Hyppää sisältöön

Maksujen vapautukset

Varhaiskasvatusmaksua ei peritä isyys- ja vanhempainvapaasta sekä varhaiskasvatuspaikkatakuusta johtuvan poissaolon ajalta.

Maksunvapautus koskee lasta, josta maksetaan isyys- tai vanhempainrahaa tai joka on varhaiskasvatuspaikkatakuulla.

 

 • Perhe voi luopua määräaikaisella sopimuksella lapsensa nykyisestä päiväkotipaikasta. Lapsi voi palata myöhemmin samaan varhaiskasvatuspaikkaan.

  Varhaiskasvatuspaikkatakuu ajalta ei peritä maksua.

  Lue lisää varhaiskasvatuspaikkatakuusta

  Sopimus varhaiskasvatuksen keskeyttämisestä

  Ilmoitus varhaiskasvatukseen palaamisesta

 • Koskee lasta, jonka laskettu aika on 4.9.2022 tai myöhemmin.

  Lapsen oikeus varhaiskasvatukseen alkaa sen kuukauden alusta, kun lapsi täyttää yhdeksän kuukautta.

  Voit käyttää vanhempainvapaata haluaminasi jaksoina lapsen kahden vuoden ikään saakka. Jos olet työsuhteessa, voit pitää vanhempainvapaata enintään neljässä jaksossa siihen saakka, kunnes lapsi täyttää kaksi vuotta.

  Voit pitää vanhempainvapaata  myös osittaisena. Voit tehdä joko osittaista työviikkoa tai lyhennetty työpäivää ja saada sen lisäksi vanhempainrahaa.

  Jos lapsesi jää pois varhaiskasvatuksesta vanhempainvapaan takia, lapsen oikeus samaan varhaiskasvatuspaikkaan säilyy enintään 13 viikkoa.

  Lapselta ei peritä varhaiskasvatusmaksua vanhempainvapaasta johtuvan poissaolon ajalta.

  Varhaiskasvatuspaikka säilyy ja varhaiskasvatusmaksua ei peritä vanhempainvapaan aikana, jos huoltaja noudattaa varhaiskasvatuslaissa säädettyä ilmoitusvelvollisuutta. Tämä koskee lasta, josta vanhempainraha maksetaan. Varhaiskasvatuslaki § 15.

  Huoltajan velvollisuus ilmoittaa vanhempainvapaasta

  Poissalon kesto

   

  Ilmoitus on jätettävä viimeistään
  Yli viisi päivää. Viimeistään kuukautta ennen suunniteltua ajankohtaa.
  1 – 5 päivän toistuva poissaolo. Yksi viikko ennen ensimmäisen poissaolon suunniteltua aloituspäivää.

   

  Ilmoita poissaolosta lomakkeella ”Ilmoitus vanhempainvapaasta”

  Lähetä ilmoitus ensisijaisesti sähköisen viestin kautta

  • valitse vastaanottajaksi Kokkolan kaupunki ja vastaanottajan palveluksi Varhaiskasvatus ja esiopetus

  Toimita ilmoituksen mukana seuraavat selvitykset:

  • työnantajan kanssa tehty sopimus osa-aikatyöstä, jos teet osittaista työviikkoa tai lyhennettyä työpäivää vanhempainrahajakson aikana
  • Kelan päätös vanhempainrahasta, jos olet jo ehtinyt sen saada

  Poikkeus: Jos lapsi on yksityisessä päiväkodissa, palauta ilmoitus vanhempainvapaasta suoraan palveluseteliyksikköön.

  Linkki lomakkeeseen Ilmoitus vanhempainvapaasta

  Linkki suomi.fi viesteihin

  Seuraava ohjeistus ei koske palvelusetelilapsia.

