Fortsätt till innehållet

Kulturlärostig är den svenskspråkiga grundläggande utbildningens egen kulturläroplan. Kulturlärostigen förverkligas som ett samarbete mellan förskola, skola och olika kulturaktörer. Kulturlärostig är en verksamhetsmodell och ett redskap för lärare och verksamma inom kulturen för planering, genomförande och utvärdering av en studiehelhet. Den erbjuder eleverna en möjlighet att under den egna skolstigen bekanta sig med olika konstformer och att hitta sin egen grej inom kulturområdet. Verksamheten sker både inom och utanför skolmiljön och inom olika ämneshelheter.

Tyngdpunkten ligger på elevernas delaktighet och aktivitet. Eleverna deltar i planeringen, genomförandet och utvärderingen av verksamheten.

För varje årskurs har planerats en egen workshop med eget tema. Årskursens egna samarbetsparter är med i verksamheten och verksamheten och materialen har planerats tillsammans med lärare och kulturproducenter. I planeringen har man tagit i beaktande läroplanens mål för mångsidig kompetens. Dessa behandlas även med eleverna då mål sätts upp.

Lärarna bokar tid till de årskursvisa workshopen genom att kontakta samarbetsparten. Workshopen för åk 1-7 ordnas i september-oktober varje år. Konsttestarna (åk 8) ordnas enligt arrangörens tidtabell och teaterresan till Vasa (åk 9) enligt skolans tidtabell.