Hyppää sisältöön
Ilmasta kuvattu näkymä Tehtaankadun liikenneympyrästä ja sen lähialueesta teineen ja rakennuksineen. Hieman kauempana, liikenneympyrästä erkaantuvan Torikadun keskellä seisoo Kokkolan vanha vesitorni.

Liikenne­suunnittelu

Liikennesuunnittelu on osa maankäytön suunnittelua, joka sisältää ajoneuvoliikenteen verkkojen, kaupungin katujen, joukkoliikenteen sekä kävely- ja pyöräilyverkon suunnittelun.

Liikenteen sujuvuus ja turvallisuus ovat liikennesuunnittelun keskeisiä tavoitteita.

Liikennesuunnitteluun kuuluvat myös:

  • pysäköinnin suunnittelu
  • liikennemerkit ja opasteet
  • liikennevalot
  • liikennetutkimus

LIIKENNETURVALLISUUS

Liikenneturvallisuussuunnitelma sisältää katsauksen Kokkolan liikenneturvallisuuden nykytilaan, tavoitteet liikenneturvallisuustyölle sekä toimenpideohjelman liikenneympäristön turvallisuusongelmien parantamiseksi.

Kokkolaan on perustettu liikenneturvallisuustyöryhmä, joka muodostuu eri viranomaisten ja sidosryhmien edustajista ja he laativat vuosittain liikenneturvallisuustyön toimintasuunnitelman.

Liikenneturvallisuuden kehitystä seurataan asiakkailta saadun palautteen avulla sekä tilastoimalla ja analysoimalla poliisin onnettomuusrekisterin liikenneonnettomuuksia.

PYÖRÄILY JA JALANKULKU

Kaupunki pyrkii edistämään pyöräilyä ja jalankulkua monipuolisesti ja turvallisesti. Verkostoja täydennetään suunnittelemalla laajempia yhtenäisiä kokonaisuuksia.
Kaupunki on aloittanut keskustan erillisten pyöräilyväylien toteuttamisen Rantakadulta ja väyliä lisätään tulevien vuosien aikana.

Liikenneonnettomuusraportti 2020

Yhteystiedot