Hyppää sisältöön

Ykspihlajan koulu ja päiväkoti

Ykspihlajan koulu ja päiväkoti arvostavat Ykspihlajan omaleimaista ja rikasta historiaa. Pyrimme yhteistyössä ympäristön kanssa kasvattamaan vahvan itsetunnon omaavia, vastuuntuntoisia, sosiaalisia, suvaitsevia, luovia ja oma-aloitteisia lapsia, jotka arvostavat hyviä käytöstapoja.

 • Henkilökunnan sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@edu.kokkola.fi
  Osalla henkilökuntaa sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@kokkola.fi. Ne on merkitty *

  Hallinto

  Rehtori, päiväkodin johtaja Petri Kettu, 0447809174
  Varhaiskasvatuksen apulaisjohtaja Satu Kallio-Mannila, 0447095987
  Apulaisrehtori Ville-Matti Määttälä, 0404882843
  Koulusihteeri Jonna Piispanen*, 0404892198

  Varhaiskasvatus

  Pikkupihlajat (0-3-vuotiaat), 0447809436
  Maarit Ahonen, varhaiskasvatuksen opettaja
  Neta Mäkelä, varhaiskasvatuksen lastenhoitaja
  Noora Voutila, varhaiskasvatuksen lastenhoitaja
  Marja Pulli, varhaiskasvatuksen lastenhoitaja

  Potin vekarat (3-5-vuotiaat), 0404892245
  Soila Kivioja, varhaiskasvatuksen opettaja
  Maarit Lager, varhaiskasvatuksen lastenhoitaja
  Marjo Nikula, varhaiskasvatuksen lastenhoitaja
  Vilma Karvonen, varhaiskasvatuksen avustaja

  Merikarhut (3-5-vuotiaat), 0408068286
  Minttu Leipälä, varhaiskasvatuksen opettaja
  Sofia Savonen, varhaiskasvatuksen lastenhoitaja
  Minna Luokkala, varhaiskasvatuksen lastenhoitaja
  Emilia Silkkola, varhaiskasvatuksen lastenhoitaja

  Väinämöisenkadun yksikkö (Väinämöisenkatu 1)
  Vilttitossut (0-3-vuotiaat), 050 467 3092
  Tiina Koskinen, varhaiskasvatuksen opettaja
  Elli Miettunen, varhaiskasvatuksen lastenhoitaja
  Minna Lemponen, varhaiskasvatuksen lastenhoitaja

  Väinämöisenkadun yksikkö (Väinämöisenkatu 1)
  Heinähatut (3-5 vuotiaat), 050 592 7078
  Miia Kupila, varhaiskasvatuksen opettaja
  Anu Vierimaa, varhaiskasvatuksen lastenhoitaja
  Tiina Hiekka, varhaiskasvatuksen lastenhoitaja

  Esiopetus 0447809439
  Satu Kallio-Mannila, varhaiskasvatuksen opettaja
  Johanna Valkama, varhaiskasvatuksen opettaja
  Anne Holmbäck, varhaiskasvatuksen lastenhoitaja
  Jennamari Myllymäki, varhaiskasvatuksen lastenhoitaja
  Eija Porko-Karhumaa, varhaiskasvatuksen lastenhoitaja
  Petra Rosenback, varhaiskasvatuksen avustaja

  Perusopetus
  1. luokka Essi Penttilä, 0408065319
  2. luokka Eeva Bergman, 0408065152
  3. luokka Emilia Finnilä-Paananen, 0504431684
  4. luokka Jyrki Ojala, 0505349384
  5. luokka Merili Kokkonen
  6. luokka Ville-Matti Määttälä, 0404882843
  Erityisluokanopettaja (pienryhmä) Minna Heikkilä, 0504656715
  Perusopetukseen valmistava opetus Leila Hakala, 0408068295
  Laaja-alainen erityisopettaja Nina Vidjeskog, 0408068009
  Tuntiopettaja Henna Pyykkönen, 0503075993
  Pienryhmä, 0503439726

