Till innehållet

topImage

Innehållsförteckning

Du är här

Neristan - i Gamla Karleby

         Neristan

   

Neristan i Karleby är en av vårt lands enhetligaste och största bevarade trästadsdelar. Under seklen har Neristan formats av såväl landhöjning och bränder som stadens utveckling och den byggande människans outtröttlighet. 

Vid övergången till 2000-talet har Neristan etablerat sin ställning som en levande stadsdel med traditioner och som ett betydande kulturhistoriskt område. Neristans trumfkort är den gamla stadens anda, fridfullheten och den oförfalskade atmosfären från hundratals år.  


 
matkailu

Upp