Hyppää sisältöön

Liikennesuunnittelu on osa maankäytön suunnittelua, joka sisältää ajoneuvoliikenteen verkkojen, kaupungin katujen, joukkoliikenteen sekä kävely- ja pyöräilyverkon suunnittelun.

Liikenteen sujuvuus ja turvallisuus ovat liikennesuunnittelun keskeisiä tavoitteita.

Liikennesuunnitteluun kuuluvat myös:

  • pysäköinnin suunnittelu
  • liikennemerkit ja opasteet
  • liikennevalot
  • liikennetutkimus

LIIKENNETURVALLISUUS

Liikenneturvallisuussuunnitelma sisältää katsauksen Kokkolan liikenneturvallisuuden nykytilaan, tavoitteet liikenneturvallisuustyölle sekä toimenpideohjelman liikenneympäristön turvallisuusongelmien parantamiseksi.

Kokkolaan on perustettu liikenneturvallisuustyöryhmä, joka muodostuu eri viranomaisten ja sidosryhmien edustajista ja he laativat vuosittain liikenneturvallisuustyön toimintasuunnitelman.

Liikenneturvallisuuden kehitystä seurataan asiakkailta saadun palautteen avulla sekä tilastoimalla ja analysoimalla poliisin onnettomuusrekisterin liikenneonnettomuuksia.

PYÖRÄILY JA JALANKULKU

Kaupunki pyrkii edistämään pyöräilyä ja jalankulkua monipuolisesti ja turvallisesti. Verkostoja täydennetään suunnittelemalla laajempia yhtenäisiä kokonaisuuksia.
Kaupunki on aloittanut keskustan erillisten pyöräilyväylien toteuttamisen Rantakadulta ja väyliä lisätään tulevien vuosien aikana.

KOKKOLAN MELUSELVITYS 2014 JA ENNUSTE VUODELLE 2030

Kokkolassa on vuonna 2014 valmistunut laaja meluselvitys. Selvitys kattaa Kokkolan kantakaupungin alueen aina Kälviän kirkonkylälle asti. Selvityksessä huomioidut nykytilan tiedot perustuvat vuoden 2013 lähtötietoihin. Lisäksi selvityksessä on mallinnettu vuoden 2030 ennustetilanne, jossa on huomioitu raideliikenteessä ja tieliikenteessä tapahtuvat muutokset.

Meluselvityksessä on huomioitu tieliikennemelu, raideliikennemelu, ratapihojen melu, Ykspihlajan satama- ja suurteollisuusalueen melu, kivilouhimoiden ja -murskaamoiden melu, Vaasantien ampumaradan melu, Nyängsmossenin motocrossradan melu, Hanhinevan moottoriurheiluradan melu (vain ennustetilanne) sekä tuulivoimaloiden melu.

 

Yhteystiedot