Fortsätt till innehållet

Stöd i olika livssituationer

Karleby ungdomstjänster kan på olika sätt hjälpa och stödja barn och unga i olika åldrar samt deras vårdnadshavare i olika livssituationer.

 • Via Navigatorn i Mellersta Österbotten ges service med låg tröskel till unga och unga vuxna under 30 år.

  Vi erbjuder information, rådgivning och handledning bl.a. vid studieval och under studierna, i karriärplanering, i sysselsättningsfrågor och i frågor som gäller vardag och hälsa.

  Läs mera om Navigatorn i Mellersta Österbotten…

 • Syftet med uppsökande ungdomsarbete är att nå under 29-åriga unga som är i behov av stöd och att hjälpa dem att anlita sådana tjänster och övrigt stöd som främjar deras utveckling, självständighetsprocess, delaktighet i samhället och övriga livskompetens och som bidrar till deras möjligheter till utbildning och till inträde på arbetsmarknaden.

  Det uppsökande ungdomsarbetet grundar sig på frivillighet från den unges sida och samarbete med den unge.

  Läs mera om uppsökande ungdomsarbete…

 • Syftet med ankarverksamheten är att främja under 18-åriga barns och ungas välbefinnande och att förebygga brott. Verksamheten genomförs av det yrkesövergripande Ankarteamet med representanter för polisen, socialväsendet, hälso- och sjukvården och ungdomstjänster.

  Läs mera om Ankarteamet…

Ta kontakt