Hyppää sisältöön

Kaupunkisuunnittelu vastaa kaupungin katujen ja yleisten alueiden rakentamisen suunnittelusta. Suunnitelmia laaditaan vuosittaisen talousarvion mukaisesti.

Katusuunnitelmat ja niihin liittyvät rakennussuunnitelmat laaditaan asemakaavan mukaisille katualueille.

Katusuunnitelmissa määritellään mm.:

 • kadun poikkileikkaus
 • kadun korkeusasema
 • pintamateriaalit
 • kuivatusjärjestelyt
 • katualueen liikennejärjestelyt

Lisäksi suunnitelmissa esitetään tarvittaessa:

 • istutukset
 • mahdolliset pysyväisluonteiset rakenteet ja laitteet, kuten kalusteet ja valaisinpylväät

Kadut suunnitellaan maankäyttö- ja rakennuslain mukaisessa prosessissa. Kiinteistönomistajia tiedotetaan suunnittelusta ja heillä on myös mahdollisuus vaikuttaa siihen. Sen voi tehdä suunnittelun kuluessa tai suunnitelman virallisena nähtävilläoloaikana.

Voit seurata infrasuunnitelmien laatimista ja osallistua kuulutuksissa mainitulla tavalla. Suunnitelmista kuulutetaan Kokkola -lehdessä sekä Kokkolan kaupungin Internet- sivuilla. Lisäksi suunnittelusta tiedotetaan katualueeseen rajoittuvia kiinteistöjä.

 

Katujen ja kuntatekniikan rakentaminen-sivustolle
 • Ei valmisteluvaiheessa uusia suunnitelmia.

 • Suunnitelmia nähtävillä (MRA 43§) 18.4.– 1.5.2024 välisen ajan. Lisätietoja Eero Timonen.
  Jalankulku- ja pyöräilyväylä välillä Tehtaankatu-Port Tower

  • Asemapiirustus 5177a
  • Asemapiirustus 5177b
  • Asemapiirustus 5177c
  • Pituus- ja poikkileikkaus 5177d
  • Pituus- ja poikkileikkaus 5177e
 • Isomastontie välillä Kaanaanmaantie-Vasikkasaarentie. Nähtävillä  14.– 27.3.2024 välisen ajan. Lisätietoja Antti Kortelainen.
  Katusuunnitelmaselostus,  Asemapiirustus 5173a, Pituus- ja poikkileikkaus 5173b, Havainnekuva

  Mestarintie välillä Heinolankaari – Teollisuustie. Nähtävillä 8.– 21.2.2024 välisen ajan. Lisätietoja Eero Timonen.
  Asemapiirustus 5159a, Asemapiirustus 5159b, Pituus- ja poikkileikkaus 5159 c, Havainnekuva 5159

  Vanhansatamanlahdentien linja-autopysäkki. Nähtävillä 8.– 21.2.2024 välisen ajan. Lisätietoja Eero Timonen.
  Asemapiirustus 5158

  Santahaan laskuojan putkitus ja jalankulku- ja pyöräilyväylä välillä Tehtaankatu-jalkapallohalli. Nähtävillä 14.– 29.12.2023 välisen ajan. Lisätietoja Antti Kortelainen.
  Asemapiirustus 5175 a, Jalankulku- ja pyöräilyväylän pituus- ja poikkileikkaus 5175 b, Hv-viemärilinjan pituus- ja poikkileikkaus 5175 c

