Fortsätt till innehållet

Barn har rätt till trygg småbarnspedagogik av hög kvalitet.

Om du är missnöjd med småbarnspedagogikens kvalitet eller med bemötandet i samband med den ta i första hand kontakt med småbarnspedagogikens personal eller daghemmets föreståndare.

Om saken inte kan redas ut i samråd med den egna enheten för småbarnspedagogik har du rätt att framställa en anmärkning i enlighet med lagen om småbarnspedagogik (54§ 540/2018) till daghemsföreståndaren som ansvarar för verksamheten, den ansvariga personen vid verksamhetsstället eller en ledande tjänsteinnehavare inom småbarnspedagogik.

Anmärkningen framställs i regel skriftligt.

  1. Fyll i blanketten Anmärkning om småbarnspedagogikens verksamhet. Anmärkningen kan också framställas med ett fritt formulerat brev.
  2. Berätta så detaljerat som möjligt vad eller vilka faktorer du är missnöjd med. Det finns ingen fastställd tidsperiod för framställningen av anmärkningar, men det är bra att göra det så snabbt som möjligt.
  3. Den utskrivbara blanketten lämnas in per post eller i småbarnspedagogikens postlåda.
  4. Anmärkningen skickas vidare till berörda parter för fortsatt behandling. Om anmärkningen gäller privat småbarnspedagogik ska anmärkningen i första hand framställas till den ansvariga personen vid verksamhetsstället som är föremål för anmärkningen.
  5. Anmärkningen behandlas senast inom en månad från dess framställande förutom under semestertider då svarstiden kan vara längre. Om handläggningen av ärendet tar längre tid meddelas den uppskattade handläggningstiden till den som framställt anmärkningen.
  6. På anmärkningen ges ett motiverat svar som förklarar hur anmärkningsärendet har utretts och till vilka fortsatta åtgärder anmärkningen eventuellt har lett. Besvär kan inte anföras över svaret på anmärkningen.
  7. Framställandet av anmärkning inverkar inte på rätten att anföra klagomål i sin sak hos övervakande myndigheter.