  Muu henkilökunta

  Koulunkäynninohjaaja Outi Tähtinen
  Koulunkäynninohjaaja Nea Tarvainen
  Koulunkäynninohjaaja Anne-Maria Viinamäki
  Kuraattori Tuija Tuomaala, 0447809382, tuija.tuomala@soite.fi (paikalla ke)
  Koulupsykologi Roosa Di Baldo, 0504326414
  Terveydenhoitaja Hilkka Teerikangas, 0404892019, hilkka.teerikangas@soite.fi (paikalla ke)
  4H-yhdistyksen iltapäiväkerhonohjaaja Maria Kronqvist, 0403562102
  Laitosmies Toni Korhonen, 0447809922
  Laitosmiehen apumies Heikki Isomaa, 0440642610
  Keittiö (Maarit Vihola, Elina Kalliokoski), 0447809599
  Siivous (Tuula Myrskog), 0408068338

 • Koulumme oppilaskunnan nimi on Pihlajanmarjat.

  Oppilaskuntatoiminnan tavoitteena on:

  • edistää oppilaiden kykyä ottaa vastuuta kouluyhteisön yh­teisten asioiden hoidosta
  • tuoda oppilaiden ääni kuuluviin
  • lisätä oppilaiden vaikutusmahdollisuuksia koulua koskevissa asioissa kouluviihtyvyyttä lisäten
 • Vanhempainyhdistyksen puheenjohtajana ja yhteyshenkilönä toimii Heidi Keto-Tokoi, 0400784033.
  Vanhempainyhdistyksen varapuheenjohtajana toimii Elina Keski-Vinkka, 0503707135.

 • Ykspihlajan koululla erityisopetuksesta vastaa laaja-alainen erityisopettaja (1-6 lk.). Erityisopetusta toteutetaan säännöllisten oppimisen kartoitusten pohjalta sekä tiiviissä yhteistyössä luokanopettajan ja vanhempien kanssa. Erityisopetuksessa painotetaan oppilaiden vahvuuksia ja pyritään etsimään ratkaisuja jokaisen koulupolun sujuvuuden varmistamiseksi.

  Kolmiportaisen oppimisen ja koulunkäynnin tuen kolme tasoa ovat yleinen, tehostettu ja erityinen tuki. Tukimuotoja ovat mm. tukiopetus, osa-aikainen erityisopetus, avustajapalvelut ja erityiset apuvälineet. Erityisopetus voi olla esimerkiksi tukea matematiikassa, äidinkielessä, englannin kielessä, hahmotuksen tai tunnetaitojen tukemista tai puheopetusta. Esiopetuksen puolella työskentelee laaja-alaisen erityisopettajan lisäksi kiertävä varhaiskasvatuksen erityisopettaja.

  Koulussamme on pienluokka, jossa työskentelee erityisopettaja ja kaksi koulunkäynninohjaajaa. Luokassa on erityisen tuen oppilaita 1-6 luokilta. Ryhmän oppilaat työskentelevät pääosin pienluokassa. Osa oppilaista integroituu joillekin oppitunneille yleisopetuksen luokkiin.

 • Valmistavan opetuksen (VALO) ryhmä toimii koulussamme maahanmuuttajataustaisille oppilaille. Ryhmässä toimii luokanopettaja ja koulunkäynninohjaaja.

 • Kunnallinen kansakoulutoimi aloitti Ykspihlajassa syksyllä vuonna 1909. Alemman kansakoulun opettajattaren virkaan oli valittu kahdestatoista hakijasta neiti Selma Wickman. Kansakoulu sai tilat kauppias Sundqvistin talosta, jossa toimittiin vuoteen 1913, jolloin siirryttiin satamassa, nykyisen Rodenin talon (hotelli Hietala)  läheisyydessä sijainneeseen, kaupungin omistamaan entiseen raittiusravintolan huoneistoon.

  Koulurakennus oli kaksikerroksinen ja erittäin kylmä. Yläkerrassa sijaitsivat veistosali ja opettajan asunto, alakerrassa eteinen ja kolme pientä luokkahuonetta. Kalusto ja opetusvälineet olivat puutteelliset, pulpetit ja luokkataulut oli saatu muilta kouluilta. Ei ihme, että kansakoulujen tarkastaja useaan otteeseen kiinnitti huomiota koulun opetusvälineitten ja kaluston puutteellisuuteen ja huonoon kuntoon.

