Hyppää sisältöön
Ykspihlajan koulun ja päiväkodin havainnekuva,

Ykspihlajan koulu ja päiväkoti

Ykspihlajan koulu ja päiväkoti arvostavat Ykspihlajan omaleimaista ja rikasta historiaa. Pyrimme yhteistyössä ympäristön kanssa kasvattamaan vahvan itsetunnon omaavia, vastuuntuntoisia, sosiaalisia, suvaitsevia, luovia ja oma-aloitteisia lapsia, jotka arvostavat hyviä käytöstapoja.

 • Henkilökunnan sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@edu.kokkola.fi
  Osalla henkilökuntaa sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@kokkola.fi. Ne on merkitty *

  Hallinto

  Rehtori, päiväkodin johtaja Petri Kettu, 0447809174
  Varhaiskasvatuksen apulaisjohtaja Satu Kallio-Mannila, 0447095987
  Apulaisrehtori Ville-Matti Määttälä, 0404882843
  Koulusihteeri Jonna Piispanen*, 0404892198

  Varhaiskasvatus

  Pikkupihlajat (0-3-vuotiaat), 0447809436
  Maarit Ahonen, varhaiskasvatuksen opettaja
  Marja Pulli
  Nea Tarvainen

  Potin vekarat (3-5-vuotiaat), 0404892245
  Anita Timonen, varhaiskasvatuksen opettaja
  Kati Sissala
  Maarit Lager

  Merikarhut (3-5-vuotiaat), 0408068286
  Jenni Heikkilä, varhaiskasvatuksen opettaja
  Minna Luokkala
  Anne Sillanpää
  Tiia Rajala

  Esiopetus 0447809439
  Satu Kallio-Mannila, varhaiskasvatuksen opettaja
  Johanna Valkama, varhaiskasvatuksen opettaja
  Anne Holmbäck, esiopetuksen opettaja

  Perusopetus
  1. luokka Tarja Saarela-Savolainen
  2. luokka Emilia Finnilä-Paananen
  3. luokka Ville-Matti Määttälä
  4. luokka Henna Pyykkönen
  5. luokka Jyrki Ojala
  6. luokka Merili Kokkonen
  TOI-ryhmä Minna Heikkilä

  Luokkakohtaiset puhelinnumerot:
  1.-2. luokka 0408065152
  3.-4. luokka 0404882843
  5.-6. luokka 0505349384
  TOI-ryhmä 0504656715

  erityisopettaja Anniina Saloheimo, 0408065319 (paikalla ti, ke ja to)
  B1-ruotsin kielen opettaja Ulla Aalto

  Muu henkilökunta

  Koulunkäynninohjaaja Sari Välikangas
  Koulunkäynninohjaaja Mervi Salo
  Koulunkäynninohjaaja Outi Tähtinen
  Koulunkäynninohjaaja Nina Kurten
  Koulunkäynninohjaaja Laura Kujala
  Kuraattori Tuija Tuomaala, 0447809382 (paikalla ke)
  Terveydenhoitaja Hilkka Teerikangas, 0404892019, hilkka.teerikangas@soite.fi (paikalla ke)
  4H-yhdistyksen iltapäiväkerhonohjaaja Maria Kronqvist, 0403562102
  Laitosmies Pasi Haaraoja, 0447809938
  Keittiö (Maarit Vihola ja Mirka Konttila), 0447809599
  Siivous (Tuula Myrskog), 0408068338

 • Koulumme oppilaskunnan nimi on Pihlajanmarjat.

  Oppilaskuntatoiminnan tavoitteena on:

  • edistää oppilaiden kykyä ottaa vastuuta kouluyhteisön yh­teisten asioiden hoidosta
  • tuoda oppilaiden ääni kuuluviin
  • lisätä oppilaiden vaikutusmahdollisuuksia koulua koskevissa asioissa kouluviihtyvyyttä lisäten
 • Vanhempainraadin yhteyshenkilönä toimii Keto-Tokoi Heidi, 0400784033.

 • Ykspihlajan koulu kuuluu läntisen yhteistoiminta-alueen johtokuntaan.

