Fortsätt till innehållet

Genom samarbete skapar vi bestående strukturer och verksamhetsmodeller inom skolnätet vilka främjar företagsamhet och en företagsam attityd bland barn och unga.

Företagsamhetsfostran är inte bara att fostra till företagare. Målet är att utveckla färdigheter och en helhetsomfattande företagsinriktad attityd. Med hjälp av företagsamhetsfostran kan vi främja en positiv inställning till företagande, öka färdigheter i företagande och utveckla en företagsam verksamhetskultur. Inom företagsamhetsfostran är det viktigt att lära sig genom att göra och prova på, genom projektlärande och samarbete med arbetslivet, företagare och andra aktörer.

I Karleby stöds utvecklingsarbetet inom företagsamhetsfostran av teamet för företagsamhetsfostran som är ett lokalt forum för företagssamhetsfostran. Teamet har sammanlagt 12 medlemmar som representerar småbarnspedagogiken, årskurs 1–6, 7–9 och gymnasiet inom den finskspråkiga utbildningen samt den svenskspråkiga utbildningen. Teamet utvecklar olika former av företagsamhetsfostran för småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen, den grundläggande utbildningen samt gymnasieutbildningen. En viktig uppgift är också att utveckla företagssamarbetet i enlighet med läroplansmålen. Teamet deltar aktivt i projektarbete som stödjer företagssamhetsfostran och utvecklingen av fostrings- och undervisningspersonalens kompetens.

Kontaktpersonen för företagsamhetsfostran och ledaren för Karlebys team för företagsamhetsfostran är klasslärare Toni Wentin (toni.wentin@edu.kokkola.fi).