Fortsätt till innehållet

Karleby är en betydande arbetsgivare och utbildare. Vi har ett mångsidigt utbud av finsk-, svensk- och engelskspråkig yrkesutbildning på yrkeshögskole- och universitetsnivå ända till examina på doktorsnivå.

Från universitetscentret Chydenius utexamineras magistrar inom kemi och kemisk industri, socialarbete och informationsteknik samt klasslärare. Vid yrkeshögskolan Centria erbjuds utbildningar som leder till yrkeshögskoleexamen eller högre yrkeshögskoleexamen inom fem utbildningsområden: teknik, företagsekonomi, social- och hälsovård, samhällspedagogik, musikpedagogik. En del av utbildningarna genomförs på engelska.

Våra utexaminerade rotar sig i Karleby. Vi satsar också på utbildning som anpassas efter företagens behov.

En av yrkesutbildningens viktigaste uppgifter är att tjäna arbetslivet.  Kpedu Työelämäpalvelut är Kpedus centraliserade tjänst som stöder områdets arbetsgivare i frågor kring kompetensutveckling. Kpedu tillgodoser behoven av att utveckla personalkompetensen i företag och hos arbetsgivare. Vi står också till tjänst när det är dags att rekrytera. Med hjälp av rekryteringsutbildningen (RekryKoulutus) ordnas till exempel skräddarsydd utbildning som tillgodoser företagets behov. Utbildningen sker i regel där kompetensen behövs, dvs. på arbetsplatsen.