Hyppää sisältöön
Näkymä istutuksia täynnä olevalle Tehtaankadulle. Kuvan keskellä on kukkia tulvillaan oleva suuri kukkaruukku, jonka keskeltä nousee musta, metallinen, moneen eri suuntaan viittova opaskyltti.

Nimistöasiat

Nimistötoimikunta on kaupunginhallituksen asettama toimikunta kaupungin katujen, kaupunginosien ja asuntoalueiden nimistöasioita varten.

Toimikunnassa ovat edustettuina:

 • Paikalliset kotiseutuyhdistykset (Vi Neristassbor, Karleby Hembygdsförening, Öja Hembygdsförening, Kokkola-Seura sekä Kälviän ja Lohtajan kotiseutuyhdistykset)
 • Sivistyslautakunta
 • Kaupunkiympäristö
 • Konsernihallinto- ja keskushallintopalvelut (kielenkääntäjä)

Toimikunnan puheenjohtajana toimii museotoimenjohtaja ja sihteerinä kaupunkiympäristön edustaja.

Nimistötoimikunnan pöytäkirjat
 • Katujen ja teiden nimet saavat lainvoiman asemakaavassa tai nimistötoimikunnan päätöksellä.

  Nimistötoimikunta toimii yhteistyössä kuntalaisten kanssa.

  Nimistöä laadittaessa huomioidaan paikallinen kieli, perinne, kulttuuri ja historia. Nimistötoimikunta perehtyy omassa valmistelussaan asiakohtiin laajasti ja asiantuntevasti, mm. kylien osalta kotiseutuyhdistysten edustajien kautta.

  Nimen käsittelyn yhteydessä kiinnitetään erityistä huomiota oikeakielisyyteen ja ruotsinkielisestä kieliasusta pyydetään tarvittaessa lausunto Kotimaisten kielten keskukselta.

  Osoitejärjestelmään liittyvien teiden ja katujen nimeämisehdotuksia ja aloitteita voi jättää nimistötoimikunnalle.

 • Kunnan osoitejärjestelmän mukaisten katujen ja teiden nimikilpien pystyttämisestä vastaa kunta.

  Kadun ja tien nimikilven tarkoituksena on osoittaa kadun sekä maan- tai yksityisen tien kunnan osoitejärjestelmän mukainen nimi.

  Nimikilpi ja pylväs tai nimikilpi sijoitetaan joko kunnan maalle tai se voidaan sijoittaa kiinteistölle tai kiinnittää rakennukseen maankäyttö- ja rakennuslain 163§:n ja 161-162 §:ien mukaisesti sopimalla kiinteistön omistajan ja haltijan kanssa.

  Kadun tai muun liikenneväylän risteykseen tai liittymään ei ilman kunnan viranomaisen lupaa saa asettaa liikenneväylän nimeä tai liikenneväylän varrella olevaa kohdetta osoittavaa kilpeä.

Yhteystiedot