Hyppää sisältöön
Lintuperspektiivistä tehty havainnekuva suunnitelmavaiheessa olevasta urheilupuiston hybridiareenasta ja sen lähiympäristöstä.

Kehittämis­hankkeet

Kokkolan kehittämisen kärkihankkeiksi on kaupungin elinvoimaohjelmassa 2019 – 2022 nimetty seuraavat:

KLARA -hanke – Kokkolan raideliikenteen ja keskusta-alueen kehittämishanke
Urheilupuiston/tapahtumapuiston kehittäminen
Kokkola Industrial Park, KIP -alueen kehittäminen
Kansallinen kaupunkipuisto

 • KLARA –sana muodostuu lyhenteenä sanoista Kokkolan rata-alueet. Hankekokonaisuus sisältää useita osakokonaisuuksia joista tärkeimmät ovat henkilöratapihan palvelutason parantaminen rautatieasemalla (alikulku raiteille 2 ja 3 sekä Kosilaan), valtatien 8 parantaminen, kaksoisraidejärjestelyt välillä Kokkolan ratapiha – Ykspihlaja, Energiatien alikulku, Pohjoisväylän eritasot sekä Ykspihlajan ratapihajärjestelyt.

 • Kokkolan Urheilupuiston kotisivut ovat kehityksen alla.

  Toimitusjohtaja Timo Sivula, puh. 045 624 5150

   

  Urheilupuiston/tapahtumapuiston kehittäminen perustuu kaupunginvaltuuston vuonna 2018 hyväksymään yleissuunnitelmaan. Alueelle sijoittuisi uusi monitoimihalli käsittäen myös jalkapallostadionin eli ns. hybridiareenan. Lisäksi alueelle sijoittuisi nykyisten toimintojen lisäksi mm. korkeatasoinen tapahtumapuisto, harjoitusjäähalli, lähiliikuntapaikka sekä puisto- ja pysäköintialueet.

  Pdf-tiedosto: Kaupunginvaltuuston 2018 hyväksymä yleissuunnitelma

 • KIP –alueen (kansankielellä suurteollisuusalue tai rannan teollisuus) kehittäminen on jatkuva prosessi, jossa luodaan edellytyksiä nykyisille ja uusille toimijoille alueella.

 • Ympäristöministeriö teki 3.7.2020 päätöksen, jolla Kokkolaan perustettiin kansallinen kaupunkipuisto. Kokkola pääsi täten kymmenentenä kaupunkina kansallisten kaupunkipuistojen verkostoon. Kansallisen kaupunkipuiston kehittäminen jatkuu laatimalla alueelle hoito- ja käyttösuunnitelma.

  Kansallisten kaupunkipuistojen tavoitteena on säilyttää kaupunkiluontoa ja rakennettua kulttuuriympäristöä laajana, eheänä kokonaisuutena. Ne ovat asukkaiden yhteisiä olohuoneita sekä osa kestävää kaupunkisuunnittelua ja -rakentamista. Kansallisen kaupunkipuiston perustamisesta säädetään maankäyttö- ja rakennuslaissa.

  Kansallisen kaupunkipuiston perustamisella juhlistamme myös 400 vuotta täyttävän kaupunkimme tarinaa. Kokkolan kansallisen kaupunkipuiston pinta-ala on lähes 20 000 hehtaaria, josta suurin osa on maankohoamisrannikon monimuotoista meriluontoa ja merellistä kulttuuriperintöä. Kansallinen kaupunkipuisto säilyttää puurakentamisen perintöä peräti neljän vuosisadan ajalta.

  Kokkolan kansallinen kaupunkipuisto käsittää alueita ja rakennuksia Kokkolan kaupungin kaupunginosissa Hakalahti, Halkokari/Mustakari, Hollihaka, Mäntykangas, Neristan, Pikiruukki/Tullimäki, Sannanranta/Elba, Morsiussaari ja ydinkeskusta sekä alueita Luodon ja Kokkolan saaristossa.

Yhteystiedot