Hyppää sisältöön

Marttilan koulu

Oppilasmäärä: 117
Eskarit:-
Luokkien määrä: 6
Opettajien määrä: 8

 • Opettajat 
  Kalajo Sanna-Leena, erityisopettaja
  Koskela Terhi, 1. lk
  Kykyri Petri, apulaisrehtori, 4. lk
  Lepistö Henna, 6. lk
  Ruokoja Susanna, 2. lk
  Sangi Elina, vs. 3. lk
  Vuolle Tuomo, 5. lk
  Pappinen Iida, A-ruotsi 4. lk, B-ruotsi  6. lk

  Muu henkilökunta  
  Helena Hietala, koulunkäynninohjaaja
  Iina Sulonen, koulunkäynninohjaaja

  Sari Koivuranta, siistijä

  Virpi Leppälä, koulusihteeri, p. 0503624 921
  Niina Oravainen, terveydenhoitaja, p. 0408043282
  Eva-Maria Karlström, koulukuraattori, p. 0404892147
  Raimo Merilänen, kiinteistönhoitaja

   

 • Päivittäinen työjärjestys

  8.00 – 8.45  1. oppitunti
  8.45 – 9.45  2. oppitunti
  9.45-10.30  3. oppitunti
  10.30 – 11.00 ruokailu
  11.00 – 11.45  4.oppitunti
  12.00 – 12.45 5. oppitunti
  13.00 – 13.45 6. oppitunti
  14.00 – 14.45 7. oppitunti

  Mikäli 6. ja 7. oppitunti pidetään yhteen, koulu päättyy klo 14.30.

  Lukuvuosisuunnitelma
  Lukuvuosisuunnitelma löytyy Wilmasta.

  Opetussuunnitelma
  Marttilan koulu kuuluu Kokkolassa koillisreittiin. Koillisreitillä on käytössä opetussuunnitelma, joka löytyy Kokkolan kaupungin Internet-sivuilta.

 • Peruskoulun järjestyssääntöjen tarkoituksena on taata turvallisuus, viihtyisyys ja työrauha koulussa. Perusopetuslain 29 §:n mukaan opetuksen järjestäjän tulee hyväksyä järjestyssäännöt tai antaa muut koulussa tai muussa opetuksen järjestämispaikassa sovellettavat järjestysmääräykset, joilla edistetään koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä. Järjestyssäännöissä ja muissa järjestysmääräyksissä voidaan antaa kouluyhteisön turvallisuuden ja viihtyisyyden kannalta tarpeellisia määräyksiä käytännön järjestelyistä ja asianmukaisesta käyttäytymisestä sekä tarkempia määräyksiä esineistä tai aineista sekä niiden käytöstä ja säilytyksestä. Lisäksi voidaan antaa määräyksiä koulun omaisuuden käsittelystä, koulun tilojen siisteydestä huolehtimisesta sekä oleskelusta ja liikkumisesta koulurakennuksissa ja koulun alueella. Kokkolan sivistystoimen toimintasäännön (2013/6.5) mukaisesti peruskoulun johtokunta hyväksyy järjestyssäännöt. Oppilaiden osallisuuden toteutumisen vuoksi koulun oppilaskunta käsittelee järjestyssäännöt ja tekee niihin omat ehdotuksensa ennen johtokunnan päätöstä. Perusopetuslain 35 §:n mukaan oppilaan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti. Oppilaan velvollisuuksista, kasvatuskeskustelusta ja kurinpidollisista toimista säädetään perusopetuslaissa (35 § – 36 §). Oppilaalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön (29 §).

  Tämän lisäksi oppilaan tulee koulussamme noudattaa seuraavia ohjeita:

  1 Koulun ilmapiiri

  Ole kohtelias: tervehdi, kiitä ja auta.
  Älä käytä asiatonta tai loukkaavaa kieltä
  . Käyttäydy hyvin kaikissa koulun tilaisuuksissa ja koulupäivän tilanteissa.
  Huolehdi koulutehtävistäsi.
  Edistä koulun työrauhaa ja hyvää ilmapiiriä. Hyväksy erilaisuus, arvosta toista ja yhdenvertaisuutta.