  Göös Timo, pj
  Mild Janne, vpj
  Teerikangas Emilia, jäsen
  Saavalainen Mikko, jäsen
  Finnilä Heidi, jäsen
  Häli Aino, jäsen
  Nurmi Pekka, jäsen
  Kokkoniemi Jari Juuso, jäsen
  Auvinen Riitta, op.jäsen
  Hekkala Sirpa, hlök.jäsen
  Haapasalo Veera, opp.jäsen
  Niemi Aliisa, opp.jäsen
  Kainu Tuija, rehtori, Mäntykankaan koulu
  Kettu Petri, rehtori, Ykspihlajan koulu
  Mikkonen Jyrki, rehtori, Koivuhaan koulu
  Timonen Reijo, rehtori, Kiviniityn koulu

 • Ykspihlajan koululla erityisopetuksesta vastaa laaja-alainen erityisopettaja (1-6 lk.) Erityisopetusta toteutetaan säännöllisten oppimisen kartoitusten pohjalta sekä tiiviissä yhteistyössä luokanopettajien ja vanhempien kanssa. Erityisopetuksessa painotetaan oppilaiden vahvuuksia ja pyritään etsimään ratkaisuja jokaisen koulupolun sujuvuuden varmistamiseksi.   

  Kolmiportaisen oppimisen ja koulunkäynnin tuen kolme tasoa ovat yleinen, tehostettu ja erityinen tuki. Tukimuotoja ovat mm. tukiopetus, osa-aikainen erityisopetus, avustajapalvelut ja erityiset apuvälineet. Erityisopetus voi olla esimerkiksi tukea matematiikassa, äidinkielessä, englannin kielessä, hahmotuksen tai tunnetaitojen tukemista tai puheopetusta. 

  Esiopetuksen puolella työskentelee kiertävä varhaiskasvatuksen erityisopettaja. 

  Lisäksi koulullamme on TOI-ryhmä vaativan erityisen tuen oppilaille. Ryhmässä työskentelee erityisluokanopettaja sekä kolme koulunkäynninohjaajaa. Ryhmän opetus tapahtuu toiminta-alueittain, joita ovat motoriset taidot, kieli ja kommunikaatio, sosiaaliset taidot, päivittäisten toimintojen taidot ja kognitiiviset taidot. Toiminta-alueet voivat sisältää jonkin yksittäisen oppiaineen tavoitteita ja sisältöjä, jos oppilaalla on vahvuuksia tässä oppiaineessa.  Opetus suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä oppilaan ja huoltajan kanssa. Oppilaita voidaan myös intergroida perusopetuksen oppitunneille soveltuvin osin. Eri yksiköt tekevät myös yhteistyötä keskenään. Jokainen oppilas on koulussamme tärkeä ja ainutlaatuinen. 

 • Syyskuussa 2020 työmaalla tapahtunutta:

  • ulkona kasataan leikkivälineitä
  • pihassa tehdään viimeisiä viemärivetoja
  • sisällä väliseinät ovat loppusuoralla, tasoite ja maalaus käynnissä
  • vesieristys ja laatoitus käynnissä

 • Kunnallinen kansakoulutoimi aloitti Ykspihlajassa syksyllä vuonna 1909. Alemman kansakoulun opettajattaren virkaan oli valittu kahdestatoista hakijasta neiti Selma Wickman. Kansakoulu sai tilat kauppias Sundqvistin talosta, jossa toimittiin vuoteen 1913, jolloin siirryttiin satamassa, nykyisen Rodenin talon (hotelli Hietala)  läheisyydessä sijainneeseen, kaupungin omistamaan entiseen raittiusravintolan huoneistoon.

  Koulurakennus oli kaksikerroksinen ja erittäin kylmä. Yläkerrassa sijaitsivat veistosali ja opettajan asunto, alakerrassa eteinen ja kolme pientä luokkahuonetta. Kalusto ja opetusvälineet olivat puutteelliset, pulpetit ja luokkataulut oli saatu muilta kouluilta. Ei ihme, että kansakoulujen tarkastaja useaan otteeseen kiinnitti huomiota koulun opetusvälineitten ja kaluston puutteellisuuteen ja huonoon kuntoon.

