimintamaksut 1.8.2024 alkaen

 • 90 € / kuukausi, läsnäolopäiviä 13 päivää tai yli
 • 70 € / kuukausi, läsnäolopäiviä 1-12 päivää
 • sisaralennus –20 %
  Uudet maksut on vahvistettu Opetus- ja kasvatuslautakunnassa 19.12.2023, § 110.

Toimintamaksu sisältää päivittäisen välipalan, tapaturmavakuutuksen, toimintaan kuuluvat retket ja tapahtumat.
Palveluntuottajat perivät maksut lasten vanhemmilta.

Iltapäivätoiminnan tavoitteet

Iltapäivätoiminnan tavoitteena on tukea lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia ja terveyttä sekä luoda pohja hyvälle kasvulle. Lisäksi tukea kodin ja koulun kasvatustyötä, jossa turvallisen aikuisen seurassa lapselle tarjotaan monipuolista ja laadukasta toimintaa. Toiminnan järjestämisessä noudatetaan sivistysjohtajan hyväksymää toimintasuunnitelmaa, jonka tarkoituksena on laadukkaan ja tasavertaisen toiminnan järjestäminen kaikissa toimintapaikoissa.

Iltapäivätoiminnan keskeiset sisällöt

 • jokainen toimintapaikka on/saa olla oman näköisensä
 • toiminnan tulee muodostua lapsen kannalta ehyeksi ja monipuoliseksi kokonaisuudeksi
 • toiminta tarjoaa sosiaalista vuorovaikutusta ja esteettisiä kokemuksia
 • toiminta tarjoaa vireyttä edistävää, monipuolista liikuntaa ja ulkoilua päivittäin sekä mahdollisuutta omaehtoiseen toimintaan
 • toiminta tarjoaa rentoutumista ja lepoa
 • kotitehtävien tekeminen iltapäivätoiminnassa perustuu vapaaehtoisuuteen eli lapset voivat halutessaan tehdä osan kotitehtävistään, mutta vastuu kotitehtävien hoidosta on lasten vanhemmilla
 • kaikkien lasten tulee saada tuntea olevansa tervetulleita iltapäivätoimintaan
 • myös lapset saavat osallistua toiminnan suunnitteluun ja heidän ideat otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon

Toiminnan seuranta

Perusopetuslain 8 a luvun 48 c § mukaan kunnan tulee arvioida antamaansa tai hankkimaansa aamu- ja iltapäivätoimintaa sekä osallistua toimintansa ulkopuoliseen arviointiin. Arvioinnin tuloksia käytetään toiminnan kehittämiseen.

Iltapäivätoiminnan toimintapaikat

Kokkolassa iltapäivätoimintaa järjestetään lukuvuonna 2023-2024 kaikkien alakoulujen yhteydessä; 18 suomenkielistä ja 4 ruotsinkielistä toimintapaikkaa. Lisäksi Kiviniityssä toimii yläkouluikäisten erityisopetuksen oppilaiden “nuorten klubi”.

 • Toiminnan järjestäjä Keski- ja Etelä-Pohjanmaan Martat ry

  • toiminnanjohtaja Tuija Biskop 050 5976 585, tuija.biskop(at)martat.fi
  • iltapäivätoiminnan vastaava Henri Salonurmi 044 3363 218, henri.salonurmi@martat.fi

  toimintapaikat:

  Halkokari 044 3363 205

  Isokylä 044 3363 218

  Jokilaakso 044 3363 204

  Rytimäki 044 3363 210

 • Toiminnan järjestäjä Kokkolan 4H-yhdistys

  • toiminnanjohtaja Tuula Torppa, 040 5041 564, tuula.torppa(at)4h.fi

  toimintapaikat:

  Koivuhaka 040 5187 609

  Ykspihlaja 040 3562 102

 • Toiminnan järjestäjä Immersion ry – kielikylpylasten vanhempainyhdistys

  • puheenjohtaja Kaisa Rainio, 040 5232 233, kaisa.k.rainio(at)gmail.com

  toimintapaikka:

  Hollihaka 040 7085 678

 • Toiminnan järjestäjä Kokkolan kaupunki, opetuspalvelut

  • koordinaattori Carita Laitala, 044 7809 300, carita.laitala(at)kokkola.fi

  toimintapaikat:

  Isokylä, erityisopetuksen ryhmät 040 8068 293

  Kaustari 040 4892 130

  Mäntykangas 044 7095 903

  Torkinmäki 044 7809 898

  Ruotsalo, Kälviä 040 8068 289

  Marinkainen, Lohtaja 040 8066 010

  Lohtajan kirkonkylän koulu 044 7809 796

  Rahkonen, Ullava 050 4436 901

  Veikko Vionoja, Ullava 040 4892 108

  Kiviniityn “Nuorten klubi” 050 5015 768

 • Toiminnan järjestäjä Kälviän 4H-yhdistys

  • toiminnanjohtaja Tuire Matilainen, 044 3350 080, kalvia(at)4h.fi

  toimintapaikat:

  Kälviän kirkonkylän koulu 044 3533 435

  Marttila, Kälviä 044 3350 081

  Peltokorpi, Kälviä 044 7276 115

 • Föreningen Folkhälsan i Gamlakarleby

  • ordförande Eva Wilenius 044 2816 620, wilenius.eva(at)gmail.com
  • kontaktperson Charlotta Uusitalo, 044 7809 788

  verksamhetsplats: Chydenius 0400 989 200

 • Föreningen Folkhälsan i Karleby

  • ordförande Marina Sjöstrand, 041 4536 298, marina.sjostrand(at)pp.kpnet.fi

  verksamhetsplats: Villa 044 2424 878

 • Föreningen Folkhälsan i Öja

  • ordförande Tarja Jakobsen, 0400 959 687, tarja.jakobsen(at)anvianet.fi

  verksamhetsplats: Öja 0400 216 984

 • Såka Daghems- och Byagårdsförening

  • Verksamhetsledare Anne Nissi,  anne.nissi(at)sakabyagard.fi

  verksamhetsplats: Såka 040 3533 720