Fortsätt till innehållet
Joni Virtanen

Hinku-arbetet

Som en del av stadens kolneutralitetsmål anslöts Karleby till nätverket Hinku i juni 2022. Hinku-nätverket är ett 2008 grundat nätverk för pionjärer inom dämpandet av klimatförändringen. Nätverket samlar kommuner som bundit sig till ambitiösa utsläppsminskningar, företag som erbjuder klimatvänliga produkter och tjänster samt sakkunniga inom energi- och klimatbranschen. Även landskap deltar i Hinku-nätverket.

Läs mer på Hinku-nätverkets webbplats

 • Minskning av utsläppen med 80 % före 2030 från nivån år 2007

  Karleby stad

  • utsläpp år 2007 569 kt (kiloton) CO2e*
  • utsläpp år 2021 357 ktCO2e
  • utsläppsminskning 2007–2021 -37 %
  • utsläppsmål år 2030 114 ktCO₂e

  * CO2e, d.v.s. koldioxidekvivalenten motsvarar klimateffekten av växthusgaser som förorsakas av människans verksamhet.

   

  Bekanta dig med de sektorsspecifika utsläppen i Karleby och principerna för Hinku-beräkningen

  • Hinku-arbetsgruppen har representanter från de viktigaste förvaltningsgrenarna. Arbetsgruppen strävar efter att aktivt minska växthusgasutsläpp som förorsakas av verksamheten inom olika förvaltningsgrenar.
  • Upphandlingarna planeras och genomförs med beaktande av hållbar utveckling och miljön samt mål som anknyter till sysselsättning och sociala kriterier.
  • För verksamheten utarbetas årligen en plan för behärskningsåtgärder, d.v.s. en årsklocka, som visar med hurdana investeringar och åtgärder man strävar efter att minska växthusgasutsläpp på kommunens område.
  • Information ges till områdets invånare, företag och jord- och skogsbruksföretagare om möjligheterna att stävja klimatförändringen.

Aktuellt