  2 Oma ja yhteinen omaisuus

  Pidä huolta työskentelyvälineistä, varusteista ja tavaroista.
  Huolehdi omat varusteesi niille varatuille paikoille ja vie ne kotiin silloin, kun niitä ei tarvita.
  Älä ota luvatta toisen omaa. Jätä kotiin koulutyöhön kuulumattomat tavarat.
  Mikäli oppilaalla on koulussa mukanaan matkapuhelin, se on pidettävä repussa ja äänettömänä. Puhelinta ei käytetä koulssa viihdetarkoituksessa.
  Jätä kotiin koulutyöhön kuulumattomat tavarat

  3 Välitunti

  Lähde ripeästi välitunnille. Kävele käytävässä, älä juokse sisätiloissa. Älä kiipeile koulun porraskaiteissa.
  Älä poistu koulun alueelta ilman lupaa.
  Pukeudu asiallisesti sään mukaan. Pakkasraja -20
  Huomioi oma ja muiden turvallisuus sekä ole reilu kaveri peleissä ja leikeissä.
  “Kukkulan kunkku”-leikki ja lumipallojen heittely on kiellettyä.
  Palloilu sallittu vain niille varatuilla paikoilla.

  4 Ruokailu

  Jonota rauhassa vuoroasi.
  Ota ruokaa sen verran kun syöt.
  Maista kaikkea ruokaa ja noudata ravitsemusohjeita.
  Noudata kauniita ruokailutapoja. Palauta astiat asianmukaisesti ja nosta tuoli lähtiessäsi.

  5 Koulumatka

  Noudata hyviä tapoja ja käyttäydy asianmukaisesti myös koulumatkalla ja -kuljetuksessa.
  Oman ja muiden turvallisuuden takia noudata liikennesääntöjä.
  Tieliikennelain (90 §/2002/954) mukaan pyöräilijän tulee käyttää pyöräilykypärää.
  Koulupäivän aikana säilytä pyörääsi pyörätelineessä.
  Koululta ja koululle siirrytään opettajan johdolla ryhmämuodossa.
  Jos koulupäivä alkaa tai päättyy muualla kuin koululla, oppilaat voivat saapua ja poistua itsenäisesti.

  6 Poissaolot

  Pyydä aina lupa poissaoloon.
  Ilmoita sairaudesta aamulla koululle.
  Poissaolon aikana ota selvää läksyistä ja huolehdi poissaolon aikaiset läksyt ajan tasalle.
  Luvattomasta poissaolosta seuraa kasvatuskeskustelu tai rangaistus.

  7 Vastuu

  Jokainen on vastuussa omista sanoistaan ja teoistaan.
  Toisen kiusaaminen tai häirintä on ehdottomasti kiellettyä.
  Ilmoita välittömästi koulun henkilökunnalle sattuneesta vahingosta tai tapaturmasta.
  Korjaa tai korvaa rikkomasi koulun omaisuus ja sovita tekosi (Perusopetuslaki 35 §).
  Koulurakennuksessa ja koulun alueella sekä välittömässä läheisyydessä tupakointi on tupakkalain 12 §:n (2010/698) nojalla kielletty. – tupakointi sekä tupakan, tupakkavälineiden (kaikki tupakointiin viittaavat välineet kuten mm. sähkötupakka) hallussapito kouluaikana on kielletty.
  energiajuomien, energianuuskien ja muiden vastaavien energiatuotteiden käyttö on kielletty
  Huolehdi välituntivälineet niille kuuluville paikoille. Pidä koulun alue siistinä.

  Oppilaskunta on käsitellyt järjestyssäännöt 09.04.2014.

  Järjestyssäännöt ovat voimassa 09.04.2014 alkaen. Kokkolassa 9.4 Marttilan peruskoulun johtokunta (§3)