Fortsätt till innehållet

Forskningstillstånd

Det krävs ett forskningstillstånd för uppgifter som samlas in inom småbarnspedagogiken till forskning eller lärdomsprov.  Utvecklingskoordinator inom småbarnspedagogiken beviljar forskningstillstånd.

Kontakta den enhet där du vill utföra undersökningen före du skickar in en tillståndsansökan. Du ska komma överens om utförandet av undersökningen med enhetens chef.

Du behöver ett forskningstillstånd och en forskningsplan för att ansöka om tillstånd. Skicka dem till småbarnspedagogikens utvecklingskoordinator per e-post.

Av forskningsplanen ska framgå de praktiska arrangemangen och sättet att genomföra undersökningen samt uppgifter om de enheter och chefer som deltar. I forskningsplanen är det också bra att beakta forskningsetiska aspekter och den småbarnspedagogiska personalens roll och uppgifter i undersökningen.

I allmänhet behövs inget forskningstillstånd för praktisk arbetslivsorientering (prao) eller för observationer som anknyter till studier. Man kommer överens om genomförandet vid enheten där praktiken utförs och informerar klientfamiljerna om dessa. Den studerande informerar familjerna om sitt eget projekt.