Hyppää sisältöön

Varhaiskasvatuksesta ja esiopetuksesta tutkimukseen ja opinnäytetyöhön kerättäviin tietoihin tarvitaan tutkimuslupa. Tutkimusluvan myöntää varhaiskasvatuksen kehittämiskoordinaattori.

Ennen lupa-anomuksen lähettämistä on oltava yhteydessä yksikköön, jossa tutkimuksen haluaa suorittaa. Tutkimuksen suorittamisesta sovitaan yksikön johtajan kanssa.

Luvan hakemiseen tarvitaan tutkimuslupa-anomus ja tutkimussuunnitelma. Nämä lähetetään varhaiskasvatuksen kehittämiskoordinaattorille sähköpostilla.

Tutkimussuunnitelmassa tulee käydä ilmi tutkimuksen käytännön järjestelyt ja suorittamistapa sekä mukana olevien yksiköiden ja johtajien nimet. Tutkimussuunnitelmassa on hyvä huomioida myös tutkimuseettiset näkökohdat ja varhaiskasvatushenkilöstön rooli ja tehtävät tutkimuksessa.

 

Pienimuotoiseen opintoihin liittyvään työelämätutustumiseen tai havainnointiin ei yleensä tarvita tutkimuslupaa. Näiden toteuttamisesta sovitaan työharjoitteluyksikössä, ja niistä informoidaan asiakasperheitä. Opiskelija tiedottaa asiakasperheitä opiskeluistaan omalta osaltaan.