Du är här

EOA member 2019 Black.jpg


                 INTERNATIONELL VERKSAMHET 

Agerandet på det internationella outsiderkonstfältet har varit mycket viktigt för ett litet museum som har marginalkonst som arbetsfält. Kontakten med de europeiska museerna, gallerierna och utställningsplatserna, studion och intressegrupper, forskare och sakkännare har gjort den finska ITE-konsten känd i Europa. Outsiderkonst har också importerats till Finland.

ITE Museet administrerade åren 2002 - 04 det första internationella projektet som gick under namnet Contemporary Folk Art in Europe – Equal Rights to Creativity. Sedan dess har museet varit med som sakkännare i närapå alla internationella utställningar som Maaseudun Sivistysliitto har producerat, bland annat i London och Budapest år 2004, Moskva 2005, Paris 2006, Randers Danmark 2008 och den stora gemensamma turnén för de nordiska länderna 2009 – 11.

ITE Museet har varit medlem i European Outsider Art Associationiin (EOA) sedan 2009 då den grundades. EOA är en europeisk nätorganisation vars uppgift är att förbättra outsiderkonstens och -konstnärernas ställning och uppskattning i Europa. Den samlar samman kulturorganisationer som koncentrerar sig på outsiderkonst, museer, gallerier, forskarteam, media samt studion och läroverk för konstnärer som behöver speciellt stöd. Från Finland medverkar ITE Museet, Maaseudun Sivistysliitto och konstcentret Kettuki. Organisationens ordförande är Thomas Röske som är direktör för den aktade Prinzhorn Collection från Heidelberg, viceordförande är MSL:s kulturproducent Raija Kallioinen. Organisationen verkar från GAIA-museet i Danmark.

EOA:s årsmöte samlar medlemmar från hela Europa, dessa lockas av seminarierna och de internationella utställningarna vilka hålls i samband med mötet. År 2011 hölls mötet i Helsingfors, de följande åren i Gent, Heidelberg och Paris. Palermo står som värd 2015. Tilläggsinformation om EOA:

http://www.outsiderartassociation.eu/.Upp

Uppdaterad 6.2.2019 | Skicka respons | Skriv ut