Du är här

Internationalisering och global fostran

Från internationell fostran till global fostran 

Global fostran är verksamhet som öppnar människornas ögon och sinnen för de olika verkligheterna i världen och väcker hos människorna en vilja att agera för en mera rättvis värld. (Utrikesministeriet: Globaaliin vastuuseen kasvaminen, 2010)


Plan för global fostran

Undervisningsväsendets plan för global fostran i Karleby (pdf-filen i högra spalten) kompletterar de lokala läroplanerna för den grundläggande utbildningen och gymnasiet och utstakar utvecklingsarbetet inom området för global fostran. Värdegrunderna och temaområdena i läroplanerna för den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen samt bl.a. millenniedeklarationen som antogs av FN 2000 ålägger genomförandet av global fostran. Millenniedeklarationens värderingar omfattar bl.a. frihet, jämlikhet, solidaritet, tolerans, demokrati, främjande av fred och skydd av miljön.

I denna strategi presenteras global fostran i skolor först på en allmän nivå och sedan på Karleby stads nivå genom att diskutera visionerna för och verksamhetsidéerna bakom global fostran samt dess samarbetsparter, bedömning och förnyelse. Avsikten med strategin är att den ska fungera som en utgångspunkt för och vara till hjälp vid planeringen av global fostran i skolor.


Blogg om global fostran

Karleby stad har skapat en blogg med temat global fostran där skolorna har möjlighet att utbyta erfarenheter och praxis samt spara material (länk till höger).

Karleby stads blogg är en informationskanal som är avsedd för alla som är intresserade av temat global fostran. Genom bloggen kan vi dela med oss av våra erfarenheter och få tips till vår egen verksamhet. Våra läroanstalters ansvarslärare för global fostran skriver i bloggen om olika evenemang och idéer. Bloggen upprätthålls av styrgruppen för global fostran. Om du vill publicera någonting i bloggen, kan du sända det till eeva-liisa.kiiskila(at)edu.kokkola.fi.      


Världsskolan i Karleby

Världsskolan är en stödtjänst för lärare och fostrare som omfattar global fostran. Syftet med Världsskolan är att introducera material om global fostran, som testats och konstaterats fungera i skolvärlden, för att stödja och underlätta genomförandet av global fostran i skolor.

De centrala arbetsmetoderna för Världsskolan är att erbjuda material samt stöd och handledning till undervisnings- och fostringspersonal, upprätthålla och uppdatera den omfattande läromedelbanken som finns på nätet samt utbilda undervisningspersonalen.

Du kan bekanta dig med Världsskolan genom att klicka på länken i högra spalten.

Upp

Uppdaterad 11.3.2019 | Skicka respons | Skriv ut