Fortsätt till innehållet
En man och två barn cyklar längs somriga Sundet. Mannen cyklar före med en ryggsäck på ryggen och barnen följer efter honom. Alla har cykelhjälmar på sig och flickan närmast kameran har en ljusröd, randig klänning. Mannen och det andra barnet har shorts och t-skjorta. Runt cyklisterna finns rikligt med lummiga lövträd och på andra sidan Sundet syns en parkbänk i bakgrunden.

Infrastruktur­planering

Ansvarsområdet Planering ansvarar för planeringen av anläggandet av stadens gator och allmänna områden. Planer utarbetas årligen inom ramen för budgeten.

Gatuplaner och anslutande byggplaner utarbetas för gatuområden som ingår i detaljplaner.
I gatuplanerna slås fast bl.a.

– gatans genomskärning
– gatans höjdläge
– beläggningsmaterial
– dräneringsarrangemang
– gatuområdets trafikregleringar

Vid behov ger planerna dessutom information om
– planteringar
– eventuella konstruktioner och anordningar av bestående karaktär, exempelvis möbler och belysningsstolpar

Gatorna planeras i den ordning som anges i markanvändnings- och bygglagen. Fastighetsägarna informeras om planeringen och har även möjlighet att påverka den. Planeringen kan påverkas under pågående planering eller under den tid som planen är offentligt framlagd.

Du kan följa med utarbetandet av infrastrukturplaner och delta på det sätt som anges i kungörelserna. Planer kungörs i tidningen Kokkola och på Karleby stads webbplats. Dessutom informeras fastigheter som gränsar till gatuområdet om planeringen.

Byggande av gator och kommunalteknik
 • Beredningen av gatuplaner inleds (MBF 42 §) under tiden 7– 20.7.2022. Mer information ger Anette Korkiakangas.

  • Kanaanslandsvägen avsnittet Halkokarivägen-Kalvholmsvägen
 • Förslag till gatuplaner (MBF 43 §), framläggningstid 7– 20.7.2022. Mer information ger Anette Korkiakangas.

  Björkgrensstigen på avsnittet Laxstigen- Björkgrensstigen 28

  • Situationsplan 5133a
  • Längd- och tvärprofil 5133b

   

 • Huhtavägen på avsnittet Anders Chydenius gata- Uleåvägen.  Framläggningstid 26.5– 8.6.2022. Mer information ger Antti Kortelainen. 5115a_ny, 5115b_ny, 5115c_ny, 5115d_ny, 5115e

  Trafikarrangemang vid Kiviniityn koulu på Granvägen på avsnittet Granvägen 5 – Mariegatan. Framläggningstid 26.5– 8.6.2022. Mer information ger Anette Korkiakangas. 5132a, 5132b

  Norra delen av Uleåvägen / Norraleden (Biskopsbacken). Framläggningstid 26.5– 8.6.2022. Mer information ger Jouni Laitinen.
  Lägeskarta, Planbeskrivning, Ritning över gatuarrangemang 5129_b1, Längdsnitt, J1, 5129_b2, Längdsnitt, cirkulationsplats 5129_b3, Längdsnitt, typtvärsnitt, Uleåvägen 5129_b4, Längdsnitt, typtvärsnitt, Norraleden 5129_b5, Längdsnitt, typtvärsnitt, Puntusvägen 5129_b6, Längdsnitt, Strangsvägen 5129_b7

  Strandgatan på avsnittet  Långbrogatan – Anders Chydenius gata. Framläggningstid 19.5– 1.6.2022. Mer information ger Tero Luokkala.

  • Strandgatan på avsnittet Långbrogatan- Torggatan. 5120a, 5120b,  5120c
  • Strandgatan på avsnittet Torggatan- Borgmästaregatan. 5120d,  5120e, 5120f
  • Strandgatan på avsnittet Borgmästaregatan- Anders Chydenius gata. 5120g, 5120h,  5120i
  • Illustration 5120j
  • Trafikmärkesplaner:
   på avsnittet Långbrogatan- Borgmästaregatan 5120k
   på avsnittet Borgmästaregatan- Anders Chydenius gata 5120l

   

  Åtgärder för förbättrande av trafiksäkerheten. Framläggningstid 12– 25.5.2022.

