Du är här

Päikky

Småbarnspedagogiken vid Karleby stad har tagit i bruk systemet Päikky. Päikky riktar sig till föräldrar och används för planering och uppföljning av tider som barnet deltagit i småbarnspedagogik.

Barnets tider inom småbarnspedagogik bör planeras så noggrant som möjligt. Planerade tider tillsammans med den tid som barnet i verkligheten deltagit i småbarnspedagogiken utgör det timantal som faktureras för kalendermånaden.

Inloggningen till Päikky
https://kokkola.paikky.fi/#login

Aktivera användarnamnet och byte av lösenordet på finska
Instruktioner för föräldrar
Reservering av barnets tider inom småbarnspedagogik på finska

Dataskyddsbeskrivning på finska

De stödda webbläsarna är Google Chrome, Mozilla Firefox och Safari.

I servern kokkola.paikky.fi  -adressen kan man göra veckovisa reservationer för småbarnspedagogik, meddela förändringar i den låsta kalendern, spara förmodliga planer , kopiera planen för familjens andra barn samt följa den planerade och förbrukade  verksamhetstiden.

Kontaktuppgifter och användarnamn

Det telefonnummer som vårdnadshavarna meddelat till kontorstjänster till småbarnspedagogiken fungerar som vårdnadshavarnas personliga användarnamn i Päikky. Uppgifterna kan uppdateras via daghemsföreståndare eller kontorstjänster till småbarnspedagogiken.

Uppdaterad 9.6.2020 | Skicka respons | Skriv ut