  Onkitie, Katiskatie, Mertatie ja Haavitie kokonaan + jalankulku- ja pyöräilyväylät (Puntusranta). Nähtävillä 9.– 22.11.2023 välisen ajan. Lisätietoja Tero Luokkala. Asemapiirustus 5174a, Havainnekuva, Pituus- ja poikkileikkaus, Onkitie 5174b, Pituus- ja poikkileikkaus, Onkitien jkpp 5174c, Pituus- ja poikkileikkaus, jkpp välillä Onkitie-Katiskatie, 5174d,Pituus- ja poikkileikkaus, Katiskatie 5174e, Pituus- ja poikkileikkaus, Mertatie  5174f, Pituus- ja poikkileikkaus, Mertatien jkpp 5174g, Pituus- ja poikkileikkaus, jkpp välillä Katiskatie-Mertatie 5174h, Pituus- ja poikkileikkaus, Haavitie 5174i, Pituus- ja poikkileikkaus, jkpp välillä Haavitie-272-410-3-9 5174j, Liikenteenohjaussuunnitelma 5174k

  Jalankulku- ja pyöräilyväylä välillä Vidnäsinkuja -Nahkurinkatu. Nähtävillä 9.– 22.11.2023 välisen ajan. Lisätietoja Antti Kortelainen.
  Asemapiirustus 5140a, Pituus- ja poikkileikkaus 5140b

  Libeckinkatu välillä Mariankatu – Herman Renlundin katu. Nähtävillä 31.8.– 13.9.2023 välisen ajan. Lisätietoja Antti Kortelainen.
  Katusuunnitelmaselostus, Asemapiirustus 5155a, Pituus- ja poikkileikkaus, Libeckinkatu 5155b, Pituus- ja poikkileikkaus, Lehtipolku 5155c, Pituus- ja poikkileikkaus, Urpupolku 5155d, Pituus- ja poikkileikkaus, Silmupolku 5155e, Havainnekuva

  Isopurjeentie, Takilatie ja Klyvarintie välillä Kaanaanmaantie – Isomastontie. Nähtävillä 18.– 31.5.2023 välisen ajan. Lisätietoja Antti Kortelainen. Katusuunnitelmaselostus, Asemapiirustus 5151a,  Pituus- ja poikkileikkaus, Isopurjeentie 5151b,  Pituus- ja poikkileikkaus, Takilatie 5151c,  Pituus- ja poikkileikkaus, Klyvarintie 5151d,  Havainnekuva

  Antti Chydeniuksen kadun ja Pohjoisväylän liittymän oikealle kääntyvien kaista. Nähtävillä 18.– 31.5.2023 välisen ajan. Lisätietoja Antti Kortelainen. Asemapiirustus 5156

  Pohjoisväylän vasemmalle kääntyvien kaistan pidentäminen välillä Kustaa Aadolfin katu – Lottelundin kiertoliittymä. Nähtävillä 18.– 31.5.2023 välisen ajan. Lisätietoja Antti Kortelainen. Asemapiirustus 5157

   

  Nahkiaisentie kokonaan sekä jalankulku- ja pyörätiet välillä Nahkiaisentie-Puntuksentie ja Nahkiaisentie-Borgintie. (Puntusranta).  Nähtävillä 15. – 29.12.2022 välisen ajan. Lisätietoja Tero Luokkala. Asemapiirustus 5150a,  Pituus- ja poikkileikkaus 5150b, Pituus- ja poikkileikkaus 5150c,  Pituus- ja poikkileikkaus 5150d,  Pituus- ja poikkileikkaus  5150e,  Liikenteenohjaussuunnitelma 5150f,  Havainnekuva

  Morsiussaarentie välillä Vikåbergintie – pl 610. Nähtävillä 15. – 29.12.2022 välisen ajan. Lisätietoja Antti Kortelainen.
  Asemapiirustus  5141a, Asemapiirustus  5141b, Pituusleikkaus 5141c, Pituusleikkaus 5141d, Poikkileikkaukset 5141e, Havainnekuva 1, Havainnekuva 2

  Björkgreninpolku välillä Laxinpolku-Björkgreninpolku 28. Nähtävillä 7.– 20.7.2022 välisen ajan. Lisätietoja Anette Korkiakangas. Asemapiirustus 5133a, Pituus- ja poikkileikkaus 5133b

