Fortsätt till innehållet
En grupp människor bygger ett blocktorn på bordet

Utvecklingsverksamhet

Karleby stads strategiarbete och servicesektorns egna utvecklingsplaner styr utvecklingsarbetet inom småbarnspedagogiken och undervisningstjänsterna.

 • Utvecklingsplaner

  Utvecklingsplanen för tjänsterna inom småbarnspedagogik och undervisning är uppbyggd kring fyra teman: lärande, kompetensutveckling, välmående och…

 • Utvecling av yrkeskompetens

  Utvecklingen av personalens kompetens inom småbarnspedagogik och undervisning stöds aktivt t.ex. med fortbildning och mentorskap.

 • Utvecklingsprojekt

  Projektverksamhet inom småbarnspedagogik, förskole- och grundläggande undervisning och gymnasieutbilning.

 • Utvecklingsarbete för Barnvänlig kommun

  Tyngdpunkten i Karleby ligger på barns och ungas delaktighet, hobbyverksamhet samt utbildning och information om barns rättigheter.

 • Barnen gör grupparbete
  Informations- och kommunikationsteknik

  Informations- och kommunikationsteknik som stöd för pedagogik och en del av läroplanen.

 • Global fostran och internationalisering

  Global fostran inom småbarnspedagogiken och i skolorna fokuserar på att väcka sinnena för olika verkligheter.

 • Företagsamhetsfostran

  Målet med företagsamhetsfostran är att utveckla en helhetssyn på entreprenörskap och färdigheter.

 • Barnen leker tillsammans
  Kulturlärostig

  Kulturlärostig är den svenskspråkiga grundläggande utbildningens kulturläroplan.

 • Kom med som hobbyaktör i KOHASU

  KOHASU (Finlandsmodellen för hobbyverksamhet i Karleby) söker nya hobbymöjligheter för barn och unga vilka kan erbjudas kontinuerligt. Dessutom behövs…