  Merkitse lapsen varhaiskasvatusajat Päikky Päiväkotiin

  • merkitse ainakin lapsen läsnäolopäiville varhaiskasvatuksen alkamis- ja päättymisaika
  • suunnitelma on merkittävä viimeistään edellisen viikon tiistaiaamuun klo 8 mennessä

  Kun kunta on vastaanottanut lomakkeen Ilmoitus vanhempainvapaasta

  • kunta tekee ilmoituksen mukaisten päivien osalta merkinnän maksuttomuudesta Päikky Päiväkotiin
  • maksuttomilla päivillä näkyy merkintä ”Vanhempainvapaa (maksuton)”
  • laskutuksessa jokainen vanhempainvapaapäivä vähentää asiakkaan laskua yhden päivän verran
  • jokainen vanhempainvapaapäivä vähentää myös lapsen käytössä olevaa varhaiskasvatusaikaa seuraavasti: joko suunnitelman mukaiset tunnit tai jos päivälle ei ole merkitty suunnitelmaa, vähennetään varhaiskasvatusajan mukainen tuntimäärä

  Merkitse Päikky Päiväkotiin suunnitelma lapsen varhaiskasvatusajasta

  • merkitse läsnäolopäiville varhaiskasvatuksen alkamis- ja päättymisaika
  • suunnitelma on merkittävä viimeistään edellisen viikon tiistaiaamuun klo kahdeksaan mennessä
 • Lapsen oikeus varhaiskasvatukseen alkaa sen kuukauden alusta, kun lapsi täyttää yhdeksän kuukautta.

  Lapsella, josta maksetaan isyysrahaa, ei ole oikeutta käyttää varhaiskasvatuspaikkaa isyysrahajakson aikana.

  Lapselta ei peritä varhaiskasvatusmaksua isyysvapaasta johtuvan poissaolon ajalta, jos huoltaja noudattaa varhaiskasvatuslaissa säädettyä ilmoitusvelvollisuutta. Varhaiskasvatuslaki § 15. Tämä koskee lasta, josta isyysraha maksetaan.

  Ilmoita isyysrahajaksosta viimeistään kaksi viikkoa ennen vapaan alkamista.

  Ilmoita poissaolosta lomakkeella ”Ilmoitus vanhempainvapaasta”

  • toimita lomakkeen mukana Kelan päätös isyysrahasta
  • lähetä lomake ja päätös isyysrahasta ensisijaisesti sähköisen viestin liitteenä
  • valitse vastaanottajaksi Kokkolan kaupunki ja vastaanottajan palveluksi Varhaiskasvatus ja esiopetus

  Poikkeus: Palauta palvelusetelilapsen ilmoitus vanhempainvapaasta suoraan palveluseteliyksikköön.

  Linkki lomakkeeseen Ilmoitus vanhempainvapaasta

  Linkki suomi.fi viesteihin

  Seuraava ohjeistus ei koske palvelusetelilapsia.

  Merkitse Päikky Päiväkotiin suunnitelma lapsen varhaiskasvatusajasta

  • merkitse läsnäolopäiville varhaiskasvatuksen alkamis- ja päättymisaika
  • suunnitelma on merkittävä viimeistään edellisen viikon tiistaiaamuun klo kahdeksaan mennessä

  Kun kunta on vastaanottanut lomakkeen Ilmoitus vanhempainvapaasta

  • kunta tekee ilmoituksen mukaisten päivien osalta merkinnän maksuttomuudesta Päikky Päiväkotiin
  • maksuttomilla päivillä näkyy merkintä ”Vanhempainvapaa (maksuton)”
  • laskutuksessa jokainen vanhempainvapaapäivä vähentää asiakkaan laskua yhden päivän verran
  • jokainen vanhempainvapaapäivä vähentää myös lapsen käytössä olevaa varhaiskasvatusaikaa seuraavasti: joko suunnitelman mukaiset tunnit tai jos päivälle ei ole merkitty suunnitelmaa, vähennetään varhaiskasvatusajan mukainen tuntimäärä