Hyppää sisältöön

Varhaiskasvatussuunnitelma

Opetushallitus varhaiskasvatuksen asiantuntijavirastona laatii ja päättää valtakunnalliset varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, joiden pohjalta laaditaan paikalliset varhaiskasvatussuunnitelmat.

 

Paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma

Kokkolan varhaiskasvatussuunnitelma on paikallista varhaiskasvatuksen laatua varmistava asiakirja ja pedagoginen työkalu.

Varhaiskasvatussuunnitelmaa noudatetaan kaikessa Kokkolan kaupungin varhaiskasvatustoiminnassa. Varhaiskasvatussuunnitelma on laadittu varhaiskasvatushenkilöstön yhteisenä työryhmätyöskentelynä.

Kokkolan varhaiskasvatussuunnitelman hyväksyy opetus- ja kasvatuslautakunta. Suunnitelmaa päivitetään säännöllisesti ja nykyinen versio on vuodelta 2022.

 

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma

Päiväkodissa ja perhepäivähoidossa jokaiselle lapselle laaditaan henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma (lapsen vasu). Se tehdään yhteistyössä huoltajien ja lapsen kanssa. Lapsen vasua arvioidaan säännöllisesti.

Lapsen vasussa tehdään näkyväksi kunkin lapsen vahvuudet ja voimavarat sekä yksilölliset tarpeet. Lapsen vasu on pedagoginen suunnitelma siitä, miten lapsi huomioidaan yksilönä varhaiskasvatustoiminnassa. Lapsen vasusta saa lisätietoa varhaiskasvatuksen yksiköistä.