Hyppää sisältöön

Maksujen vapautukset

Isyysrahajakso

Lapsella, josta maksetaan isyysrahaa, ei ole oikeutta käyttää varhaiskasvatuspaikkaa isyysrahajakson aikana.

Varhaiskasvatuksesta ei peritä maksua lapsen poissaolon ajalta isyysrahajakson aikana.

Ilmoita isyysrahajaksosta muutoslomakkeella viimeistään kaksi viikkoa ennen vapaan alkamista. Liitä mukaan Kelan päätös isyyspäivärahasta. Ilmoitus palautetaan lapsen yksikköön tai varhaiskasvatuksen toimistolle.

Muutoslomake

Varhaiskasvatuspaikkatakuu

Perhe voi luopua määräaikaisella sopimuksella lapsensa nykyisestä päiväkotipaikasta. Lapsi voi palata myöhemmin samaan varhaiskasvatuspaikkaan.

Varhaiskasvatuspaikkatakuu ajalta ei peritä maksua.

Lue lisää varhaiskasvatuspaikkatakuusta