  • Broändavägen på avsnittet Kallisvägen-Pölsstigen samt arrangemang för ledsagningstrafik längs Broändastigen. Mer infomation ger Anette Korkiakangas. 5130a, 5130b, 5130c, 5130d
  • Närvilägatan på avsnittet Byggmästaregatan-Trolleborgsgatan. Mer information ger Antti Kortelainen. 5105a, 5105b
  • Bondegatan på avsnittet Teknologigatan-Nordgränd. Mer information ger Antti Kortelainen. 5106 , 5105b
  • Hagagatan på avsnittet Nordgränd-Trolleborgsgatan. Mer information ger Antti Kortelainen. 5107_ny, 5105b

   

  • Hamngatan avsnittet Pottstrandsvägen – Aftonrodnadsvägen. Framläggningstid 10– 23.3.2022. Mer information ger Antti Kortelainen.  5099a_ny (pdf), 5099b_ny (pdf)
  • Pottagränden, Kelviå. Framläggningstid 10– 23.2.2022. Mer information ger Antti Kortelainen. 5116a (pdf), 5116b (pdf)
  • Ahlskogsvägen , Lergropsvägen och kombinerad cykel- och gångled på avsnittet Ahlskogsvägen- Lergropsvägen. Framläggningstid 9– 22.12.2021. Mer information ger Anette Korkiakangas. Illustration (pdf), 5111a_ny (pdf), 5111b_ny (pdf), 5112a, 5113a_ny (pdf), 5112b_ny (pdf), 5113b_ny (pdf)
  • Stranddynsvägen på avsnittet Sexmansvägen-Strandvallsbågen och Stranddynsgränden. Framläggningstid 2– 15.12.2021. Mer information ger Tero Luokkala. 5110a_ny (pdf), 5110b_ny (pdf), 5110c_ny (pdf)
  • Vinkelgatan avsnittet Torggatan- Karlebygatan. Framläggningstid 21.10– 3.11.2021. Mer information ger Antti Kortelainen. Beskrivning av gatuplanen (pdf), 5108a (pdf), 5108b (pdf), 5108c (pdf)
  • Mittersbackvägen på avsnittet Gamla Uleåvägen-Köykärgränd. Framläggningstid 7– 20.10.2021. Mer information ger Tero Luokkala. 5096a (pdf), 5096b (pdf), 5096c (pdf)
  • Björkhagsvägen avsnittet Norraleden och Knegarevägen. 12– 25.8.2021. Mer information ger Antti Kortelainen. 5100 (pdf)
  • Björkhagsvägen avsnittet Båtnäsvägen och Hummelstigen. 12– 25.8.2021. Mer information ger Antti Kortelainen. 5101 (pdf)
  • Guldbromsstigens skjutstrafikplats (Björkhagen). 27.5– 9.6.2021. Mer information ger: Antti Kortelainen. 5102 (pdf)
  • Pottstrandsvägen avsnittet Betingvägen – Aftonrodnadsvägen. 13.– 26.5.2021. Mer information ger Antti Kortelainen. Situationsplan 5098 (pdf)
  • Kombinerad cykelväg och gångbana på avsnittet Betingvägen–Yxpila skola. 1.– 14.4.2021. Mer information ger Antti Kortelainen. 5094a (pdf), 5094b (pdf)
  • Tjärmagasinsstråkets körförbindelser inom kvarter 15 från Mustakarivägen till strandtomterna och de nya båthusen (Tjärmagasinsstråket). Framläggningstid 11– 24.3.2021. Mer information ger Tero Luokkala. 5091a (pdf)
  • Östra Båthusvägen avsnittet Vallvägen – Halkokarivägen (5086 abcd).  21.1 – 3.2.2021. Mer information ger Tero Luokkala. 5086a
  • Lochteå – Maringais; kombinerad cykel- och gångbana på avsnittet Lankila – riksväg 8 (5085 abc) 14–27.1.2021. Mer information ger Anette Korkiakangas. 5085a
  • Mitterstbackvägen, avsnittet Köukargränd – Mitterstbackgränden samt Mitterstbackgränden i sin helhet. Kombinerad cykel- och gångbana, avsnittet Mitterstbackgränden – Skäppastige.(5083 abcde). 10 – 23.12.2020. Mer information ger Tero Luokkala. 5083a

   

 • Det är möjligt att delta i beredningen av gatuplaner vid stadsmiljösektorns Planering under två veckors tid genom att kontakta stadens infraplanerare eller genom att yttra sin åsikt skriftligt.
  Gatuplanerna hålls offentligt framlagda under två veckor vid stadshusets kundtjänst och på stadens webbplats före planerna godkänns.
  Du kan lämna in en skriftlig åsikt under framläggningstiden. Åsikterna behandlas av stadsstrukturnämnden.
  Infoga kontaktuppgifter om dig i åsikten och märk kuvertet eller meddelandet med ärendets namn.
  Adress:
  Karleby stad / Stadsmiljö, förvaltning
  PB 43, 67101 KARLEBY
  e-post: kirjaamo.kaupunkiymparisto@kokkola.fi

   

Kontaktinformation