Fortsätt till innehållet
En man och två barn cyklar längs somriga Sundet. Mannen cyklar före med en ryggsäck på ryggen och barnen följer efter honom. Alla har cykelhjälmar på sig och flickan närmast kameran har en ljusröd, randig klänning. Mannen och det andra barnet har shorts och t-skjorta. Runt cyklisterna finns rikligt med lummiga lövträd och på andra sidan Sundet syns en parkbänk i bakgrunden.

Infrastruktur­planering

Ansvarsområdet Planering ansvarar för planeringen av anläggandet av stadens gator och allmänna områden. Planer utarbetas årligen inom ramen för budgeten.

Gatuplaner och anslutande byggplaner utarbetas för gatuområden som ingår i detaljplaner.
I gatuplanerna slås fast bl.a.

– gatans genomskärning
– gatans höjdläge
– beläggningsmaterial
– dräneringsarrangemang
– gatuområdets trafikregleringar

Vid behov ger planerna dessutom information om
– planteringar
– eventuella konstruktioner och anordningar av bestående karaktär, exempelvis möbler och belysningsstolpar

Gatorna planeras i den ordning som anges i markanvändnings- och bygglagen. Fastighetsägarna informeras om planeringen och har även möjlighet att påverka den. Planeringen kan påverkas under pågående planering eller under den tid som planen är offentligt framlagd.

Du kan följa med utarbetandet av infrastrukturplaner och delta på det sätt som anges i kungörelserna. Planer kungörs i tidningen Kokkola och på Karleby stads webbplats. Dessutom informeras fastigheter som gränsar till gatuområdet om planeringen.

Byggande av gator och kommunalteknik
 • Inga nya planer i beredningskede.

   

 • Inga nya planer finns offentligt framlagda.

  • Vinkelgatan avsnittet Torggatan- Karlebygatan. Framläggningstid 21.10– 3.11.2021. Mer information ger Antti Kortelainen. Beskrivning av gatuplanen (pdf), 5108a (pdf), 5108b (pdf), 5108c (pdf)
  • Mittersbackvägen på avsnittet Gamla Uleåvägen-Köykärgränd. Framläggningstid 7– 20.10.2021. Mer information ger Tero Luokkala. 5096a (pdf), 5096b (pdf), 5096c (pdf)
  • Björkhagsvägen avsnittet Norraleden och Knegarevägen. 12– 25.8.2021. Mer information ger Antti Kortelainen. 5100 (pdf)
  • Björkhagsvägen avsnittet Båtnäsvägen och Hummelstigen. 12– 25.8.2021. Mer information ger Antti Kortelainen. 5101 (pdf)
  • Guldbromsstigens skjutstrafikplats (Björkhagen). 27.5– 9.6.2021. Mer information ger: Antti Kortelainen. 5102 (pdf)
  • Pottstrandsvägen avsnittet Betingvägen – Aftonrodnadsvägen. 13.– 26.5.2021. Mer information ger Antti Kortelainen. Situationsplan 5098 (pdf)
  • Kombinerad cykelväg och gångbana på avsnittet Betingvägen–Yxpila skola. 1.– 14.4.2021. Mer information ger Antti Kortelainen. 5094a (pdf), 5094b (pdf)
  • Tjärmagasinsstråkets körförbindelser inom kvarter 15 från Mustakarivägen till strandtomterna och de nya båthusen (Tjärmagasinsstråket). Framläggningstid 11– 24.3.2021. Mer information ger Tero Luokkala. 5091a (pdf)
  • Östra Båthusvägen avsnittet Vallvägen – Halkokarivägen (5086 abcd).  21.1 – 3.2.2021. Mer information ger Tero Luokkala. 5086a
  • Lochteå – Maringais; kombinerad cykel- och gångbana på avsnittet Lankila – riksväg 8 (5085 abc) 14–27.1.2021. Mer information ger Anette Korkiakangas. 5085a
  • Mitterstbackvägen, avsnittet Köukargränd – Mitterstbackgränden samt Mitterstbackgränden i sin helhet. Kombinerad cykel- och gångbana, avsnittet Mitterstbackgränden – Skäppastige.(5083 abcde). 10 – 23.12.2020. Mer information ger Tero Luokkala. 5083a

   

 • Det är möjligt att delta i beredningen av gatuplaner vid stadsmiljösektorns Planering under två veckors tid genom att kontakta stadens infraplanerare eller genom att yttra sin åsikt skriftligt.
  Gatuplanerna hålls offentligt framlagda under två veckor vid stadshusets kundtjänst och på stadens webbplats före planerna godkänns.
  Du kan lämna in en skriftlig åsikt under framläggningstiden. Åsikterna behandlas av stadsstrukturnämnden.
  Infoga kontaktuppgifter om dig i åsikten och märk kuvertet eller meddelandet med ärendets namn.
  Adress:
  Karleby stad/registratur
  PB 43, 67101 KARLEBY
  e-post: kokkola@kokkola.fi

   

Kontaktinformation