Hyppää sisältöön

Oppilaiden koulutapaturmat

Mikäli oppilaalle sattuu koulussa tapaturma, ensiavun antaa joko terveydenhoitaja tai muu aikuinen. Tarvittaessa oppilas toimitetaan ensiapuun. Lapsen huoltajaa yritetään tavoittaa, jotta hän voisi noutaa lapsen joko koulusta tai ensiavusta.

Mikäli oppilas viedään kotoa terveyskeskukseen koululla tai koulumatkalla tapahtuneen loukkaantumisen takia ja jos loukkaantunut lähetetään keskussairaalaan lisätutkimuksia varten, on vastaanottajille ilmoitettava, että kyseessä on koulutapaturma.

Koululla koulusihteeri tekee tapaturmasta vahinkoilmoituksen vakuutusyhtiölle. Ilmoitus tehdään aina, vaikka kuluja ei syntyisikään. Mikäli tapaturmasta aiheutuu kustannuksia vamman tilan vaatimista välttämättömistä ja välittömistä kuljetus- ja hoitokuluista, korvaus huoltajalle tapahtuu kuitteja vastaan vakuutusyhtiön kautta. Huoltaja toimittaa kuitit koululle ja koulu toimittaa ne edelleen vakuutusyhtiölle.

Kokkolan kaupungin koulutapaturmia koskeva vakuutus on voimassa

 • koulussa
 • koulumatkalla
 • lukuvuosisuunnitelman mukaisessa toiminnassa leirikoulussa kotimaassa ja ulkomailla
 • koulujen opetussuunnitelman mukaisilla matkoilla ulkomailla on lisäksi voimassa matkustajavakuutus. Matkustajavakuutuksesta korvataan matkasairaus ja –tapaturma, matkan peruuntuminen ja keskeytyminen sekä matkalta myöhästyminen. Vakuutus ei kata matkatavaroita.

Vakuutus korvaa

 • lääkärikäynnit, tutkimukset ja toimenpiteet (myös yksityisen sektorin kulut korvataan)
 • lääkekulut
 • sairaalan hoitopäivämaksut
 • hammasvamman tutkimukset ja hoidot
 • matkakulut tutkimuksiin ja hoitoihin (yksityisen moottorikäyttöisen kulkuneuvon käytöstä syntyneitä kuluja korvataan enintään 0,25 euroa/kilometri)
 • koulukyydit, jos vakuutettu ei pysty kulkemaan kouluun normaalilla tavalla tapaturman vuoksi (lääkärinlausunto vaaditaan, lausuntoon arvio kuljetustarpeen kestosta)
 • tapaturman yhteydessä rikkoontuneiden silmälasien korjauskustannukset tai mikäli ei mahdollista korjata, uuden vastaavan hankkimiskustannukset edellyttäen, että tapaturma on vaatinut lääkärinhoitoa ja korjaus/uuden hankinta on tehty viimeistään kahden kuukauden kuluessa tapaturmasta. (max 500 €)
 • leikkaus- ja kipsaushoidon jälkeisestä lääkärin määräämästä fysikaalisesta hoidosta. (max. 10 kertaa/ 1 hoitojakso/ tapaturma)

Vakuutus ei korvaa

 • sairauden, vian tai vamman aiheuttamia kuten esim. vatsan tai nivusalueen tyriä, akillesjänteen repeämää eikä nivelten tavantakaisia sijoiltaan menoja
 • puremisesta hampaalle aiheutuneita vahinkoja
 • huoltajan välillisiä kustannuksia esim. yöpymisestä, ansiomenetyksistä, pysäköintikustannuksista, puhelinkuluista

 

Kokkolan kaupungin vakuutusyhtiö on If 1.1.2020 alkaen.