Hyppää sisältöön

Kokkola on vahva työllistäjä ja kouluttaja. Meillä on monipuolinen suomen-, ruotsin- ja englanninkielinen tarjonta ammatillisesta koulutuksesta ammattikorkeakoulu- ja yliopistotasolle aina tohtoritason tutkintoihin asti

Yliopistokeskus Chydeniuksesta valmistuu kemian ja kemianteollisuuden, sosiaalityön sekä tietotekniikan maistereita ja luokanopettajia; Centria-ammattikorkeakoulussa on tarjolla amk- tai ylempään amk-tutkintoon johtavaa koulutusta viidellä koulutusalalla: tekniikka, liiketalous, sosiaali- ja terveysala, yhteisöpedagogi, musiikkipedagogi. Osa koulutuksista toteutetaan englannin kielellä.

Meillä vastavalmistuneet asettuvat vahvasti juurilleen. Panostamme myös yritysten tarpeisiin räätälöitävään koulutukseen.

Yksi ammatillisen koulutuksen tärkeimpiä tehtäviä on työelämän palveleminen. Kpedu Työelämäpalvelut on Kpedun keskitetty palvelu alueen työnantajille osaamisen kehittämisen kysymyksissä. KPedu vastaa osaltaan alueen yritysten ja työnantajien henkilöstön osaamisen kehittämistarpeisiin ja tarjoamme apua rekrytointitilanteisiin. Esimerkiksi RekryKoulutuksen  avulla toteutetaan yrityksen tarpeisiin räätälöityä koulutusta. Koulutus tapahtuu pääsääntöisesti siellä, missä osaamista tarvitaan − eli työpaikalla.