Fortsätt till innehållet

Arbetskraft – kompetens och experter

Karleby är en betydande arbetsgivare och utbildare. Vi har ett mångsidigt utbud av finsk-, svensk- och engelskspråkig yrkesutbildning på yrkeshögskole- och universitetsnivå ända till examina på doktorsnivå.

Från universitetscentret Chydenius utexamineras magistrar inom kemi och kemisk industri, socialarbete och informationsteknik samt klasslärare. Studerandena vid yrkeshögskolan Centria avlägger till exempel högre yrkeshögskoleexamen i teknik och företagsekonomi eller den internationella examen International Business Management.

Våra utexaminerade rotar sig i Karleby. Vi satsar också på utbildning som anpassas efter företagens behov.

En av yrkesutbildningens viktigaste uppgifter är att tjäna arbetslivet.  Kpedu Työelämäpalvelut är Kpedus centraliserade tjänst som stöder områdets arbetsgivare i frågor kring kompetensutveckling. Kpedu tillgodoser behoven av att utveckla personalkompetensen i företag och hos arbetsgivare. Vi står också till tjänst när det är dags att rekrytera. Med hjälp av rekryteringsutbildningen (RekryKoulutus) ordnas till exempel skräddarsydd utbildning som tillgodoser företagets behov. Utbildningen sker i regel där kompetensen behövs, dvs. på arbetsplatsen.