Fortsätt till innehållet

Utvecklingsplaner

Utvecklingsplanen 2018–2021 för tjänster inom småbarnspedagogik och undervisning skapar ett kontinuum allt från småbarnspedagogiken till förskoleundervisningen, den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen.

Utvecklingsplanen har byggts upp kring fyra teman: lärande, utveckling av kompetens, välbefinnande och ledarskap. Lärandet har granskats med tanke på pedagogisk kontinuitet och föränderliga lärmiljöer samt mångsidig kompetens.

Varje tema innehåller en beskrivning av nuläget, ett mål och en tidsplan och utvärdering av åtgärderna. En del av åtgärderna är gemensamma för alla, en del gäller bara småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen, den grundläggande utbildningen eller gymnasieutbildningen. Verkställandet av utvecklingsplanen utvärderas och planen uppdateras vid behov. Planen gäller en fullmäktigeperiod åt gången.