Hyppää sisältöön

Oppilaiden koulutapaturmat

Mikäli oppilaalle sattuu koulussa tapaturma, ensiavun antaa joko terveydenhoitaja tai muu aikuinen. Tarvittaessa oppilas toimitetaan ensiapuun. Lapsen huoltajaa yritetään tavoittaa, jotta hän voisi noutaa lapsen joko koulusta tai ensiavusta.

Mikäli oppilas viedään kotoa terveyskeskukseen koululla tai koulumatkalla tapahtuneen loukkaantumisen takia ja jos loukkaantunut lähetetään keskussairaalaan lisätutkimuksia varten, on vastaanottajille ilmoitettava, että kyseessä on koulutapaturma.

Koululla koulusihteeri tekee tapaturmasta vahinkoilmoituksen vakuutusyhtiölle. Ilmoitus tehdään aina, vaikka kuluja ei syntyisikään. Mikäli tapaturmasta aiheutuu kustannuksia vamman tilan vaatimista välttämättömistä ja välittömistä kuljetus- ja hoitokuluista, huoltajat hakevat korvausta heille aiheutuneista kuluista sähköisesti osoitteessa if.fi/internetplus. Kulutositteet tulee toimittaa vain erikseen pyydettäessä. Lisätietoja saa koulun koulusihteeriltä.

Kokkolan kaupungin koulutapaturmia koskeva vakuutus on voimassa

 • koulussa
 • koulumatkalla
 • lukuvuosisuunnitelman mukaisessa toiminnassa leirikoulussa kotimaassa ja ulkomailla
 • koulujen opetussuunnitelman mukaisilla matkoilla ulkomailla on lisäksi voimassa matkustajavakuutus. Matkustajavakuutuksesta korvataan matkasairaus ja –tapaturma, matkan peruuntuminen ja keskeytyminen sekä matkalta myöhästyminen. Vakuutus ei kata matkatavaroita.

Vakuutus korvaa

 • lääkärikäynnit, tutkimukset ja toimenpiteet (myös yksityisen sektorin kulut korvataan)
 • lääkekulut
 • sairaalan hoitopäivämaksut
 • hammasvamman tutkimukset ja hoidot
 • matkakulut tutkimuksiin ja hoitoihin (yksityisen moottorikäyttöisen kulkuneuvon käytöstä syntyneitä kuluja korvataan enintään 0,35 euroa/kilometri)
 • koulukyydit, jos vakuutettu ei pysty kulkemaan kouluun normaalilla tavalla tapaturman vuoksi (lääkärinlausunto vaaditaan, lausuntoon arvio kuljetustarpeen kestosta)
 • tapaturman yhteydessä rikkoontuneiden silmälasien korjauskustannukset tai mikäli ei mahdollista korjata, uuden vastaavan hankkimiskustannukset edellyttäen, että tapaturma on vaatinut lääkärinhoitoa
 • ensiapuluonteisen hoidon antamisen yhteydessä rikotut vaatteet
 • leikkaus- ja kipsaushoidon jälkeisestä lääkärin määräämästä fysikaalisesta hoidosta (max. 10 kertaa/ 1 hoitojakso/ tapaturma), hoito tulee antaa kuuden kuukauden kuluessa leikkaus- tai kipsaushoidosta
 • vakuutusyhtiön etukäteen hyväksymä plastiikkakirurginen hoito tai leikkaus

Vakuutus ei korvaa

 • vakuutetulla olleen vian, vamman tai sairauden aiheuttamia vahinkotapahtumia (esim. epileptikko kaatuu epilepsiakohtauksen vuoksi ja loukkaa polvensa tai henkilöllä on rakenteellinen polven sijoiltaanmeno-taipumus, josta aiheutuu kaatuminen tai jokin vamma)
 • kivennäisaine-, vitamiini-, ravinto- tai rohdosvalmisteita
 • puhe-, psyko-, ravitsemus- tai toimintaterapiaa, psykologista tai neuropsykologista terapiaa taikka muuta edellä mainittuihin verrattavaa terapiaa, tutkimusta tai hoitoa
 • kuntoutusta
 • fysikaalista tai siihen rinnastettavaa muuta hoitoa, lukuun ottamatta Vakuutus korvaa -kohdassa mainittuja tapauksia
 • kosmeettista hoitoa tai leikkausta
 • purtaessa hampaalle tai hammasproteesille aiheutuvaa vahinkoa, vaikka vahinkoon on vaikuttanut ulkopuolinen tekijä
 • pysyviä lääkinnällisiä apuvälineitä
 • huoltajan välillisiä kustannuksia esim. yöpymisestä, ansiomenetyksistä, pysäköintikustannuksista, puhelinkuluista
 • hyönteisen tai punkin puremasta tai pistosta aiheutuneita hoitokuluja
 • vammasta aiheutuneita psyykkisiä seurauksia
 • alkoholin tai muun huumaavan aineen käytön aiheuttamia tapaturmia, myrkytyksiä tai muita seurauksia

 

Kokkolan kaupungin vakuutusyhtiö on If 1.1.2020 alkaen.