Till innehållet

Innehållsförteckning

Hjärtat av Kokkola-Neristan

Trähusstaden Neristan är en pärla i centrumet av Karlebys gamla stad som med sitt färgglada utseende väcker beundran för både besökarna och de lokala. Det är en av de mest värdefulla och omfattande bevarade trähusstäderna i vårt land. Byggtekniken av trähus utstrålar traditionellt österbottniskt snickerikunskap och harmonin i stadsplanen från 1665 förverkligas med gyllene snittet, som även Leonardo Da Vinci använde i sina konstverk under renässansen. 

Neristan täcker 12 kvarter, vilka rymmer hundratals trähus och innergårdar. De äldsta byggnader är från 1600-talet. Under århundradena har utseendet på Neristan formats av landhöjning, bränder såväl som stadens utveckling, men längs de atmosfäriska gatorna känner du andan från de gamla tiderna och den frid som den har medfört i århundraden. 

Även i dag syns tecken av hantverkare och sjömän som har bott i de gamla trähusen. Tittar du noga omkring, ser du porslinshundar i Neristans fönster. De hänvisar till en gammal tradition där sjömän hade porslinshundar som presenter till sina fruar från deras långa seglingsturer. Medan mannen var hemma, vände frun hundarna för att titta inåt mot huset, men när mannen befann sig på sin sjöresa, vändes hundarna mot gatan och samtidigt meddelade de till sin omgivning att husets herre är ut i havs. 

I Neristan hittar du även skvallerspeglar vid fönstren, vilka tar sina tittare direkt till 1800-talet, när fruarna satt hemma med sina broderier och följde på grannskapets händelser från spegeln. När man går längs gatorna i Neristan kan man också jämföra höjden på husens sockel. Ju högre sockel, desto rikare familj som huset bott. 

Bekanta dig med sjöstadens historia med en guide! Guidade rundvandringar i Neristan året runt bokas via Visit Kokkola. Alternativt kan du utforska på egen hand med hjälp av Neristan-broschyren.  


Neristan och Oppistan 
I det historiska Gamlakarleby hade förmögenheten påverkan på stadsinvånarnas val av boplats och i talspråk delades staden redan tidigt in i Neristan och Oppistan.   

På de rymliga tomterna i Oppistan i söder bodde stadens förmögna handelsmän och skeppsredare. Där låg också de offentliga byggnaderna såsom rådhuset och kyrkan.

I Neristan bodde hantverkare och sjömän och där var både byggnaderna och tomterna mindre ansenliga. Även inom Neristan fanns det en egen hierarki, enligt vilken Storgatan var det mest förmögna och finaste området där de största byggnaderna och tomterna i Neristan låg.     

Med ”gamlastan” i Karleby avses idag området Neristan, som är en av Finlands bäst bevarade stadshelheter från stormaktstiden. Trots rivningshoten på 1960-talet har Neristan lyckats bevara sin ursprungliga prägel som gammal trästad. Oppistan-området däremot kom under stor press för modernisering sedan 1950-talet, vilket har lett till att några av dess gamla och värdefulla byggnader har rivits. 


Stadsplanering 
Neristan i Karleby är en av Finlands värdefullaste gamla trästadsdelar med en rutstadsplan från 1600-talet.   Stadens första stadsplan gjordes på 1620-talet strax efter grundandet av staden. I denna stadsplan var tomterna oregelbundna, gatorna och kvartersraderna följde fritt stadssundets strandlinje. 

Neristan fick sin nuvarande stadsplan efter den stora branden år 1664 då staden förstördes nästan helt. Planen gjordes av Johan Persson Gädda år 1665 enligt renässansens ideal. Nytt var bland annat att husen byggdes med långsidan parallellt med gatan och att endast bostadshus fick placeras vid gatorna, gårdsbyggnaderna skulle byggas i bakre delen av tomten. Den gamla stadsdelens tomter avgränsas fortfarande av byggnaderna och staketen med sina portar. 


Byggd miljö 
Byggnaderna i Neristan härstammar till största delen från 1800-talet med undantag av några äldre byggnader från 1600-talet. Söder om kyrkan ligger den mest betydande av dem, skolhuset eller pedagogiet, som så vitt man vet är Finlands äldsta bevarade profana träbyggnad i stadsmiljö.

Den vanligaste byggnadstypen på 1600-talet var dock ett rektangulärt, lågt och smalt hus i en plan med sadeltak. På 1700-talet blev det vanligare med borgarhus i två plan i likhet med Lassanderska huset. Prästgården i Karleby inspirerade till byggande av stora byggnader med sidokammarstugor också i staden såsom skeppsredare Johan Rahms gård på Storgatan. Byggnaderna uppfördes allmänt på sten sockel, stockarna bilades och fasaderna målades med rödmylla. Stadens största och mäktigaste byggnader byggdes på området Oppistan, men också Neristans enkla hus byggdes i en harmonisk stil. Det knappa utrymmet och gårdarna utnyttjades noggrant. 

I början på 1800-talet hade Karleby sin blomstringstid. På den tiden var staden ett av Finlands viktigaste centrar inom tjärhandel och handelssjöfart. De förmögna skeppsredarna Anders Donner och Anders Roos lät bygga stadens första stenhus. Nuvarande rådhuset ritades av C.L. Engel och färdigställdes år 1842. I nybyggnaderna i Oppistan betonades fasadernas regelbundenhet och arkitektoniska uppställning. De målades med ljus oljefärg. I Neristan följde man dock de traditionella former och byggsätt. 

På 1960-talet var Neristans framtid hotad då man planerade att riva de gamla trähusen och ersätta dem med moderna flervåningshus. Man insåg områdets kulturhistoriska värde på 1970-talet då Neristan fick sin skyddsplan. 

Trähusstaden Neristan

Trähusstaden Neristan

Neristans sommar


Neristans vinter

Gamla stad Neristan

Neristans poslinshundar

Tekstisi tulee tähän.


matkailu

Upp