Fortsätt till innehållet

Utvecklingsplanen 2022–2025 för tjänster inom småbarnspedagogik och undervisning skapar ett kontinuum allt från småbarnspedagogiken till förskoleundervisningen, den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen.

Syftet med denna utvecklingsplan är att på nämndnivå konkretisera stadsstrategins mål för tjänster inom småbarnspedagogik och undervisning, men också att styra utarbetandet av enheternas egna utvecklingsplaner. Utvecklingsplanen är också ett arbetsprogram för nämnden för undervisning och fostran under den innevarande valperioden.

Utvecklingsplanen innehåller gemensamma utvecklingsmål och utvecklingsåtgärder för tjänster inom småbarnspedagogik och undervisning och olika verksamhetsformernas (småbarnspedagogik, förskoleundervisning, grundläggande utbildning, gymnasieutbildning, fritt bildningsarbete och grundläggande konstundervisning) nuläge och deras särskilda utvecklingsmål och utvecklingsåtgärder.

Utvecklingsplanen innehåller också beskrivningar av de centrala ändringar i verksamheternas servicenät och byggnadsinvesteringar under utvecklingsplansperioden 2022-2025.

Verkställandet av utvecklingsplanen utvärderas och planen uppdateras vid behov. Planen gäller en fullmäktigeperiod åt gången.