  Kun Ykspihlajan alueen oppilasmäärä jatkuvasti kasvoi, oli kouluun perustettava vuonna 1917 myös ylemmän kansakoulun kaksi alinta luokkaa, eli luokat 3 ja 4. Vuonna 1923, jolloin Ykspihlajan koulun oppilasmäärä oli kohonnut 78:aan, ehdotti insinööri T. Pohjanpalo, että Ykspihlajaan tulisi rakentaa kokonaan uusi koulutalo jatkuvasti kasvavaa koulutointa varten.

  Valtuusto otti hankkeeseen myönteisen kannan, ja riittävän valmisteluajan jälkeen päästiin rakennustöihin entisellä Nuoralan tontilla. Kivirakenteinen, kaksikerroksinen, tiilestä muurattu koulurakennus oli niihin aikoihin mittava rakennustyö. Valmistuttuaan vuosien 1925-26 vaihteessa se mahdollisti Ykspihlajan  kaupungin osassa hyvät toimintaedellytykset paikalliselle koulutoimelle pitkäksi aikaa.

  Koulun vihkiäisjuhlassa, jota vietettiin loppupuolella kevätlukukautta 1926, esitti silloinen koulun johtaja, opettaja Elin Hyyppä, kirjoittamansa runomuotoisen historiikin vanhan koulun tapahtumista ja uuden koulun synty- ja rakennusvaiheista. Pitkästä ja juhlavasta runosta löytyy seuraava, vihkiäisjuhlan yleisölle osoitettu tervehdys:

             Täksi päiväksi kutsun saanehet olemme.
             Käsketty myös juhlapuku panna, että vierasten 
             keralla, ois talon asukit arvolliset juhlimaan
             uuden koulun vihkijäistä,         
             kastajaista kauniin lapsen, nimen antoa armahan.

             Juhlamielin, toivorinnoin lausuelen, tervetulleeksi
             toivotellen, vieraat vihkijuhlahamme,
             kuulun koulun kastehelle, nimenpanolle parahan,
             koulumme Kokkolan komeimman.
             Meille muistoksi mieluisaksi, ehtymättömäksi
             elon polulla-

             Ylinnä ollos kuitenkin, vieranamme taivaan
             korkehin. Levitä kätes avarat, ylitse koulumme
             siunaten, luo kotimme pyhätöks, sovun rakkauden.
             Sen asukit nöyriksi, kuuliaisiksi.
             Sitä toivoo meiltä tää uusi kotimme,
             tää koulumme Toivonkumpu.

  Oppilasmäärä nousi 30-luvulla varsin nopeasti. Lukuvuonna 1946-47 oppilasmäärä oli 181 ja koulussa vallitsi jo tilanpuute. Kouluun suunniteltiin lisäkerroksen rakentamista ja uusi siipirakennus valmistuikin vuonna 1954. Siipirakennuksessa oli viisi luokkahuonetta ja opettajainhuone. Koulun oppilasmäärä oli ennätyskorkea 50-luvun lopulla. Oppilaita koulussa opiskeli tuolloin 332 ja koulu toimi osittaisessa vuoroluvussa.

  Vuonna 1966 koulu peruskorjattiin. Juhlasalia suurennettiin hieman  ja keittiö nykyaikaistettiin. Pihalle rakennettiin lisärakennus, johon sijoittui mm. kaupunginkirjaston sivukirjasto. Koulussa oli 10 luokkahuonetta.

  Ykspihlajan koulu siirtyi väistötiloihin keväällä 2014. Tällä hetkellä kaikki luokka-asteet työskentelevät oppilaitamme varten kunnostetuissa “Vingen” tiloissa. Näissä tiloissa on aikaisemmin toiminut mm. parturi/kampaaja-koulutus. Yhteistyökumppaneina samassa rakennuksessa toimivat mm. Rokkikoulu, Kyrkbackenin koulu sekä oppilashuollon ja perhepäivähoidonohjaajien palvelut.

  Ykspihlajan koulun johtajat:

  Roosa Riuttavaara  1906-1909
  Selma Wickman  1909-1911
  Elin Hyyppä  1911-1926
  Ernst Järvi  1926-1937
  Mary Mustonen  1937-1945
  Uuno Kärkäinen  1945-1948
  Lauri Siesko  1948-1952
  Johannes Peiju  1952-1962
  Aaro Timonen  1962-1993
  Aatto Pennanen 1994-2019
  Petri Kettu 2020-

Ota yhteyttä