Fortsätt till innehållet

Som sakkunnigt ämbetsverk för småbarnspedagogiken gör Utbildningsstyrelsen upp och beslutar om grunderna för planen för småbarnspedagogik. Utgående från grunderna utarbetas de lokala planerna för småbarnspedagogik.

 

Karlebys plan för småbarnspedagogik

Karlebys plan för småbarnspedagogik är ett dokument och pedagogiskt verktyg som försäkrar kvaliteten på den lokala småbarnspedagogiken.

All småbarnspedagogisk verksamhet i Karleby stad ska följa planen för småbarnspedagogik. Planen för småbarnspedagogik har utarbetats i en gemensam arbetsgrupp för personalen inom småbarnspedagogiken.

Nämnden för undervisning och fostran godkänner Karlebys plan för småbarnspedagogik. Planen uppdateras regelbundet och den gällande versionen är från 2022.

 

Barnets plan för småbarnspedagogik

En plan för småbarnspedagogik utarbetas för varje barn på ett daghem eller i familjedagvård. Den utarbetas i samarbete med vårdnadshavarna och barnet. Barnets plan för småbarnspedagogik utvärderas regelbundet.

Barnets styrkor och resurser samt individuella behov blir synliga i barnets plan. Barnets plan för småbarnspedagogik är en pedagogisk plan för hur barnet som individ ska beaktas i den småbarnspedagogiska verksamheten. Mer information om barnets plan ges vid enheterna för småbarnspedagogik.