  Kun Ykspihlajan alueen oppilasmäärä jatkuvasti kasvoi, oli kouluun perustettava vuonna 1917 myös ylemmän kansakoulun kaksi alinta luokkaa, eli luokat 3 ja 4. Vuonna 1923, jolloin Ykspihlajan koulun oppilasmäärä oli kohonnut 78:aan, ehdotti insinööri T. Pohjanpalo, että Ykspihlajaan tulisi rakentaa kokonaan uusi koulutalo jatkuvasti kasvavaa koulutointa varten.

  Valtuusto otti hankkeeseen myönteisen kannan, ja riittävän valmisteluajan jälkeen päästiin rakennustöihin entisellä Nuoralan tontilla. Kivirakenteinen, kaksikerroksinen, tiilestä muurattu koulurakennus oli niihin aikoihin mittava rakennustyö. Valmistuttuaan vuosien 1925-26 vaihteessa se mahdollisti Ykspihlajan  kaupungin osassa hyvät toimintaedellytykset paikalliselle koulutoimelle pitkäksi aikaa.

  Koulun vihkiäisjuhlassa, jota vietettiin loppupuolella kevätlukukautta 1926, esitti silloinen koulun johtaja, opettaja Elin Hyyppä, kirjoittamansa runomuotoisen historiikin vanhan koulun tapahtumista ja uuden koulun synty- ja rakennusvaiheista. Pitkästä ja juhlavasta runosta löytyy seuraava, vihkiäisjuhlan yleisölle osoitettu tervehdys:

             Täksi päiväksi kutsun saanehet olemme.
             Käsketty myös juhlapuku panna, että vierasten 
             keralla, ois talon asukit arvolliset juhlimaan
             uuden koulun vihkijäistä,         
             kastajaista kauniin lapsen, nimen antoa armahan.

             Juhlamielin, toivorinnoin lausuelen, tervetulleeksi
             toivotellen, vieraat vihkijuhlahamme,
             kuulun koulun kastehelle, nimenpanolle parahan,
             koulumme Kokkolan komeimman.
             Meille muistoksi mieluisaksi, ehtymättömäksi
             elon polulla-

             Ylinnä ollos kuitenkin, vieranamme taivaan
             korkehin. Levitä kätes avarat, ylitse koulumme
             siunaten, luo kotimme pyhätöks, sovun rakkauden.
             Sen asukit nöyriksi, kuuliaisiksi.
             Sitä toivoo meiltä tää uusi kotimme,
             tää koulumme Toivonkumpu.

  Oppilasmäärä nousi 30-luvulla varsin nopeasti. Lukuvuonna 1946-47 oppilasmäärä oli 181 ja koulussa vallitsi jo tilanpuute. Kouluun suunniteltiin lisäkerroksen rakentamista ja uusi siipirakennus valmistuikin vuonna 1954. Siipirakennuksessa oli viisi luokkahuonetta ja opettajainhuone. Koulun oppilasmäärä oli ennätyskorkea 50-luvun lopulla. Oppilaita koulussa opiskeli tuolloin 332 ja koulu toimi osittaisessa vuoroluvussa.

  Vuonna 1966 koulu peruskorjattiin. Juhlasalia suurennettiin hieman  ja keittiö nykyaikaistettiin. Pihalle rakennettiin lisärakennus, johon sijoittui mm. kaupunginkirjaston sivukirjasto. Koulussa oli 10 luokkahuonetta.

  Ykspihlajan koulu siirtyi väistötiloihin keväällä 2014. Tällä hetkellä kaikki luokka-asteet työskentelevät oppilaitamme varten kunnostetuissa “Vingen” tiloissa. Näissä tiloissa on aikaisemmin toiminut mm. parturi/kampaaja-koulutus. Yhteistyökumppaneina samassa rakennuksessa toimivat mm. Rokkikoulu, Kyrkbackenin koulu sekä oppilashuollon ja perhepäivähoidonohjaajien palvelut.

  Ykspihlajan koulun johtajat:

  Roosa Riuttavaara  1906-1909
  Selma Wickman  1909-1911
  Elin Hyyppä  1911-1926
  Ernst Järvi  1926-1937
  Mary Mustonen  1937-1945
  Uuno Kärkäinen  1945-1948
  Lauri Siesko  1948-1952
  Johannes Peiju  1952-1962
  Aaro Timonen  1962-1993
  Aatto Pennanen 1994-2019
  Petri Kettu 2020-

Ota yhteyttä