Fortsätt till innehållet

Karleby utvecklar sig till en livskraftig och lockande stad. Förutom de egna bygg- och investeringsprojekten deltar staden i riksomfattande utvecklingsprojekt och utför aktivt intressebevakningsarbete.

Spetsprojekten i Karleby stads livskraftsprogram 2019–2022

 • Utveckling av idrottsparken/evenemangsparken
  Nära stadskärnan byggs ett stort område med en idrotts- och evenemangspark. När det nya området är klart omfattar det bland annat en hybridarena och en helhet för issport. Projektet leds av ett bolag som staden grundade 2020.

 

 • KLARA – ett projekt för utveckling av spårtrafiken och centrumområdet i Karleby
  KlaRa – projektet för utveckling av spårtrafiken och centrumområdet i Karleby – är en helhet som består av många enskilda projekt. Projektet medför stor nytta särskilt för näringslivet som är koncentrerat till Karleby storindustriområde, gör trafikeringen och resekedjorna smidigare samt främjar den positiva utvecklingen av Karlebys stadsstruktur.Vid sidan om järnvägstrafiken arbetar staden för att utveckla säkerheten och funktionaliteten på riksväg 8. Riksväg 8 är huvudleden i kustområdet i Västra Finland och hör till TEN-T-nätet. I Karleby använder största delen av vägtransporterna till Karleby hamn denna led.

 

 • KIP – utveckling av området Kokkola Industrial Park
  KIP är Nordeuropas största ekosystem för oorganisk kemisk industri och omfattar flera toppföretag inom den kemiska industrin och metallförädlingsindustrin. Karleby har fått ett starkt kluster i kemibranschen och en rad globala företag. Kompetensen syns både i processkunnandet i industriområdet och som en koncentration av utbildning och forskning på hög nivå.

 

 • Nationalstadsparken
  Karleby nationalstadspark är Finlands största och mest havsnära stadspark. Området sträcker sig från öarna Tankar och Renögrundet som bevarar sjöfarts- och rekreationshistoria och naturvärden i Larsmo och Karleby skärgårdar genom Trullön, Harrbådan och Gamlahamnsviken till Sundmun och vidare längs Sundet och de omgivande grönområdena till trähuskvarteren i Neristan, Oppistan och Tallåsen och till järnvägsstationen.

Fler videoklipp om områdena som hör till Karleby nationalstadspark finns på Karleby stads YouTube-kanal.