Olet tässä

Lautakunnat

Kaupunginvaltuusto valitsee toimintakautensa ensimmäisessä kokouksessa jäsenet ja varajäsenet lautakuntiin neljäksi vuodeksi kerrallaan.

Valtuusto valitsee sivistys-, kaupunkirakenne- ja rakennus- ja ympäristölautakuntaan kuhunkin kymmenen (10) jäsentä sekä heille henkilökohtaiset varajäsenet. Valtuusto valitsee lautakuntien jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan siten, että puheenjohtajisto koostuu valtuutetuista. 

Tarkastuslautakunnassa on puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Jokaisella valtuustokauden alussa perustetulla valtuustoryhmällä on jäsen tarkastuslautakunnassa. Lautakunnan puheenjohtajiston on oltava valtuutettuja.

Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren seudun pelastuslautakunnan ja Keski-Pohjanmaan ympäristöterveyslautakunnan koosta sovitaan yhteistoimintasopimuksessa.

Lautakunnat kokoontuvat itse päättäminään aikoina, käytännössä noin kerran kuukaudessa. Kokoukset ovat suljettuja. Kaupunginhallitus nimeää edustajansa kuhunkin lautakuntaan. Lisäksi kaupunginjohtajalla on oikeus osallistua kokouksiin.

Kokkolan kaupungissa toimivat seuraavat lautakunnat:

  • Keskusvaalilautakunta
  • Tarkastuslautakunta
  • Rakennus- ja ympäristölautakunta
  • Kaupunkirakennelautakunta
  • Sivistyslautakunta
  • Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren seudun pelastuslautakunta
  • Keski- Pohjanmaan ympäristöterveyslautakunta

Sivun alkuun

Päivitetty 16.6.2017 | Lähetä palautetta | Tulosta