  Kaanaanmaantie välillä Vasikkasaarentie – Halkokarintie. Nähtävillä 15.– 28.9.2022 välisen ajan. Lisätietoja Antti Kortelainen ja Anette Korkiakangas. Asemapiirustus 5136a,  Pituus- ja poikkileikkaus 5136b,  Liikennemerkkisuunnitelma 5136c, Havainnekuva

  Kaarlelankatu välillä Pitkänsillankatu-Rautatienkatu (pysäköintiruudut ja jalkakäytävän muutokset). Nähtävillä  25.8.– 7.9.2022 välisen ajan. Lisätietoja Tero Luokkala. Asemapiirustus 5138a, Poikkileikkaukset 5138b, Havainnekuva

  Pärehöylääjäntie kokonaan.  Nähtävillä  18.– 31.8.2022  välisen ajan. Lisätietoja Tero Luokkala.
  Asemapiirustus 5137a,  Pituus- ja poikkileikkaus 5137b, Havainnekuva

  Huhdantie välillä Antti Chydeniuksen katu – Ouluntie. Nähtävillä 26.5.– 8.6.2022 välisen ajan. Lisätietoja Antti Kortelainen.
  5115a_uusi, 5115b_uusi, 5115c_uusi, 5115d_uusi, 5115e

  Kiviniityn koulun liikennejärjestelyt Kuusitiellä välillä Kuusitie 5 – Mariankatu. Nähtävillä 26.5.– 8.6.2022 välisen ajan. Lisätietoja Anette Korkiakangas. 5132a, 5132b

  Ouluntien pohjoisosa/ Pohjoisväylä (Piispanmäki). Nähtävillä 26.5.– 8.6.2022 välisen ajan. Lisätietoja Jouni Laitinen.
  Sijaintikartta,  Suunnitelmaselostus, Katujärjestelypiirustus 5129_b1, Pituusleikkaus, J1 5129_b2, Tyyppipoikkileikkaus, kiertoliittymä 5129_b3, Pituusleikkaus, tyyppipoikkileikkaus, Ouluntie 5129_b4, Pituusleikkaus, tyyppipoikkileikkaus, Pohjoisväylä 5129_b5,  Pituusleikkaus, tyyppipoikkileikkaus, Puntuksentie 5129_b6, Pituusleikkaus, Strangintie 5129_b7

  Rantakatu välillä Pitkänsillankatu– Antti Chydeniuksen katu. Nähtävillä 19.5.– 1.6.2022 välisen ajan. Lisätietoja Tero Luokkala.

  • Rantakatu välillä Pitkänsillankatu – Torikatu. 5120a, 5120b, 5120c
  • Rantakatu välillä Torikatu – Pormestarinkatu. 5120d, 5120e, 5120f
  • Rantakatu välillä Pormestarinkatu – Antti Chydeniuksen katu. 5120g, 5120h, 5120i
  • Havainnekuva 5120j
  • Liikennemerkkisuunnitelmat.
   välillä Pitkänsillankatu – Pormestarinkatu 5120k
   välillä Pormestarinkatu – Antti Chydeniuksen katu 5120l
 • Katusuunnitelmien valmisteluun voi osallistua kaupunkisuunnittelussa kahden viikon ajan ottamalla yhteyttä infrasuunnittelijoihin tai lausumalla kirjallisen mielipiteen.
  Katusuunnitelmat ovat julkisesti nähtävillä 2 viikkoa ennen suunnitelmien hyväksymistä kaupungintalon asiakaspalvelussa ja kaupungin Internet – sivuilla.
  Nähtävilläolon aikana suunnitelmista voi tehdä kirjallisen muistutuksen. Muistutukset käsitellään kaupunkirakennelautakunnassa.
  Muistutuksessa yhteystiedot mainittava. Kuoreen tai viestiin  asiakohdan nimi.
  Osoite:
  Kokkolan kaupunki/ kaupunkiympäristö, hallinto
  PL 43, 67101 KOKKOLA
  s-posti: kirjaamo.kaupunkiymparisto@kokkola.fi

Yhteystiedot