Hyppää sisältöön

Muistutus varhaiskasvatuksen toiminnasta

Lapsella on oikeus turvalliseen ja laadukkaaseen varhaiskasvatukseen.

Mikäli olet tyytymätön varhaiskasvatuksen laatuun tai siihen liittyvään kohteluun, ole asian selvittämiseksi ensisijaisesti yhteydessä varhaiskasvatuksen henkilökuntaan tai päiväkodin johtajaan.

Jos asiat eivät omassa varhaiskasvatuspaikassa selviä keskustellen, sinulla on oikeus laatia asiasta varhaiskasvatuslain mukainen muistutus (54§ 540/2018) toiminnasta vastaavalle päiväkodin johtajalle, toimipaikan vastuuhenkilölle tai varhaiskasvatuksen johtavalle viranhaltijalle.

Muistutus tehdään pääsääntöisesti kirjallisesti.

  1. Täytä lomake Muistutus varhaiskasvatuksen toiminnasta. Muistutuksen voi tehdä myös vapaamuotoisena kirjeenä.
  2. Kerro mahdollisimman yksityiskohtaisesti asia tai asiat, joihin olet tyytymätön. Muistutuksen tekemiseen ei ole säädetty määräaikaa, mutta se on hyvä tehdä mahdollisimman pian.
  3. Tulostettava lomake osoitetaan Kokkolan kaupungin Varhaiskasvatuspalveluille kirjepostissa tai suoraan varhaiskasvatuksen postilaatikkoon.
  4. Lomake ohjataan asianosaisille jatkokäsittelyyn. Mikäli muistutus koskee yksityistä varhaiskasvatusta, tulee muistutus tehdä ensisijaisesti toimipaikan vastuuhenkilölle.
  5. Muistutus käsitellään viimeistään kuukauden kuluessa muistutuksen tekemisestä. Poikkeuksena on vakiintunut loma-aika, jolloin vastausaika saattaa olla pidempi. Mikäli asian selvittäminen vaatii pidemmän ajan, ilmoitetaan arvioitu käsittelyaika muistutuksen tekijälle.
  6. Muistutukseen annetaan perusteltu vastaus, josta selviää, miten muistutusasiaa on selvitetty ja millaisiin jatkotoimiin muistutus on mahdollisesti johtanut. Muistutukseen annettuun vastaukseen ei saa hakea muutosta valittamalla.
  7. Muistutuksen tekeminen ei vaikuta oikeuteen kannella asiasta valvoville viranomaisille.